Het laatste nieuws

Wereldwijde ongelijkheid groeit: is er een oplossing?

De kloof tussen arm en rijk groeit. Dat meldt Oxfam Novib in een rapport over rijkdom en armoede. Het rapport wijst naar het huidige economische systeem. Hierin zouden grote bedrijven en miljardairs profiteren van arbeid tegen lagen lonen. De armste helft van de wereld is volgens de ngo in 2017 niet vooruitgegaan qua vermogen. Tegelijkertijd ging 82% van al het verdiende geld naar 1% van de wereldpopulatie. Wat veroorzaakt ongelijkheid? Historicus Bas van Bavel doet hier al langere tijd onderzoek naar. In november liet hij samen met ecologen zien dat ongelijkheid bijna een natuurwet is. Zowel in de natuur als in de menselijke samenleving werkt het systeem ongelijkheid in de hand. Anders dan in de natuur, kent onze samenleving echter geen natuurlijke rem voor de dominante groep. Vorig jaar luidde Oxfam Novib samen met andere organisaties ook al de noodklok. Toen voorspelde Van Bavel dat Oxfam Novib nog lang moet blijven demonstreren: ‘Landen zijn in competitie met elkaar om kapitaal aan te trekken.’ Volgens de hoogleraar zorgt de mondialisering ervoor dat vermogens gemakkelijk een land uit kunnen ontsnappen. Hoe keren we het tij? Van Bavel benadrukt dat politieke keuzes een sleutelrol spelen. ‘Hoe progressief het belastingstelsel is, welke kansen het

Pensioen

Een opmerkelijke oorzaak van slechte beursadviezen

Veel beleggers denken dat adviezen van beursanalisten een goede leidraad zijn voor investeringen, maar een nieuw onderzoek bewijst het tegendeel. Onderzoekers van de Bocconi University hebben namelijk aangetoond dat het beter is om die adviezen compleet links te laten liggen. Positief en negatief beoordeelde aandelen De psycholoog Nicola Gennaioli en zijn collega’s kwamen tot deze conclusie na het analyseren van de Amerikaanse beurscijfers van de afgelopen 35 jaar. De 10 procent aandelen waar analisten destijds het meest positief over waren, leverde jaarlijks gemiddeld maar 3 procent rendement op. Terwijl de 10 procent minst aanbevolen aandelen een onverwachte winst van 15 procent opleverde. Cognitieve wetenschap in beursadviezen Het team onderzocht de oorzaken achter dit fenomeen met behulp van de cognitieve wetenschap. Vooral het concept van representativiteit van de psychologen Daniel Kahneman en Amos Tversky werd hiervoor geraadpleegd. Dit houdt in dat mensen die beslissingen moeten maken de representatieve kenmerken van een groep of fenomeen vaak te zwaar meewegen. De nieuwe Google Een voorbeeld hiervan is dat analisten die een sterke winstgroei zien (een representatief kenmerk) vaak denken dat die bedrijven de nieuwe Google worden. En hoewel sterke winstgroei een goede indicator is voor succes, is de kans dat dit aanhoudt eigenlijk

Cybersecurity

De beveiligingsrisico’s van smartphone-straling

Onderzoekers van onder andere de Charles III University of Madrid en de Spanish National Research Council zijn een tool aan het ontwikkelen die het mogelijk maakt de beveiligingsrisico’s van smartphone-straling vast te stellen. Beveiligingsrisico’s van smartphone-straling De tool, die bedoeld is om de smartphone-beveiliging te verbeteren, is recentelijk gepresenteerd op de Canadese conferentie Workshop on Security and Privacy on Internet of Things. De onderzoekers richten zich op een nieuwe mogelijke vorm van cybercriminaliteit: Lateral Movement. Deze methode is gebaseerd op het idee dat het mogelijk is om data te stelen uit de codering van elektromagnetische straling. Dus een soort “zijdelingse aanval” op elektronische apparaten die theoretisch gezien nog niet mogelijk is. Elektromagnetische straling Gewoonlijk stelen hackers data door versleutelde algoritmes open te breken, maar er worden nu steeds meer nieuwe methodes ontwikkeld om die beveiliging te omzeilen. Lateral Movement kan daar in de toekomst onderdeel van uitmaken. “Wanneer elektronische apparaten geactiveerd zijn, zenden ze elektromagnetisch straling uit. Wij proberen deze straling te traceren om zo de coderingssleutel én de data te achterhalen,” zegt Lorena González van het UC3M Computer Security Lab. Digitale kwetsbaarheid “We willen aantonen dat dit soort apparaten kwetsbaar zijn, want als een hacker je wachtwoord kan berekenen

Management algemeen

Onethisch gedrag in het middenmanagement

Hoewel onethisch gedrag vaak wordt toegeschreven aan witteboordencriminelen bovenaan of onderaan de bedrijfsladder, blijkt het middenmanagement ook soms schuld te dragen. Dat is de conclusie uit een studie naar organisatorische veranderingen van onder andere Smeal College of Business. De resultaten van dit onderzoek zijn in het academische tijdschrift Organization Science gepubliceerd. Onethisch gedrag in de telecombranche Uit het onderzoek dat plaatsvond bij een groot telecombedrijf kwamen verschillende tactieken naar voren die middenmanagers gebruiken om de bedrijfstop te misleiden. Dat suggereert Linda Treviño, hoogleraar organisatorisch gedrag en ethiek aan Smeal College of Business. Ze legt uit dat managers zich tot dit gedrag lieten verleiden als reactie op onrealistische verwachtingen van hun bovengeschikten. Het onderzoeksteam kwam tot dit inzicht na een kwalitatief onderzoek van meer dan een jaar, waarbij een onderzoeker 273 dagen lang werknemers schaduwde. Daarnaast werden er informele gesprekken afgeluisterd, 105 diepte-interviews gehouden en werd de onderlinge communicatie gedocumenteerd. Het focuspunt was de manier waarop middenmanagers zich gedragen bij de formatie van een nieuw team. Doelen, incentives en verantwoordelijkheden Bij het opstellen van teams schetst het bestuur vaak de doelen, incentives en verantwoordelijkheden, en de middenmanagers moeten dit vervolgens uitvoeren. Dit is volgens de onderzoekers alleen niet altijd haalbaar. “We

HR

Het verhogen van de effectiviteit van creatief werken

Ondernemingen zien steeds meer de waarde in van creativiteit onder werknemers, en er wordt dan ook meer tijd en geld voor vrijgemaakt. Technologiegigant Google verwacht van hun personeel dat ze 80 procent van hun tijd aan routinetaken spenderen, en 20 procent vrijhouden voor creatief werk. Een ander voorbeeld is te vinden in de logistiek, waar veel bedrijven hun werknemers vragen om een paar uur per week te brainstormen over efficiëntere werkprocessen. Toch is er nog weinig bekend over de effectiviteit van deze benadering, maar onderzoekers van Maastricht Universiteit hebben de kwestie onder de loep genomen. Effectiviteit van creatief werken “De meeste bedrijven willen creativiteit, innovatie of procesverbetering stimuleren, maar het is altijd moeilijk om te weten hoe je dat kunt bevorderen,” zegt Alexander Brüggen. Hij is hoogleraar management accounting aan de Universiteit Maastricht. Samen met onder andere zijn collega Christoph Feichter, universitair docent accounting en informatiemanagement, onderzocht hij de effectiviteit van creatief werken. “Veel bedrijven passen hun beleid aan zodat werknemers genoeg tijd en middelen hebben om creatiever te werken,” stelt Feichter. “Maar wij hebben aangetoond dat de effectiviteit van dit beleid verhoogd kan worden door ervoor te zorgen dat je werknemers een “vrije geest” hebben tijdens de creatieve werkperiode.”

MVO

Wereldwijde ongelijkheid groeit: is er een oplossing?

De kloof tussen arm en rijk groeit. Dat meldt Oxfam Novib in een rapport over rijkdom en armoede. Het rapport wijst naar het huidige economische systeem. Hierin zouden grote bedrijven en miljardairs profiteren van arbeid tegen lagen lonen. De armste helft van de wereld is volgens de ngo in 2017 niet vooruitgegaan qua vermogen. Tegelijkertijd ging 82% van al het verdiende geld naar 1% van de wereldpopulatie. Wat veroorzaakt ongelijkheid? Historicus Bas van Bavel doet hier al langere tijd onderzoek naar. In november liet hij samen met ecologen zien dat ongelijkheid bijna een natuurwet is. Zowel in de natuur als in de menselijke samenleving werkt het systeem ongelijkheid in de hand. Anders dan in de natuur, kent onze samenleving echter geen natuurlijke rem voor de dominante groep. Vorig jaar luidde Oxfam Novib samen met andere organisaties ook al de noodklok. Toen voorspelde Van Bavel dat Oxfam Novib nog lang moet blijven demonstreren: ‘Landen zijn in competitie met elkaar om kapitaal aan te trekken.’ Volgens de hoogleraar zorgt de mondialisering ervoor dat vermogens gemakkelijk een land uit kunnen ontsnappen. Hoe keren we het tij? Van Bavel benadrukt dat politieke keuzes een sleutelrol spelen. ‘Hoe progressief het belastingstelsel is, welke kansen het

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'