Het laatste nieuws

Dataprotectie in de 21e eeuw

25 Mei a.s. treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. Een dataprotectie-verordening, geldend voor de hele EU, die de individuele rechten van burgers beschermt en tegelijk een vrij en veilig dataverkeer garandeert. Cosimo Monda, hoofd van het European Centre on Data Privacy and Cyber Security, legt uit wat de consequenties zijn. ‘Organisaties kunnen er hun voordeel mee doen.’ Het is goed dat de GDPR er komt; de verordening moest er komen, legt Cosimo Monda uit. De huidige privacywetgeving van EU-lidstaten is gebaseerd op de Data Protection Directive, een Europese richtlijn uit 1995 die inmiddels sterk verouderd is. Toen had men nog geen idee van technologische vernieuwingen als big data, google analytics en cloud computing. Dataprotectie Monda: “Er is een situatie ontstaan waarin apparaten zelf informatie delen zonder tussenkomst van personen. Via de verordening wil men de privacy hier beschermen en tegelijk bijdragen tot de creatie van een digitale markt.” Daarnaast maakt de GDPR een eind aan de fragmentatie op nationaal niveau. De Directive uit 1995 was gericht aan de overheden van de lidstaten, die de privacyrichtlijnen vervolgens op eigen wijze mochten implementeren. Het gevolg laat zich raden: 28 verschillende wetsystemen. “De verordening is een harmonisatie van deze regelingen

Uitgelicht

Cryptocurrency: toekomstvaluta of pure speculatie?

Er is grote onzekerheid over cryptocurrency en veel mensen zien het eerder als een hype dan een toekomstig betaalmiddel. Dit wordt nog eens onderstreept door de ambitie van veel overheden om met strengere wet- en regelgeving te komen op het gebied van de digitale valuta. Hoog tijd dus om een expert aan het woord te laten. Daniele Bianchi is universitair docent aan de Warwick University en heeft een empirisch onderzoek gedaan naar het fenomeen. De resultaten daarvan zijn beschreven in

Pensioen

Online dienstverlening vermindert vertrouwen in banken

Persoonlijk contact tussen bankmedewerkers en hun klanten is van groot belang om het vertrouwen in banken te vergroten. Dit blijkt uit een opinieonderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit Tilburg (UvT). Veel mensen wantrouwen de motieven van bankmedewerkers. Opvallend genoeg wordt dit wantrouwen gedeeld door veel medewerkers in de financiële sector zelf. Het vermogen om de verleiding van financiële prikkels te weerstaan wordt veel lager ingeschat dan bij huisartsen. Online dienstverlening Het vertrouwen van Nederlanders in banken en hun medewerkers is nog steeds laag, ondanks het lichte herstel dat de Nederlandse Vereniging van Banken onlangs meldde. Vooral het beleid van banken om zoveel mogelijk kantoren te sluiten en vrijwel alleen online hun diensten te verlenen, zorgt niet voor een hoger vertrouwen. Onderzoekers Govert Buijs, Eefje de Gelder (VU) en Johan Graafland (UvT) : “Teveel Nederlanders hebben weinig vertrouwen in banken en bankmedewerkers in het algemeen. Ze hebben echter veel meer vertrouwen in de bankmedewerker waarmee ze persoonlijk contact gehad hebben. Persoonlijke contact blijkt dus juist in onze digitale samenleving van groot belang voor banken om het vertrouwen te herstellen na de laatste crisis.” Lees ook het opiniestuk van Buijs en Graafland op de website van Trouw. Bonussen

Cybersecurity

Het betalingsverkeer platleggen met een waterkoker

Wat hebben een waterkoker, koelkast en een speelgoedpop met elkaar gemeen? Wanneer ze aan het internet hangen kunnen deze alledaagse voorwerpen gebruikt worden voor een Distributed Denial of Service, ofwel een DDoS-aanval. Nu voor dit soort aanvallen steeds vaker apparaten uit Nederlandse huishoudens worden gebruikt, dient zich een complex vraagstuk aan: wie is verantwoordelijk voor de beveiliging? “De meeste mensen hebben er geen benul van dat deze apparaten ook gehackt kunnen worden en mee kunnen doen met een DDoS-aanval”, zegt Aiko Pras, hoogleraar Internet Veiligheid aan de Universiteit Twente. Platleggen van betalingsverkeer Bij een DDoS-aanval wordt vanuit een netwerk van computers zoveel verkeer naar een bepaald doel gestuurd, dat het doel eronder bezwijkt, licht Pras toe. “Stel dat alle bewoners van een gemeente tegelijkertijd een subsidieaanvraag indienen, terwijl er maar drie ambtenaren zijn om al deze verzoeken af te handelen. Wanneer zij opeens honderdduizend aanvragen binnenkrijgen, kunnen ze dat niet aan. Zo werkt een DDoS-aanval ook.” Met een dergelijke aanval probeert een hacker het doel uit te schakelen en de werking ervan te saboteren. Het kan gaan om een webserver die niet meer in de lucht is, een bank waarvan het betalingsverkeer wordt stilgelegd of het automatiseringssysteem van een brug

Management algemeen

Onethisch gedrag in het middenmanagement

Hoewel onethisch gedrag vaak wordt toegeschreven aan witteboordencriminelen bovenaan of onderaan de bedrijfsladder, blijkt het middenmanagement ook soms schuld te dragen. Dat is de conclusie uit een studie naar organisatorische veranderingen van onder andere Smeal College of Business. De resultaten van dit onderzoek zijn in het academische tijdschrift Organization Science gepubliceerd. Onethisch gedrag in de telecombranche Uit het onderzoek dat plaatsvond bij een groot telecombedrijf kwamen verschillende tactieken naar voren die middenmanagers gebruiken om de bedrijfstop te misleiden. Dat suggereert Linda Treviño, hoogleraar organisatorisch gedrag en ethiek aan Smeal College of Business. Ze legt uit dat managers zich tot dit gedrag lieten verleiden als reactie op onrealistische verwachtingen van hun bovengeschikten. Het onderzoeksteam kwam tot dit inzicht na een kwalitatief onderzoek van meer dan een jaar, waarbij een onderzoeker 273 dagen lang werknemers schaduwde. Daarnaast werden er informele gesprekken afgeluisterd, 105 diepte-interviews gehouden en werd de onderlinge communicatie gedocumenteerd. Het focuspunt was de manier waarop middenmanagers zich gedragen bij de formatie van een nieuw team. Doelen, incentives en verantwoordelijkheden Bij het opstellen van teams schetst het bestuur vaak de doelen, incentives en verantwoordelijkheden, en de middenmanagers moeten dit vervolgens uitvoeren. Dit is volgens de onderzoekers alleen niet altijd haalbaar. “We

HR

Familievriendelijke werkcultuur niet alleen belangrijk voor moeders

Een goede en flexibele balans tussen werk- en familieverantwoordelijkheden is niet alleen belangrijk voor moeders, zelfs mannen en vrouwen zonder kinderen lijden eronder als de werkcultuur niet familievriendelijk is. Dat is de conclusie uit een onderzoek van de University of Michigan en California State University. Belang van werkcultuur Wanneer werknemers het gevoel hebben dat hun carrière eronder gaat lijden als ze vrij nemen voor persoonlijke of familieredenen, zullen ze minder tevreden zijn over hun baan. Hierdoor ervaren ze volgens de onderzoekers meer werkstress en nemen ze eerder ontslag. Onderzoeker en universitair docent sociologie Erin Cech, zegt dat zo’n inflexibele werkcultuur een negatieve impact kan hebben op alle personeelsleden. Dit onderstreept de noodzaak om de werkcultuur zo in te richten dat elke werknemer een goed gebalanceerd leven kan leiden, of dat nou met of zonder kinderen is. Ideale arbeidsethos De studie was erop gericht om een beter beeld te krijgen van het vooroordeel dat werkgevers hebben over de ‘ideale arbeidsethos’. Dit gaat dus over de te hooggespannen verwachtingen dat gemotiveerde werknemers doorwerken tot hun pensioen zonder af en toe tijd vrij te maken voor henzelf of hun familie. De onderzoekers testten het flexibiliteitsvooroordeel aan de hand van een representatieve steekproef –

MVO

De uitdaging van aardgasvrij

Nederland werkt toe naar een CO2-arme energievoorziening die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Om dat te bereiken hebben de overheid, werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties afspraken vastgelegd in het Energieakkoord van 2013. Het einddoel is een ‘bijna helemaal duurzame’ energievoorziening in 2050, wat inhoudt dat de uitstoot van CO2 in dat jaar 80 tot 95 procent minder is dan in 1990. Daarvoor moet het aandeel duurzame energie in een rap tempo omhoog, om te beginnen naar 14 procent in 2020, gevolgd door 16 procent drie jaar later. CO2-arme energiebronnen die hierbij volgens het Energieakkoord een rol kunnen spelen, zijn zonne-energie, windenergie, bio-energie, aardwarmte en waterkracht. Wat niet op het lijstje staat, is aardgas. Daar moet Nederland vanaf – het liefst zo snel mogelijk. Leven van aardgas “We hebben een generatie lang zitten prutsen op het gebied van duurzame energie”, stelt Olof van der Gaag, directeur bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Het resultaat is dat Nederland binnen Europa slecht presteert als het gaat om energieverbruik uit hernieuwbare bronnen – een kleine 6 procent van het totale energieverbruik is duurzaam. Van de 28 EU-lidstaten scoort alleen Luxemburg slechter. Dat Nederland zo ver onderaan bungelt, komt volgens Van der Gaag deels door

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'