Het laatste nieuws

Nationale rekeningen bestaan 75 jaar

Dit jaar bestaat het systeem van nationale rekeningen precies 75 jaar. Begin 1943 werd er binnen het CBS een commissie samengesteld met als doel het opzetten van een nationale boekhouding. Dit wordt wel als het startpunt gezien van de huidige nationale rekeningen. Sindsdien geven de nationale rekeningen een volledig en geïntegreerd beeld van de nationale economie en spelen ze een cruciale rol in internationale vergelijkingen van economieën. De nationale rekeningen zijn bijvoorbeeld de basis voor het beoordelen van de overheidsfinanciën van de Europese lidstaten en het bepalen van de Europese afdrachten. Dit meldt het CBS in het artikel 75 jaar nationale rekeningen in Nederland. Nationale rekeningen De meeste bekendheid genieten de nationale rekeningen door de regelmatige publicatie (elk kwartaal) van het bruto binnenlands product (bbp). De volumemutatie van dit bbp is een maat voor de groei van de economische activiteit in Nederland en wordt gezien als een belangrijke indicator voor de economische groei. Het systeem van nationale rekeningen herbergt echter veel meer indicatoren dan dit bbp alleen. Sterker nog, een zinvolle analyse van de staat van de Nederlandse economie is alleen mogelijk als ook naar andere uitkomsten van de nationale rekeningen wordt gekeken. Zo geven de nationale rekeningen veel informatie

Uitgelicht

Spelen met je talenten biedt inspiratie na burn-out

Burn-out en overspannenheid dragen inmiddels epidemisch bij aan langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland. Deze ontwikkeling staat de zo gewenste duurzame arbeidsparticipatie in de weg. Als we zicht willen houden op een energieke carrière van 40 jaar is het volgens haptotherapeute en talentencoach Anne Rodenburg belangrijk om je eigen talenten op speelse wijze te herontdekken, en vanuit je gevoel, met inspiratie en blijdschap, zinvol aan de slag te zijn. Wat is de relatie tussen talentontwikkeling en burn-out? “Door burn-out komt

Pensioen

Online dienstverlening vermindert vertrouwen in banken

Persoonlijk contact tussen bankmedewerkers en hun klanten is van groot belang om het vertrouwen in banken te vergroten. Dit blijkt uit een opinieonderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit Tilburg (UvT). Veel mensen wantrouwen de motieven van bankmedewerkers. Opvallend genoeg wordt dit wantrouwen gedeeld door veel medewerkers in de financiële sector zelf. Het vermogen om de verleiding van financiële prikkels te weerstaan wordt veel lager ingeschat dan bij huisartsen. Online dienstverlening Het vertrouwen van Nederlanders in banken en hun medewerkers is nog steeds laag, ondanks het lichte herstel dat de Nederlandse Vereniging van Banken onlangs meldde. Vooral het beleid van banken om zoveel mogelijk kantoren te sluiten en vrijwel alleen online hun diensten te verlenen, zorgt niet voor een hoger vertrouwen. Onderzoekers Govert Buijs, Eefje de Gelder (VU) en Johan Graafland (UvT) : “Teveel Nederlanders hebben weinig vertrouwen in banken en bankmedewerkers in het algemeen. Ze hebben echter veel meer vertrouwen in de bankmedewerker waarmee ze persoonlijk contact gehad hebben. Persoonlijke contact blijkt dus juist in onze digitale samenleving van groot belang voor banken om het vertrouwen te herstellen na de laatste crisis.” Lees ook het opiniestuk van Buijs en Graafland op de website van Trouw. Bonussen

Cybersecurity

Cybersecurity moet terug naar de eenvoud

Cybersecurity is een ruim begrip. Waar de term voorheen met name doelde op de veiligheid van een publiek toegankelijke website, is het inmiddels uitgegroeid tot een overkoepelend begrip op het gebied van veilige ICT. Aan bedrijven de taak om, naast het beschermen van de eigen belangen door middel van goede cybersecurity, te zorgen dat wordt voldaan aan alle wet- en regelgeving. Dat lijkt een hele opgave, maar wordt een stuk werkbaarder door de juiste vraag te stellen, aldus Eric IJpelaar (manager Traxion Services en Traxion Security) en Johan van Middelkoop (senior consultant) van Traxion. Welke vraag moet gesteld worden? IJpelaar: “Als het gaat om cybersecurity zou elk bedrijf zich moeten afvragen: ‘Welke cyber-gerelateerde risico’s loop ik als bedrijf, die een bedreiging vormen voor het behalen van mijn bedrijfsdoelstellingen?’ Een waterleidingbedrijf heeft andere risicoprioriteiten dan een luchthaven, maar ze willen beide de bedrijfsdoelstellingen halen.” Van Middelkoop: “Die vraag stelt bedrijven in staat om te investeren daar waar het nodig is en verder te denken dan de traditionele IT-beveiliging van netwerken, websites en data. Cyberrisico’s hebben binnen bedrijven steeds vaker directe gevolgen voor de fysieke wereld. Dankzij het Internet of Things (IOT) zijn steeds meer apparaten op het internet aangesloten, die kunnen

Management algemeen

Onethisch gedrag in het middenmanagement

Hoewel onethisch gedrag vaak wordt toegeschreven aan witteboordencriminelen bovenaan of onderaan de bedrijfsladder, blijkt het middenmanagement ook soms schuld te dragen. Dat is de conclusie uit een studie naar organisatorische veranderingen van onder andere Smeal College of Business. De resultaten van dit onderzoek zijn in het academische tijdschrift Organization Science gepubliceerd. Onethisch gedrag in de telecombranche Uit het onderzoek dat plaatsvond bij een groot telecombedrijf kwamen verschillende tactieken naar voren die middenmanagers gebruiken om de bedrijfstop te misleiden. Dat suggereert Linda Treviño, hoogleraar organisatorisch gedrag en ethiek aan Smeal College of Business. Ze legt uit dat managers zich tot dit gedrag lieten verleiden als reactie op onrealistische verwachtingen van hun bovengeschikten. Het onderzoeksteam kwam tot dit inzicht na een kwalitatief onderzoek van meer dan een jaar, waarbij een onderzoeker 273 dagen lang werknemers schaduwde. Daarnaast werden er informele gesprekken afgeluisterd, 105 diepte-interviews gehouden en werd de onderlinge communicatie gedocumenteerd. Het focuspunt was de manier waarop middenmanagers zich gedragen bij de formatie van een nieuw team. Doelen, incentives en verantwoordelijkheden Bij het opstellen van teams schetst het bestuur vaak de doelen, incentives en verantwoordelijkheden, en de middenmanagers moeten dit vervolgens uitvoeren. Dit is volgens de onderzoekers alleen niet altijd haalbaar. “We

HR

Stressreacties omzetten in efficiënt gedrag

“Staan we onder druk dan komen onze ‘overlevingsstrategieën’ naar boven. We vervallen in ineffectieve en zelfs hinderlijke gedragspatronen. Met het vergroten van je zelfbewustzijn kan je dit gedrag aanpassen en beter worden in (persoonlijk) leiderschap”, zegt gedragsexpert Manon Bongers, spreker in de collegereeks Excellent Leiderschap van Nyenrode Business Universiteit. Stressreacties ”Ervaren we negatieve stress en zijn we ons niet bewust van ons gedrag, dan vervallen we in overlevingsstrategieën. Dat zijn valkuilen die we in onze jeugd al hebben ontwikkeld en die in stresssituaties worden getriggerd. Die overlevingsreacties zitten diep in het brein opgeslagen’, vertelt Bongers. ‘Gaat dit angstcentrum aan, dan geef je een automatische reactie. Iemand die bijvoorbeeld normaal betrokken en behulpzaam is, heeft in een negatieve stresssituatie moeite om grenzen aan te geven en voor zichzelf op te komen.” “Mensen die in de overlevingsmodus zitten, ervaren geen keuzevrijheid meer. Toch hebben we ook in stressvolle situaties een keuze.” Met reflectie, bewustwording, oefening en training kan je er beter mee leren omgaan. Bongers vervolgt: “Helemaal vrij van overlevingsstrategieën zullen we waarschijnlijk nooit zijn.” Zelfbewustzijn Zelfbewustzijn is volgens Bongers de sleutel tot goed (persoonlijk) leiderschap. Dat bewustzijn ontstaat door te reflecteren en spiegels voor te houden: wanneer schiet je in de

MVO

Duurzame vis van de toekomst komt uit kweekvijvers

Hebben we over twintig jaar nog voldoende vis voor de groeiende wereldbevolking? Niet uit de zeevisserij, zegt prof. Johan Verreth. “De honderd miljoen ton vis die straks extra nodig is zal uit kweekvijvers komen”. De hoogleraar Aquacultuur en visserij nam donderdag 22 maart afscheid van Wageningen University & Research. De visserij op de wereldzeeën bereikte al twintig jaar geleden haar plafond van zo’n negentig miljoen ton vis per jaar, zegt prof. Verreth. “Visserij blijft wel belangrijk in de toekomst. Het levert een bijna biologische visproduct: zonder gebruik van voedingsstoffen, antibiotica, zoet water of land. Viskweek moet zich daarentegen rechtvaardigen want maakt wel gebruik van al deze hulpbronnen. De teelt moet aanvaardbaar zijn met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dat is een hele opgave.” Visproductie uit kweekvijvers De visproductie via aquacultuur neemt wereldwijd sterk toe. In 2015 was deze met circa 70 miljoen ton vergelijkbaar met de opbrengst uit de visserij, maar reeds hoger dan de rundvleesproductie. “Het zou me niets verbazen als over afzienbare tijd de viskweekproductie die van de populaire kip (90 miljoen ton) en het varken (100 miljoen ton) overstijgt. Van de hoeveelheid vis die we jaarlijks consumeren komt ongeveer de helft uit kweek. Daarmee is vis

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'