Het laatste nieuws

Waarom beveiliging en data privacy een belangrijke marketing is geworden?

Punt voor bedrijven Bedrijven over de hele wereld worden steeds bewuster en ongemakkelijk – over het verzamelen van gegevens in hun dagelijkse bedrijfsvoering de zaken van het bedrijf met een onderzoek waaruit bleek dat 70 procent van de Bedrijven maken zich enigszins tot zeer grote zorgen over de bescherming van gegevens. Deze wijdverbreide ongerustheid over het verzamelen en gebruiken van Bedrijfsgegevens zijn klaar om de marketingwereld zoals we die kennen te veranderen het. Gegevensbeveiliging is het beschermen van gegevens tegen ongeautoriseerde toegang en gegevenscorruptie gedurende de hele levenscyclus. Gegevensbeveiliging omvat gegevens versleuteling, hashing en sleutelbeheerpraktijken die gegevens beschermen voor alle applicaties en platforms. Bedrijven over de hele wereld investeren zwaar in informatie technologie (IT) cyberbeveiligingsmogelijkheden om hun kritieke activa te beschermen. Gegevensprivacy of informatieprivacy is een belangrijk gegevensgebied bescherming die te maken heeft met de juiste omgang met gevoelige gegevens en vertrouwelijke gegevens die gegevens en intellectuele eigendomsgegevens bevatten, van een onderneming. Gegevens zijn een waardevol bezit dat genereert, verwerft, opslaat en uitwisselt voor elk bedrijf. Het beschermen tegen interne of externe corruptie en illegale toegang beschermt een bedrijf tegen financieel verlies, reputatieschade, verslechtering van het consumentenvertrouwen en merkerosie. Verder, voorschriften voor het beveiligen van gegevens, opgelegd door de overheid

Pensioen

Vijf tips voor zakelijke beleggers

Wanneer je als ondernemer vermogen hebt opgebouwd, dan is het natuurlijk zonde om dat stil te laten staan. Het is dan misschien beter om voor zakelijk beleggen te gaan. Zo kan je zorgen dat je geld aan het werk gaat. Dat kan het nodige opleveren. Denk aan meer vermogen voor later. Of denk aan een buffer voor tegenvallers. In alle gevallen kan zakelijk beleggen dus een goed idee zijn. Het is wel belangrijk om de zaken op een goede manier aan te pakken. Dat doe je door bijvoorbeeld de volgende tips ter harte te nemen. Op die manier haal je er alleen maar nog meer uit. Zakelijk vermogen zakelijk beleggen Het is belangrijk om eerst goed te bepalen met welk soort vermogen je te maken hebt. Wanneer je vermogen hebt dat je niet per se nodig hebt voor je onderneming, dan zou je daar mogelijk ook privé mee kunnen beleggen. Al hangt dat wel ook van de rechtsvorm waarin je onderneemt af. Het is in de meest gevallen echter aan te raden om zakelijk vermogen ook zakelijk te beleggen. Juist ook omdat je het dan voor je onderneming kan inzetten. Daarnaast is dit natuurlijk vanuit fiscaal oogpunt belangrijk. Er zit

Cybersecurity

Organisaties nemen vaker cybersecuritymaatregelen

Bedrijven nemen steeds meer maatregelen om zich te weren tegen cyberaanvallen van buitenaf. Vooral middelgrote bedrijven maken een inhaalslag met de invoering van authenticatie via soft- of hardwaretokens. Daarnaast daalt het aantal ICT-veiligheidsincidenten door een aanval van buitenaf. Dit meldt het CBS op basis van de Cybersecuritymonitor 2019. In 2018 lag het percentage bedrijven dat aangaf meer dan zes cybersecuritymaatregelen te nemen 5 procentpunt hoger dan een jaar eerder. Grotere bedrijven geven vaker aan meer cybersecuritymaatregelen te nemen dan kleinere bedrijven. Zij hebben vaak een grotere en complexere ICT-infrastructuur, meer ICT-experts in dienst en zijn vaak interessanter voor cybercriminelen om aan te vallen. Zo gaf in 2018 ruim 90 procent van de bedrijven met 500 en meer werknemers aan meer dan zes cybersecuritymaatregelen te hebben genomen. Voor bedrijven met twee werknemers was dat 17 procent. De grootste toename was te zien bij bedrijven met tien tot twintig werkzame personen. Bijna 40 procent gaf in 2018 aan meer dan zes cybersecuritymaatregelen te gebruiken. Een jaar eerder was dat nog 31 procent. Antivirussoftware meest gebruikt Antivirussoftware, een beleid voor sterke wachtwoorden en het opslaan van gegevens op een andere fysieke locatie zijn de meest gebruikte securitymaatregelen. Van de bedrijven met 500 of

Management algemeen

Wat zijn de belangrijkste redenen voor het inschakelen van een programma manager?

Iedereen kan een programmamanager inschakelen. Dat kan binnen je eigen bedrijf of een externe partij zijn. De voornaamste reden om een programmamanager aan te stellen of in te schakelen is natuurlijk het overzicht bewaren. We vertellen je meer over wat een programmamanager kan betekenen en hoe het in zijn werk kan gaan wanneer je kiest voor een programma manager. Ook de tussenlagen zullen we bespreken. Lees dus snel verder om alles te leren over een programma manager, projecten en product management. De programmamanager aan de top Het programma management is eigenlijk het breedste management in een bedrijf. Veel bedrijven werken met projecten. Of dat nu om bouwprojecten gaat, projecten om een doel te bereiken of campagnes. Er zijn allerlei mogelijkheden. Soms is er zelfs een combinatie van die verschillende dingen. Het programma management of de programmamanager is verantwoordelijk voor het overzien en overzicht houden van de verschillende lopende projecten. Het is dus iemand die allround goed moet zijn. Een programmamanager managet in de basis de projecten. Projecten Projecten zijn natuurlijk op zichzelf staande dingen. Die projecten kunnen samen belangrijk zijn voor een product, maar los van elkaar lopen. Projecten zijn dus dingen die voor een bepaalde tijd lopen. Ze hebben

HR

Je cadeaukaart besteden, hoe & waar?

Toen vlak voor Kerst wederom een lock-down werd aangekondigd, was dat een kleine ramp voor vele retailers. Uitgerekend het moment dat de grootste aantallen verkopen met de hoogste marge moesten plaatsvinden moesten retailers de winkel voor het tweede opeenvolgende jaar sluiten. HR medewerkers die nog geen eindejaarscadeautje hadden gekocht, moesten stel op sprong creatief omgaan met de invulling hiervan. Zo werden er dit jaar vele digitale cadeaukaarten ingekocht als eindejaarsgeschenk, waardoor een ware run ontstond op cadeaukaarten. Personeel begrijpt doorgaans dat een cadeaukaart handig en neutraal is om te geven door een werkgever. Gemiddeld genomen zijn werknemers dan ook erg blij met een cadeaukaart. Niet voor niets geven ook veel overheden een cadeaukaart aan het personeel. Cadeaukaart besteden is soms lastig Na het feestelijke ontvangstmoment, worden veel cadeaukaarten in de lade opgeborgen. Of in een speciale inbox, in het geval van een digitale cadeaukaart. Er is altijd een risico dat een cadeaukaart uiteindelijk verloopt. Volgens experts weet 90% van de ontvangers van de cadeaukaart niet direct wat ze willen kopen met het tegoed. Er begint een zoektocht waarbij vooral belangrijk is dat de besteedbaarheid breed is. Al is het de vraag of de keuzestress dan niet toeneemt naar mate er

MVO

Circulair ondernemen met oog voor de business

Bij veel consumenten en bedrijven in Nederland bestaat er de nodige onduidelijkheid over wat duurzaam en circulair ondernemen nu eigenlijk precies betekent. Er zijn geen officiële richtlijnen waar ondernemers zich aan vast kunnen houden. Maar dat laatste blijkt een reden te hebben. Het begrip ‘circulariteit’ kwam tien jaar geleden voor het eerst in zwang, toen steeds duidelijker werd dat wij met onze afvalproductie tegen de grenzen aan beginnen te lopen van wat de planeet kan hebben. Op dit moment is het voor veel bedrijven nog iets nieuws en innoverend, maar volgens Maria van der Heijden, directeur-bestuurder bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland (MVO), weten we over tien jaar niet beter dan dat we circulair ondernemen. Van der Heijden snapt wel dat er soms verwarring ontstaat over verschillende begrippen die worden gehanteerd, maar benadrukt dat circulariteit op zichzelf niet zo complex is: “In essentie gaat circulariteit over het besef dat afval geen afval is, maar een grondstof.” De verwarring ontstaat wanneer ‘circulariteit’, ‘duurzaamheid’ en ‘klimaatneutraal’ door elkaar worden gebruikt. Klimaatneutraal werken gaat primair over het beperken van CO2-emissie en valt, samen met circulair werken – het hergebruik van grondstoffen – onder het verzamelbegrip duurzaamheid. Maar wanneer is een bedrijf nu echt circulair

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'