Talentmanagement

Kijk verder met het nieuwe meten

Succesvolle organisaties danken hun succes vooral aan medewerkers. Want gemotiveerd, tevreden en betrokken personeel zorgt aantoonbaar voor hogere klanttevredenheid, minder verloop en betere bedrijfsresultaten. Regelmatig en laagdrempelig meten van medewerkerstevredenheid biedt daarom grote kansen, ook voor talentmanagement en betere instroom. ‘Maar kijk wel verder dan de score die deelnemende medewerkers geven. Het meest kunt u waarschijnlijk leren van de anderen’, tipt expert Rogier Taylor van GrowPromoter. Medewerkerstevredenheid Goed opgeleide medewerkers

Talent draait om de juiste persoon op de juiste plek

Hét talent bestaat niet. Bedrijven die hiernaar op zoek gaan doen zichzelf tekort. Deze bedrijven zouden hun tijd beter kunnen steken in het selecteren van de juiste persoon voor de organisatie, die zich als talent voor het bedrijf kan ontpoppen. Bij het werven van deze mensen spelen passie en affiniteit een grote rol. Daarnaast moet er sprake zijn van gedeelde doelen en een soortgelijke werkethiek. Enkel dan kunnen deze personen

De wetenschap achter het identificeren van high potentials

“Het enige dat erger is dan getrainde werknemers die je organisatie verlaten, zijn ongetrainde werknemers die blijven,” zei de Amerikaanse autofabrikant Henry Ford ooit. En hoewel dit logisch klinkt gaat het in de praktijk vaak anders. Veel bedrijven hebben namelijk niet het budget om elke werknemer de juiste begeleiding te geven en dan moeten er toch keuzes gemaakt worden. Gaan we investeren in de middenmoot of de high potentials? Die

Emancipatie van de schoolleider begint bij samenwerking

Het onderwijs van vandaag is per definitie de plek waar wordt gewerkt aan de toekomst van morgen. Voor de meeste kinderen in Nederland is het vanzelfsprekend om in het primair en voortgezet onderwijs hun pad te vinden naar een sociaal leven en hun beroepsloopbaan, en daarbij hun identiteit te vormen. Dit kan een kind niet alleen. Hierachter staan gepassioneerde professionele teams van leraren en begeleiders, in samenwerking met de ouders.

Talent development is anticiperen op de toekomst in voorwaardelijke zin

Talent is bij uitstek hetgeen waarnaar organisaties op zoek zijn om succesvol te blijven ondernemen. In de veranderende bedrijfsomgeving spelen verschillende trends waaronder economische onzekerheden, groeiende concurrentie en zelfbewustere medewerkers. Hierdoor worden organisaties gedwongen om slagvaardig hun personeelsstrategie te bepalen. Hoogleraar bedrijfspsychologie Paul Jansen van de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit schetst het beeld dat organisaties ervoor moeten zorgen dat “de juiste mensen op de juiste

Digitaal de koers van je organisatie bepalen

“Human Resource Management is aan verandering toe, het vakgebied is veel te operationeel gericht. In plaats van de dagelijkse gang van zaken moet er meer gekeken worden naar de talenten die de koers van het bedrijf vormen,” zegt directeur Hennie Verkerk van Verkerk Interactive Performance Development (VIPD), een internationaal consultancybedrijf met naast Nederland ook vestigingen in België en Georgië. Hij vertelt over de voordelen van digitalisering voor talentmanagement versus toegepaste

Denken zit in je hoofd, de waarheid in je hart

We kennen allemaal wel eens een moment van onzekerheid. Die belangrijke presentatie voor de board of juist dat sollicitatiegesprek voor die ene droombaan. Je twijfelt: kan ik dit wel, ben ik wel slim genoeg, heb ik wel genoeg ervaring? Maar zijn deze vooroordelen wel terecht, zijn ze echt waar en hoe kom je hier dan achter? “Veel onzekere mensen kennen diep van binnen wel een waarheid,” aldus Mark de Bokx

Burn-out weerhoudt jongeren van vervullen potentieel

De huidige generatie twintigers en dertigers (millennials) beschikt over een enorm arbeidspotentieel, maar is mogelijk kind van de rekening in een samenleving die in razend tempo verandert door de ICT-revolutie. Als we hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit Jan Derksen mogen geloven wordt dit naast de agrarische en industriële revolutie misschien wel de grootste die de mens zal meemaken, met de meest verregaande consequenties. Een hiervan is in toenemende mate

Het samenwerken met de wendbare manager

Wendbaar werken, een responsieve organisatie zijn, klant- en waardengericht ondernemen; het zijn anno 2017 veelgehoorde termen in het Nederlandse bedrijfsleven. Trends? Wellicht, maar al in de vroege jaren tachtig bestond een dergelijk gedachtegoed. Sterker nog, eigenlijk gaan de principes voor het samenwerken en managen op een agile manier verder terug in de tijd, aldus Mike Spieker, Werner Vaarwerk en Michael Bres van Axis into Management, het organisatieadviesbureau dat het anders

Betere samenwerking door Strengths-Based Development

“Samenwerken gaat over verbinding, en het is de taak van het management om uit te zoeken hoe je het beste uit je werknemers haalt om gezamenlijke doelen te bereiken. Veel organisaties slaan daarin de plank mis,” zegt Gert Westerveld van consultbureau Kompels in Kracht. Samen met zijn broer Henk Westerveld trainen ze organisaties op het gebied van Strengths-Based development (SBD). Waar gaat het vaak mis bij organisaties in het optimaliseren

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'