Het laatste nieuws

Beleid wereldwijd nog niet klaar voor klimaatverandering

Onderzoekers van onder andere de Universiteit Utrecht concluderen dat wereldwijd het beleid nog onvoldoende is aangepast aan klimaatverandering. Hierdoor is er een reële kans dat we niet weerbaar genoeg zijn tegen klimaatrisico’s. Ze publiceerden hun resultaten in het open access tijdschrift Regional Environmental Change. Klimaatverandering Aanpassen aan een veranderend klimaat is noodzakelijk en onvermijdelijk. Dat betekent dat klimaatverandering moet worden gemainstreamd in bestaand beleid voor bijvoorbeeld stedelijke planning, transport en landbouw . Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Stockholm Environment Institute, Lund University en Wageningen University & Research analyseerden wat in hoeverre er bewijs is dat dit ook gebeurd. Ze concluderen dat dit nog niet zo effectief gaat als gehoopt, wat als mogelijk consequentie heeft dat klimaatrisico’s onvoldoende worden afgedekt. Synergie Eerste auteur van de publicatie prof. dr. Hens Runhaar van de Universiteit Utrecht vertelt: “Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat de meest efficiënte manier om duurzame verandering door te voeren een aanpassing in het bestaande beleid is. Dit creëert synergie; het vergroenen van de openbare ruimte zorgt bijvoorbeeld niet alleen voor extra weerbaarheid tegen overstromingen, maar draagt tegelijkertijd bij aan een betere leefomgeving en het tegengaan van klimaatverandering.” Wat werkt? Uit hun uitgebreide literatuuronderzoek concluderen de onderzoekers dat het mainstreamen van beleid

Pensioen

Gezond tot aan het pensioen met een game

Medewerkers die op de werkvloer een ‘blended’ leefstijlprogramma aangeboden krijgen, gaan  gezonder leven, verliezen gewicht en worden mentaal fitter. Werkend Nederland moet straks tot zijn 67e doorwerken, maar vertoont evenals niet-werkend Nederland ongezond gedrag: roken, drinken, verkeerd eten, te weinig bewegen, te veel stress. Met als gevolg welvaartsaandoeningen als overgewicht, hoge bloeddruk en diabetes. Hoe zorgen werkgevers dat hun werknemers tot hun pensioen gezond, vitaal én aan het werk blijven? Onderzoek naar gezond werken Bedrijfsarts en wetenschappelijk onderzoekster Tessa Kouwenhoven-Pasmooij van het Erasmus MC heeft het antwoord. Als medewerkers een ‘blended’ leefstijlprogramma volgen waarin e-health, online leefstijl games en persoonlijke coaching worden gecombineerd én op maat gesneden, gaan ze gezonder leven, verliezen ze gewicht en worden ze mentaal fitter. Kouwenhoven, werkzaam bij de Arbodienst van het Erasmus MC, implementeerde twee blended leefstijlprogramma’s en testte het effect onder andere bij honderden medewerkers van de Nationale Politie, Defensie en haar eigen Erasmus MC. Ze deed dat in samenwerking met de afdeling Epidemiologie en Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ) en het Centrum Gezond Gewicht.

Cybersecurity

Overheid moet digitale veiligheid garanderen

Digitale veiligheid is een grondrecht. Daarom moet de overheid alles uit de kast halen om de cyberveiligheid te garanderen. Haast is daarbij geboden, want spionnen en criminelen ontdekken voortdurend zwakke plekken in de digitale samenleving. Tot nu toe genomen maatregelen van overheid en bedrijfsleven tegen cyberdreigingen blijken niet toereikend. In de strijd tegen de steeds professionelere methoden van cybercriminelen, cyberspionnen en hackers is daarom extra geschut nodig, want op alle fronten woedt een digitale strijd. Dit blijkt uit een recent verschenen rapport van het Rathenau Instituut, dat op verzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) onderzoek deed naar digitale criminaliteit in Nederland. Versterken van cybersecurity moet in Nederland de hoogste prioriteit krijgen, vinden de samenstellers. Die mening is ook het nieuwe kabinet toegedaan. Daarom is in het regeerakkoord een bedrag van ruim 95 miljoen euro gereserveerd voor de bestrijding van digitale criminaliteit. Patricia Zorko, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), juicht dat toe, want ook uit het jaarlijks Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) blijkt dat de digitale weerbaarheid van Nederland achterblijft op de digitale dreiging. De grootste dreiging gaat op dit moment uit van beroepscriminelen en actoren die handelen uit naam van

Management algemeen

Onethisch gedrag in het middenmanagement

Hoewel onethisch gedrag vaak wordt toegeschreven aan witteboordencriminelen bovenaan of onderaan de bedrijfsladder, blijkt het middenmanagement ook soms schuld te dragen. Dat is de conclusie uit een studie naar organisatorische veranderingen van onder andere Smeal College of Business. De resultaten van dit onderzoek zijn in het academische tijdschrift Organization Science gepubliceerd. Onethisch gedrag in de telecombranche Uit het onderzoek dat plaatsvond bij een groot telecombedrijf kwamen verschillende tactieken naar voren die middenmanagers gebruiken om de bedrijfstop te misleiden. Dat suggereert Linda Treviño, hoogleraar organisatorisch gedrag en ethiek aan Smeal College of Business. Ze legt uit dat managers zich tot dit gedrag lieten verleiden als reactie op onrealistische verwachtingen van hun bovengeschikten. Het onderzoeksteam kwam tot dit inzicht na een kwalitatief onderzoek van meer dan een jaar, waarbij een onderzoeker 273 dagen lang werknemers schaduwde. Daarnaast werden er informele gesprekken afgeluisterd, 105 diepte-interviews gehouden en werd de onderlinge communicatie gedocumenteerd. Het focuspunt was de manier waarop middenmanagers zich gedragen bij de formatie van een nieuw team. Doelen, incentives en verantwoordelijkheden Bij het opstellen van teams schetst het bestuur vaak de doelen, incentives en verantwoordelijkheden, en de middenmanagers moeten dit vervolgens uitvoeren. Dit is volgens de onderzoekers alleen niet altijd haalbaar. “We

HR

8 stappen om terug te keren naar de arbeidsmarkt

Ontslag is de strafbank van de arbeidsmarkt, en hier kom je niet zomaar vanaf. De ellende begint namelijk pas echt na de vernedering van het opruimen van je bureau, en het afscheid nemen van collega’s. Met een flinke deuk in je ego moet je jezelf weer op de markt brengen, maar wat zet je in je CV? En hoe ga je jezelf verkopen in een sollicitatiegesprek? Terugkeren naar de arbeidsmarkt Een nieuwe baan vinden is niet altijd even makkelijk, en zeker niet wanneer je zelfvertrouwen met de grond gelijk is gemaakt. Daarnaast weet je niet wat er bij potentiële werkgevers bekend is over je werkverleden, en of ze contact hebben opgenomen met je vorige baas. Het gevolg is een giftige combinatie van een gekrenkt ego en lichte paranoia: niet heel handig tijdens een sollicitatiegesprek. “Je weet niet hoeveel informatie er over jou beschikbaar is naast datgene wat je zelf hebt gedeeld,” zegt John Lees. Hij is een Britse strateeg en auteur van het boek The Success Code. “Daarnaast kun je het ontslag als een soort smet op je CV zien, en leg je vaak alle schuld bij jezelf neer.” Maar is dit wel terecht? En welke 8 stappen kun je

MVO

Toekomstige behoefte beter in kaart door asset dynamics

Assets functioneren in een dynamische omgeving. De gebruiksbehoefte verandert, innovaties in techniek en materialen komen om de hoek kijken en steeds meer maatschappelijke belangen en doelen moeten gediend worden. Copernicos Groep is gespecialiseerd in asset dynamics. Zij helpt organisaties toekomstgerichter, innovatiever en kosten-effectiever om te gaan met hun assets. “Interactie tussen mensen onderling en mensen en systemen zijn bepalend voor de resultaten”, aldus Michel Kuijer en Arjen Ros, partners van Copernicos Groep. Wat wordt verstaan onder asset dynamics? “Asset dynamics combineert het beste van assetmanagement en system dynamics. Met fysieke assets (zoals schepen, energiecentrales, gebouwen en infrastructuur) zijn grote investeringen en onderhoudsbudgetten gemoeid. Het betreft complexe systemen waar veel partijen bij betrokken zijn. De kwaliteit of conditie van de assets bepaalt voor een groot deel de prestaties, maar ook de benodigde investeringen, kosten en risico´s. Wij zoeken naar kosten-, opbrengsten- en prestatie-bepalende en risico-beperkende factoren in hun samenhang, waarbij we rekening houden met veranderingen in de tijd. Zoals verandering in de belasting van een brug waar zwaardere vrachtwagens overheen rijden dan gepland, of verandering van de gebruiksintensiteit van railinfrastructuur door een slimmere dienstregeling.” Wat levert asset dynamics op? “Verantwoord omgaan met de complexiteit en dynamiek van assets zorgt voor een

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'