Big Data

Het belang van goed datamanagement

De standaard in Business Intelligence is momenteel het genereren van managementinformatie, en die koppelen aan de KPI’s van de organisatie om te zien of ze zijn behaald. Maar concurrentievoordeel ontstaat waar bedrijven leren voorspellen aan de hand van hun data. Masterdata op orde hebben, is essentieel voor datamanagement. Zorgvuldig datamanagement bevordert de omzet Bedrijven die hun datamanagement op orde hebben, scoren aantoonbaar beter op omzet, sales, winst en ROI, legt

Groot aanbod beheerders, adviseurs en planners

Er is een groot aanbod als het gaat om vermogensbeheerders, vermogensadviseurs en vermogensplanners. Het merendeel is verbonden aan de grote Nederlandse banken. De overige aanbieders zijn private banks en zelfstandig ondernemers. In Nederland zijn rond de 130 zelfstandig ondernemers actief die niet zijn verbonden aan banken of private banks. Ook tussen de beheerders, adviseurs en planners is verschil. Om een goede keuze te maken uit dat aanbod is het belangrijk

Nieuwe risico’s afdekken door verzekering cybercrime

Nederlandse bedrijven lijden tien miljard euro schade per jaar door cybercrime, aldus organisatie-adviesbureau Deloitte. DDoS-aanvallen, gestolen wachtwoorden, gehackte klantgegevens of chantage via internet spelen ondernemers parten. Daar kunnen in de toekomst nog boetes van de overheid bovenop komen als bedrijven inbreuken niet melden, zoals de Meldplicht Datalekken voorschrijft. Gevolgen van cybercrime zijn onder meer het verlies van intellectueel eigendom, marktaandeel, schade door het vrijkomen van privacygevoelige data en domweg het

Datalekken: juridische en praktische gevolgen

Het zakelijk leven steunt in toenemende mate op data-gedreven technologieën. Vergaderingen in Shanghai worden bijgewoond via Skype en vergaderstukken worden via de cloud gedeeld. Het toenemende gebruik van ICT in het bedrijfsleven kent vele voordelen, maar ook dreigingen in de vorm van datalekken. Met alle juridische en financiële gevolgen van dien. Datadreigingen als gevolg van datalekken Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, wordt veel data opgeslagen, en deze kan, mits

Huisvesting pluimvee: economie, ecologie en ethiek

Diervriendelijke huisvesting is een belangrijk aandachtspunt bij het streven naar duurzaamheid in de pluimveesector. Maar het is niet het enige waar oog voor moet zijn. De pluimveehouder heeft ook te maken met ecologie en economie, zegt Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). “Een innovatieve stal combineert dierenwelzijn met milieu- en economische aspecten. De weegschaal moet in evenwicht zijn.” Daarom is het ene aandachtspunt niet los te

Inzet van big data maakt onderneming sterker

Sinds de opkomst van het internet worden steeds meer bedrijfsprocessen gedigitaliseerd. Het gevolg hiervan is dat de zogenaamde paper trail omgezet wordt in een digital trail. Deze digital trail bestaat uit grote hoeveelheden data. Deels gaat het om onbelangrijke informatie, zoals e-mails die voor verzenden zijn weggegooid (te vergelijken met een propje papier in de prullenbak). Echter bevat een groot deel van de opgeslagen data wel degelijk waarde. Waarde die

Wat is de kracht van data-analyse?

Digitale marketing stelt ondernemingen in staat om (een deel) van hun marketing via online en interactieve media te realiseren. Data-analyse vormt een bron van kennis voor deze vorm van marketing. Langetermijndoelen zoals het opbouwen van een duurzame relatie met de klant, waarbij vertrouwen de basis vormt, staan bij digitale marketing centraal. De verschillende vormen van digitale marketing kunnen een bijdrage leveren aan het zo goed mogelijk inspelen op de behoeftes

Data en gezondheidszorg: niet vanzelfsprekend

Als het gaat om het delen van data binnen de gezondheidszorg, spelen zaken als privacy en vertrouwelijke onderzoeksgegevens een grote rol. Toch is de patiënt erbij gebaat als data worden gedeeld. Wat zijn de voor- en tegenargumenten in deze discussie? De combinatie van (big) data en gezondheidszorg komt maar moeizaam van de grond. De landelijke invoering van elektronische patiëntendossiers (EPD) wordt door sommigen als moeizaam ervaren. Intern en extern delen

Hoe zet je big data om in Business Intelligence?

Datastromen nemen snel in omvang toe. Voor bedrijven en organisaties is het belangrijk om deze data om te zetten in business intelligence, zodat zij hun strategie en daarmee concurrerende positie kunnen verbeteren. Maar uit onderzoek van onderzoeksinstelling Gartner blijkt slecht 15 procent van de bedrijven wereldwijd data zó weet te exploiteren dat het concurrentievoordeel inderdaad wordt geïnd. Hoe kan het beter? Wat is Business Intelligence? Vijftien procent is mager, vindt

De wereld heeft ‘smart data’ nodig

Liever ‘smart data’ dan ‘big data’, vindt Jacques Adriaansen, Business Improvement Thought Leader bij Every Angle. Want big data hebben potentie, maar dat moet er wel uitgehaald worden. Dat is niet eenvoudig. Big data hebben potentie, maar u plaatst kanttekeningen. Kunt u dat toelichten? “Het staat buiten kijf dat big data potentieel hebben, maar het is complexe materie. Als ik bij bedrijven en organisaties kijk, zie ik dat ze moeite

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'