Het laatste nieuws

De veelbelovende technologie achter cryptocurrency

Bitcoin en blockchain zijn onlosmakelijk verbonden. Maar de technologie achter de cryptocurrency’s kan nog veel grotere gevolgen hebben voor de samenleving. Cryptohandelaar Madelon Vos en hoogleraar Ethiek en Techniek Jeroen van den Hoven (TU Delft) vertellen over de kansen die blockchain biedt, evenals de vragen die het kan oproepen. “Waar ik in geloof, is het decentrale peer-to-peer betalingsverkeer”, zegt Madelon Vos, ook wel Misss Bitcoin genoemd. Vos is onder andere handelaar in cryptocurrency’s, publiceert daarnaast veel over dit onderwerp en heeft een eigen YouTube videokanaal. Voor haar is het de decentralisatie van blockchaintechnologie wat haar destijds zo aantrok aan Bitcoin, niet de mogelijkheid om snel rijk te worden. “De meeste mensen die snel rijk wilden worden, zijn daar nu wel op terug gekomen. Er zijn veel coins geweest die van alles en nog wat beloofden, maar dit uiteindelijk niet waar konden maken. Maar de technologie die achter Bitcoin zit brengt een meer decentrale toekomst met meer onderling handelen en vertrouwen wel degelijk dichterbij.” “De meeste mensen die snel rijk wilden worden, zijn daar nu wel op terug gekomen.” Blockchain en cryptocurrency De woorden ‘blockchain’ en ‘Bitcoin’ zijn voor velen onlosmakelijk verbonden. Niet zo gek ook, aangezien het de blockchaintechnologie is

Uitgelicht

‘Duurzame inzetbaarheid integraal onderdeel van leiderschap’

Duurzame inzetbaarheid ligt nu nog vaak alleen bij de HR-afdelingen, maar actieve betrokkenheid van de lijn is nodig om het succesvol te implementeren en te borgen. Daarbij is het belangrijk om duurzame inzetbaarheid te integreren in de dagelijkse praktijk en medewerkers actief mee te nemen in de veranderingen in de organisatie. Elise Goosens en Marese Dijken, beiden werkzaam bij DI-Katalysator, leggen uit. Welke rol speelt de leidinggevende bij duurzame inzetbaarheid? Dijken: “Duurzame inzetbaarheid gaat over de juiste fit tussen mens

Pensioen

Vermogensbeheer is een kwestie van vertrouwen

Waarom zou je je geld door een ander laten beheren? Oftewel: wat is de meerwaarde van een vermogensbeheerder? Theo Andringa (voorzitter VV&A) en prof. Roelof Salomons (Rijksuniversiteit Groningen) lichten toe hoe vermogensbeheer werkt en hoe institutionele beleggers als pensioenfondsen hier ook gebruik van kunnen maken. “Er zijn volgens mij maar twee partijen in Nederland die exact weten waar de vermogens zitten en hoe dat onderverdeeld is in spaargeld, vermogensbeheer en individuele beleggingen. Er gaan geruchten dat een grote meerderheid van Nederlanders met een flink vermogen hun geld stationair op de bank laat staan en geen zaken doet met bijvoorbeeld een vermogensbeheerder. Theo Andringa is voorzitter van de VV&A (Vereniging Vermogensbeheerders & Adviseurs). Desgevraagd kan hij de geruchten bevestigen noch ontkennen. “Sterker nog: in de branche zijn wij zelf ook op zoek naar die getallen. We kennen de cijfers zelf niet goed. Er zijn volgens mij maar twee partijen in Nederland die exact weten waar de vermogens zitten en hoe dat onderverdeeld is in spaargeld, vermogensbeheer en individuele beleggingen. Dat zijn de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandsche Bank), samen ‘De Toezichthouder.” De AFM zet regelmatig een marktmonitor uit en verzamelt zo informatie. “Wij komen in feite niet verder

Cybersecurity

Cybersecurity van binnenuit een must

Het maakt niet uit of het de gezondheidsbranche betreft of de smart industry, de cybersecurity moet altijd op orde zijn. Volgens Jordi Eeman van Deepblue Security & Intelligence, gaat het zowel om beveiliging aan de buitenkant als van binnenuit. Welke risico’s loopt men als de beveiliging van systemen en gegevens niet op orde is? “Achter de voorkant van elk bedrijf zit een online omgeving waar data in omgaat. Deze online omgeving kan allerlei zwakheden bevatten die het bedrijf kwetsbaar maken voor datadiefstal, datalekken en hacks. Dit kan beschouwd worden als eerste risicovorm. Een tweede risico – mogelijkerwijs het meest onderschat – heeft te maken met enerzijds de onbeperkte toegang tot de digitale omgeving van medewerkers en externen via mobiele devices. Anderzijds draait het om het internet of things (IoT), waarbinnen apparaten via het internet met elkaar zijn verbonden en communiceren. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die vanuit huis met twee drukken op de knop van een smartphone toegang heeft tot de online omgeving. Gebeurt dit binnen een onbeveiligde netwerkomgeving dan kan dit een doelwit zijn voor hackers. Daarnaast kan een werknemer slachtoffer worden van social engineering, wat inhoudt dat een cybercrimineel via hem/haar vertrouwelijke gegevens probeert te achterhalen om op

Management algemeen

Onethisch gedrag in het middenmanagement

Hoewel onethisch gedrag vaak wordt toegeschreven aan witteboordencriminelen bovenaan of onderaan de bedrijfsladder, blijkt het middenmanagement ook soms schuld te dragen. Dat is de conclusie uit een studie naar organisatorische veranderingen van onder andere Smeal College of Business. De resultaten van dit onderzoek zijn in het academische tijdschrift Organization Science gepubliceerd. Onethisch gedrag in de telecombranche Uit het onderzoek dat plaatsvond bij een groot telecombedrijf kwamen verschillende tactieken naar voren die middenmanagers gebruiken om de bedrijfstop te misleiden. Dat suggereert Linda Treviño, hoogleraar organisatorisch gedrag en ethiek aan Smeal College of Business. Ze legt uit dat managers zich tot dit gedrag lieten verleiden als reactie op onrealistische verwachtingen van hun bovengeschikten. Het onderzoeksteam kwam tot dit inzicht na een kwalitatief onderzoek van meer dan een jaar, waarbij een onderzoeker 273 dagen lang werknemers schaduwde. Daarnaast werden er informele gesprekken afgeluisterd, 105 diepte-interviews gehouden en werd de onderlinge communicatie gedocumenteerd. Het focuspunt was de manier waarop middenmanagers zich gedragen bij de formatie van een nieuw team. Doelen, incentives en verantwoordelijkheden Bij het opstellen van teams schetst het bestuur vaak de doelen, incentives en verantwoordelijkheden, en de middenmanagers moeten dit vervolgens uitvoeren. Dit is volgens de onderzoekers alleen niet altijd haalbaar. “We

HR

Mens en organisatie floreren bij goed werkgeverschap

Schoonmakers met negentig seconden poetstijd per wc. Buschauffeurs die veel te weinig plaspauzes hebben. Maaltijdbezorgers die door een algoritme worden geappt als ze iets te traag fietsen: ‘Kun je het vinden?’ Hoe blijven mensen overeind in de veeleisende, dynamische werkomgeving van vandaag? Om die vraag draait de leerstoel van Aukje Nauta. Oratie op 7 december. Eigenlijk houdt Aukje Nauta, de nieuwe bijzonder hoogleraar ‘Enhancing individuals in a dynamic work context’, niet van het begrip HRM als zodanig. Omdat mensen erin worden benoemd als ‘resource’, als productiemiddel dus. Er zijn werkgevers die werknemers precies zo bekijken. Een derde heeft flexibel werk De flexibilisering van de arbeid heeft flink om zich heen gegrepen. Al ruim een derde van de beroepsbevolking is zzp’er, uitzendkracht of heeft tijdelijk werk, vertelt Nauta in haar oratie. En er is een nieuwe sector ontstaan waarin werk- of opdrachtgevers de te vergeven taken wel zéér eng begrenzen: ze verschaffen mini-taakjes zoals maaltijden rondbrengen en dat is het dan. Verder onderhouden ze nauwelijks enige relatie met de mensen die het werk doen. Sterker nog, aldus Nauta: ‘De opdrachten die werkenden krijgen, komen vaak niet eens van een ander mens maar van een algoritme.’ Misschien aardig als bijbaantje maar niet

MVO

Duurzame invloed op een complex voedselsysteem

Eten is een primaire levensbehoefte. Zonder een gevulde maag overleeft de mens maar kort. De manier waarop eten geproduceerd, vervoerd en geconsumeerd wordt, roept echter steeds vaker vragen op. Het bewustzijn over de negatieve milieu-impact groeit, en daarmee ook de wens om iets te veranderen. Vanwege een complex en vaak internationaal voedselsysteem ligt er echter een gevoel van onmacht op de loer en is het relatief makkelijk om de verantwoordelijkheid (deels) bij een andere partij neer te leggen. “Er komt een grote hoeveelheid ethische en filosofische problemen kijken bij afwegingen over eten”, vat voedselfilosoof Michiel Korthals samen. Aan het productieproces van een moderne maaltijd dragen verschillende partijen bij, soms zonder dat de consument zich daar volledig bewust van is. Daarbij kan men denken aan boeren, dieren en producenten, maar ook aan micro-organismen, de grond waarop voedsel wordt verbouwd en het klimaat dat daaraan bijdraagt. Korthals stelt dat men zich voor al deze actoren kan afvragen of ze gerespecteerd worden tijdens het productieproces en zo worden bejegend dat ze zowel nu als in de toekomst kunnen blijven functioneren. Nooit goed genoeg Dat laatste is momenteel niet het geval, weet Anne Hollander, onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zij

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'