Het laatste nieuws

Circulair ondernemen met oog voor de business

Bij veel consumenten en bedrijven in Nederland bestaat er de nodige onduidelijkheid over wat duurzaam en circulair ondernemen nu eigenlijk precies betekent. Er zijn geen officiële richtlijnen waar ondernemers zich aan vast kunnen houden. Maar dat laatste blijkt een reden te hebben. Het begrip ‘circulariteit’ kwam tien jaar geleden voor het eerst in zwang, toen steeds duidelijker werd dat wij met onze afvalproductie tegen de grenzen aan beginnen te lopen van wat de planeet kan hebben. Op dit moment is het voor veel bedrijven nog iets nieuws en innoverend, maar volgens Maria van der Heijden, directeur-bestuurder bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland (MVO), weten we over tien jaar niet beter dan dat we circulair ondernemen. Van der Heijden snapt wel dat er soms verwarring ontstaat over verschillende begrippen die worden gehanteerd, maar benadrukt dat circulariteit op zichzelf niet zo complex is: “In essentie gaat circulariteit over het besef dat afval geen afval is, maar een grondstof.” De verwarring ontstaat wanneer ‘circulariteit’, ‘duurzaamheid’ en ‘klimaatneutraal’ door elkaar worden gebruikt. Klimaatneutraal werken gaat primair over het beperken van CO2-emissie en valt, samen met circulair werken – het hergebruik van grondstoffen – onder het verzamelbegrip duurzaamheid. Maar wanneer is een bedrijf nu echt circulair

Pensioen

De ultieme combinatie van mens en machine

De handel in valuta is de grootste financiële markt ter wereld. Particulieren die mee willen spelen, doen dat op dezelfde markt waar ook grote spelers hun teams van professionele en ervaren traders op los laten die dag en nacht doorgaan. Beleggen in een fonds dat een deel van de inleg gebruikt voor valutahandel is dan ook een aantrekkelijke manier om de kansen te benutten die de Forexmarkt biedt. Al helemaal wanneer dat fonds de beste menselijke kennis combineert met zelfstandig werkende robots, vertelt Marten van Haren, CEO van beheer- en bewaarbedrijf EBC Plus. Wat kan een beleggingsfonds wel dat een particuliere belegger zelf niet kan op de Forex-markt? “Het overgrote deel van de mensen die zelfstandig op de Forex-markt handelen, verliest vroeg of laat het geld. Hoewel het basisprincipe achter valutahandel relatief simpel is, vergt een succesvolle uitvoering diepgaande expertise, ervaring en continue actie. Vooral dat laatste is een uitdaging voor een individu: men kan simpelweg niet vaak en snel genoeg rekenen en handelen om optimaal te profiteren van de veranderingen in de markt. Een fonds dat dag en nacht een team traders inzet, kan dat wel.” “Het voordeel van robots is dat ze in theorie zonder emotie en fysieke

Cybersecurity

Datalekken & Phishing, wie hapt?

Bedrijven verliezen wereldwijd zo’n 4 miljard aan phishing. ‘Preventie is de beste verdediging,’ zegt Erik Farine, Regional Director bij Sophos. Human error is namelijk een van de grootste gevaren en verantwoordelijk voor 46 procent van de datalekken in Nederland. Wat zijn de grootste trends op het gebied van phishing? “Er worden ongeveer 450.000 nieuwe malwares per dag gemaakt. Daarvan is 75 procent gericht op bedrijven. Deze targeted ransomware wordt gericht op een specifiek bedrijf waarbij het gaat om veel grotere bedragen dan het bekendere ransomware as a service.” Hoe kunnen bedrijven phishing voorkomen? “Goede voorlichting aan werknemers is de eerste stap. 93 procent van de ransomware aanvallen kent een phising mail als component. Met Sophos hebben we een tool ontwikkeld, Phish Threat, die werknemers leert omgaan met phishing mails.” Hoe gaat dat in zijn werk? “We simuleren een phishing mail en monitoren het indien een werknemer erop klikt. Dit laat zien waar deze persoon de mist in ging en hoe de volgende te herkennen valt. Afhankelijk van de insteek van de test kunnen werknemers een filmpje bekijken of een training volgen. Dit alles is te bepalen door de initiatiefnemer van de test.” Wat is een voorbeeld van targeted malware? “Een

Management algemeen

De dilemma’s voor een wendbare organisatie

De chaotische praktijk van alledag dwingt bedrijven steeds vaker tot meer flexibele organisatievormen. Tegelijkertijd hebben veel organisaties moeite om zich om te vormen omdat ze te log zijn geworden of nog te vastzitten in traditionele denkpatronen over hiërarchische structuren. Wat kunnen zij doen om te herijken? Leo Kerklaan focust als organisatieadviseur op strategisch prestatie- of performancemanagement en publiceert daar regelmatig over. “Veel bedrijven zijn angstig om veranderingen door te voeren. Die vormen namelijk een aanslag op de bestaande besluitvorming die, met het oog op een wendbaarder organisatie, lager in de organisatie moeten komen te liggen. Dat houdt iets onvoorspelbaars in, het lijkt ook een ongecontroleerd proces. En dat traject ingaan van delegeren, is iets dat het management moet aandurven.” Formulering strategie Organisaties moeten dus steeds ‘sneller’ worden en kunnen dat bereiken door vaker werkzaamheden door zelfstandig opererende teams te laten uitvoeren. Kerklaan stelt dat het van groot belang is om daarvoor allereerst een heldere ondernemingsstrategie te formuleren, die door alle niveaus binnen een organisatie geïmplementeerd en uitgevoerd kan worden. Doordat iedereen daaraan meedoet, is er automatisch voldoende draagvlak gecreëerd voor de transformatie naar een meer wendbare organisatie. Om de gekozen strategie goed uit te kunnen voeren, is creativiteit nodig en

HR

Strategisch managen van talenten laat mensen bloeien en groeien

Medewerkers die de ruimte krijgen om zich te ontplooien zullen hun talenten aanwenden om de doelstellingen van de organisatie te halen. Voor hiërarchische structuren en functietitels is geen plaats meer, voor eigen verantwoordelijkheid juist wel. Onlangs trof een collega van Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit, een enthousiaste schoonmaakster die elke dag opnieuw haar uiterste best deed de boel er op de universiteit fris en fruitig uit te laten zien. “Toen een deurklink dienst weigerde, aarzelde ze geen moment, zocht ze een schroevendraaier en loste ze zelf het probleem op”, vertelt Van der Sluis. “Dit vind ik een treffend voorbeeld van een manier waarop medewerkers binnen hun eigen mogelijkheden kunnen bijdragen aan de bedoeling van de organisatie.” Betrokkenheid tonen, je verantwoordelijk voelen, initiatief nemen, jezelf als talent inzetten en verbinden aan de onderneming of instelling. Daar gaat het om, want je hebt mensen als talenten in bruikleen, stelt Van der Sluis. ”Gebruik hen daarom op de juiste wijze en ontwikkel ze. Geef ze richting en ruimte. Maak ook duidelijk wat de resultaatgebieden zijn gelet op het doel van de organisatie. Laat ze verantwoordelijk zijn voor hun bijdragen aan het collectieve resultaat. Dat maakt hen

MVO

Circulair ondernemen met oog voor de business

Bij veel consumenten en bedrijven in Nederland bestaat er de nodige onduidelijkheid over wat duurzaam en circulair ondernemen nu eigenlijk precies betekent. Er zijn geen officiële richtlijnen waar ondernemers zich aan vast kunnen houden. Maar dat laatste blijkt een reden te hebben. Het begrip ‘circulariteit’ kwam tien jaar geleden voor het eerst in zwang, toen steeds duidelijker werd dat wij met onze afvalproductie tegen de grenzen aan beginnen te lopen van wat de planeet kan hebben. Op dit moment is het voor veel bedrijven nog iets nieuws en innoverend, maar volgens Maria van der Heijden, directeur-bestuurder bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland (MVO), weten we over tien jaar niet beter dan dat we circulair ondernemen. Van der Heijden snapt wel dat er soms verwarring ontstaat over verschillende begrippen die worden gehanteerd, maar benadrukt dat circulariteit op zichzelf niet zo complex is: “In essentie gaat circulariteit over het besef dat afval geen afval is, maar een grondstof.” De verwarring ontstaat wanneer ‘circulariteit’, ‘duurzaamheid’ en ‘klimaatneutraal’ door elkaar worden gebruikt. Klimaatneutraal werken gaat primair over het beperken van CO2-emissie en valt, samen met circulair werken – het hergebruik van grondstoffen – onder het verzamelbegrip duurzaamheid. Maar wanneer is een bedrijf nu echt circulair

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'