Het laatste nieuws

Recordaantal bedrijfsoprichtingen in 2018

In 2018 zijn ruim 191 duizend bedrijven opgericht, voor het overgrote deel eenmansbedrijven. In 2018 zijn ook veel bedrijven (bijna 107 duizend) opgeheven, maar het saldo van oprichtingen en opheffingen is met bijna 85 duizend het hoogste na 2007. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers over bedrijfsoprichtingen en -opheffingen. Bedrijfsoprichtingen Maar liefst 94 procent van alle bedrijfsoprichtingen in 2018 betreft eenmansbedrijven, tegen 82 procent in 2007. Bij de opheffingen is dat 90 procent (72 procent in 2007). Van het saldo van oprichtingen en opheffingen is 98 procent een eenmansbedrijf. Dat was 92 procent in 2007. In de afgelopen tien jaar is het aantal bedrijven met 52 procent toegenomen tot ruim 1,75 miljoen op 1 januari 2019, waarvan 80 procent eenmansbedrijven. Grootste toename in bedrijven die onderwijs aanbieden Onderwijs dat buiten scholen en universiteiten wordt gegeven is in opkomst. Per saldo kwamen er 6 980 bedrijven bij die onderwijs aanbieden. Het gaat dan met name om eenmansbedrijfjes op het gebied van studiebegeleiding, sportonderwijs en bedrijfsopleiding. Per saldo nam het aantal managementadviesbureaus toe met 6 415. In deze sector was zowel het aantal starters als het aantal stoppers het grootst. Bedrijven in de algemene bouw zoals klusjesbedrijven kenden

Uitgelicht

Indexbeleggen: eenvoud loont

Indexbeleggen is een eenvoudige en goedkope manier van beleggen die meer oplevert dan de meeste andere vormen van beleggen. Maar wat is het precies en hoe kun je dit als particulier op een goede manier aanpakken? Hendrik Meesman en Shiva Bloemberg van Meesman Indexbeleggen geven uitleg. Waarom zou je als particulier überhaupt willen beleggen? Bloemberg: “Beleggen is voor iedereen die de benodigde spaarbuffer op orde heeft een goede manier om vermogen op te bouwen dan wel verder te laten groeien. Als je al vermogen hebt en dit verder wilt laten groeien, moet je het niet op een spaarrekening zetten. Daar verliest het aan koopkracht door de lage rente die de inflatie niet eens dekt. Als je jong bent is het belangrijk om geld opzij te zetten als appeltje voor de dorst. Dit geeft je de vrijheid om later keuzes te maken. En om te beleggen hoef je niet in de Quote 500 te staan, het kan al vanaf 100 euro per maand.” “Na 50 jaar onderzoek is duidelijk geworden dat passief beleggen beter presteert dan actief beleggen.” Wat is indexbeleggen en waarom is dit een relatief veilige manier van beleggen? Meesman: “Veel mensen denken bij het woord ‘beleggen’ aan ‘handelen

Pensioen

Veranderende zorgwoningmarkt biedt beleggingskansen

Holland Immo Group initieert besloten vastgoedbeleggingsfondsen voor de particuliere belegger. Holland Immo Group richt zich sinds 2016 ook op duurzame vastgoedbeleggingen in het segment zorgwoningen voor ouderen, zowel levensloopbestendige seniorenappartementen als woonzorgvormen met 24-uurs verpleging en verzorging. Medio 2018 heeft deze belegger zijn eerste zorgwoningfonds succesvol geplaatst. Binnenkort lanceert Holland Immo Group haar tweede woonzorgfonds met vier woonzorglocaties in Zwolle en omgeving. “Met de aankoop van het vastgoed van deze vier woonzorglocaties geeft Holland Immo Group verder invulling aan haar focus op dit beleggingssegment“, aldus de heer mr. Manfred Kühl MRICS. Wat zijn de vooruitzichten voor de zorgwoningmarkt? “Door vergrijzing zal het aantal senioren (65-plussers) in Nederland de aankomende jaren aanzienlijk stijgen. Het totaal aantal senioren zal in de periode tot 2040 met 48 procent toenemen tot 4,8 miljoen. Deze tendens en de sterke groei van het aantal 75-plussers – ook bijna een verdubbeling naar 2,6 miljoen in 2040 – gaat gepaard met een veranderende en groeiende zorgvraag en behoefte aan passende woonzorgvormen. De door de overheid ingezette marktwerking in de ouderenzorg, waarbij scheiden van wonen en zorg en de kwaliteit hiervan centraal staan, heeft geleid tot een toenemende vraag naar particuliere woonzorgconcepten. Deze ontwikkeling is vanaf 2013 versterkt doordat

Cybersecurity

Privacy verschuift van Big Brother naar Kafka

Op de Dag van de Privacy, 28 januari, roept de Europese commissie burgers op hun persoonsgegevens goed te beschermen. Maar hoe doe je dat? En waar tegen dan precies? Privacy-onderzoeker Bart Custers geeft tekst en uitleg. Elk jaar op 28 januari ‘viert’ de Europese Commissie de Dag van de Privacy. Op die datum in 1981 werd het Europese Dataprotectieverdrag getekend. ‘Dat was eigenlijk de eerste set spelregels voor het beschermen van persoonsgegevens,’ legt Bart Custers uit. Hij doet onderzoek naar (online) privacy bij de onderzoeksgroep eLaw van de faculteit Rechtsgeleerdheid. ‘Het verdrag is al opgesteld in het pre-internettijdperk. Het aanleggen van allerlei databases was in opkomst, en de Raad van Europa besloot dat er regels nodig waren hoe met al die gegevens om te gaan. Spelregels voor persoonsgegevens ‘Het zijn hele basale spelregels,’ zegt Custers. ‘Zo moet je vooraf aan een persoon laten weten voor welk doel je zijn of haar gegevens opslaat. En dat doel mag je niet veranderen, of de gegevens voor iets anders gaan gebruiken.’ Ook mag je niet meer gegevens opslaan dan nodig is voor je doel, moet je de gegevens goed beveiligen en moet je transparant zijn over hoe je met de gegevens omgaat. ‘Op

Management algemeen

Onethisch gedrag in het middenmanagement

Hoewel onethisch gedrag vaak wordt toegeschreven aan witteboordencriminelen bovenaan of onderaan de bedrijfsladder, blijkt het middenmanagement ook soms schuld te dragen. Dat is de conclusie uit een studie naar organisatorische veranderingen van onder andere Smeal College of Business. De resultaten van dit onderzoek zijn in het academische tijdschrift Organization Science gepubliceerd. Onethisch gedrag in de telecombranche Uit het onderzoek dat plaatsvond bij een groot telecombedrijf kwamen verschillende tactieken naar voren die middenmanagers gebruiken om de bedrijfstop te misleiden. Dat suggereert Linda Treviño, hoogleraar organisatorisch gedrag en ethiek aan Smeal College of Business. Ze legt uit dat managers zich tot dit gedrag lieten verleiden als reactie op onrealistische verwachtingen van hun bovengeschikten. Het onderzoeksteam kwam tot dit inzicht na een kwalitatief onderzoek van meer dan een jaar, waarbij een onderzoeker 273 dagen lang werknemers schaduwde. Daarnaast werden er informele gesprekken afgeluisterd, 105 diepte-interviews gehouden en werd de onderlinge communicatie gedocumenteerd. Het focuspunt was de manier waarop middenmanagers zich gedragen bij de formatie van een nieuw team. Doelen, incentives en verantwoordelijkheden Bij het opstellen van teams schetst het bestuur vaak de doelen, incentives en verantwoordelijkheden, en de middenmanagers moeten dit vervolgens uitvoeren. Dit is volgens de onderzoekers alleen niet altijd haalbaar. “We

HR

Starters met flexibele banen: vooral mannen voelen zich ongezond

Mannen die in hun eerste zes jaar op de arbeidsmarkt vaker een reeks van atypische arbeidsrelaties hebben, vinden zichzelf minder gezond. Dat blijkt uit een studie van Ioana van Deurzen en Sonja Bekker. Discussies omtrent flexibele banen Er worden in Nederland steeds meer kritische vragen gesteld over flexibele arbeid, bijvoorbeeld in discussies over de voorgenomen Wet arbeidsmarkt in balans. Maar welke impact heeft atypische arbeid op de gezondheid van mensen die nieuw op de arbeidsmarkt instromen? Deze vraag staat centraal in het onderzoek Ioana van Deurzen en Sonja Bekker. Zij volgden werkenden in de eerste zes jaar dat zij actief zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Heeft een langdurig verblijf in atypische arbeid, zoals tijdelijke contracten en zelfstandig ondernemerschap, een negatief effect op hoe gezond werkenden zich voelen?

MVO

Vijf beleidsadviezen voor groen in de stad

Groene ruimtes zijn belangrijk voor de kwaliteit van leven en duurzaamheid in stedelijke gebieden. Maar vergroening loopt achter op stedelijke ontwikkeling, waardoor er in veel steden een gebrek ontstaat aan groene ruimtes. In haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Kopenhagen heeft Carmen Aalbers, senior onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, gekeken naar het regionale en lokale beleid van groen in de stad. Ze laat zien welke benaderingen ervoor kunnen zorgen dat vergroening meegenomen wordt in stedelijke ontwikkeling. Haar adviezen gaan beleidsmakers helpen bij het beheer en behoud van groen in de stad. Door een gebrek aan groen ruimtes in een stad, missen mensen belangrijke voordelen die het ecosysteem levert. Groen in de stad vermindert de kans op overstromingen, reguleert de grondwaterstand, zorgt voor afname van bodemvervuiling en vermindering van hitte. Minder groen draagt ook bij aan sociaal-ecologische ongelijkheid. Bijvoorbeeld wanneer mensen met een hoger inkomen uitwijken naar gebieden met meer groen, terwijl minder bevoorrechte groepen achterblijven. “Er bestaat alom bezorgdheid ten aanzien van de duurzaamheid van verstedelijking”, zegt Carmen Aalbers. “Meer inzicht in regionaal beheer van groen in functioneel-stedelijke gebieden helpt om te zien hoe je groenontwikkeling kunt integreren in verstedelijking. Dat vraagt om onderzoek vanuit het perspectief van verschillende actoren

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'