Het laatste nieuws

Het nederlandse pensioenfonds: solide, wendbaar en persoonlijk

Het nederlandse pensioenfonds is een nog jonge speler in de pensioenwereld, die met een frisse blik een positieve draai geeft aan pensioenuitvoering in Nederland. In 2016 werd het opgericht als algemeen pensioenfonds (APF), een nieuw type fonds dat verschillende pensioenregelingen gebundeld mag uitvoeren. Dit maakt consolidatie van bestaande pensioenfondsen mogelijk en geeft werkgevers meer keuzevrijheid in de pensioenmarkt. Het doel van een APF is om door schaalvergroting, die door het bundelen van regelingen ontstaat, tot een aanmerkelijke kostenreductie te komen. Die maakt het voor werkgevers mogelijk hun personeel nog een mooie pensioenregeling aan te bieden in een tijd waarin een goede oudedagsvoorziening niet altijd meer vanzelfsprekend is. Volgens Francis van Bergenhenegouwen, directeur Bestuursbureau van Het nederlandse pensioenfonds, willen veel bedrijven vanuit de gedachte van goed werkgeverschap een op solidariteit gerichte pensioenregeling, en voorlopig nog geen individuele pensioenpotjes per werknemer. “Wij richten ons voornamelijk op deze groep werkgevers. Hoewel het pensioenstelsel ongetwijfeld zal veranderen en meer van individuele regelingen zal uitgaan, hebben collectieve regelingen nog steeds grote voordelen. Collectief beleggen is bijvoorbeeld veel goedkoper.” Kunnen pensioenregelingen zonder bezwaar worden gebundeld? “Daar komt wel wat bij kijken natuurlijk. De gebundelde regelingen mogen niet te veel van elkaar afwijken. Zeker als je ook

Pensioen

Het nederlandse pensioenfonds: solide, wendbaar en persoonlijk

Het nederlandse pensioenfonds is een nog jonge speler in de pensioenwereld, die met een frisse blik een positieve draai geeft aan pensioenuitvoering in Nederland. In 2016 werd het opgericht als algemeen pensioenfonds (APF), een nieuw type fonds dat verschillende pensioenregelingen gebundeld mag uitvoeren. Dit maakt consolidatie van bestaande pensioenfondsen mogelijk en geeft werkgevers meer keuzevrijheid in de pensioenmarkt. Het doel van een APF is om door schaalvergroting, die door het bundelen van regelingen ontstaat, tot een aanmerkelijke kostenreductie te komen. Die maakt het voor werkgevers mogelijk hun personeel nog een mooie pensioenregeling aan te bieden in een tijd waarin een goede oudedagsvoorziening niet altijd meer vanzelfsprekend is. Volgens Francis van Bergenhenegouwen, directeur Bestuursbureau van Het nederlandse pensioenfonds, willen veel bedrijven vanuit de gedachte van goed werkgeverschap een op solidariteit gerichte pensioenregeling, en voorlopig nog geen individuele pensioenpotjes per werknemer. “Wij richten ons voornamelijk op deze groep werkgevers. Hoewel het pensioenstelsel ongetwijfeld zal veranderen en meer van individuele regelingen zal uitgaan, hebben collectieve regelingen nog steeds grote voordelen. Collectief beleggen is bijvoorbeeld veel goedkoper.” Kunnen pensioenregelingen zonder bezwaar worden gebundeld? “Daar komt wel wat bij kijken natuurlijk. De gebundelde regelingen mogen niet te veel van elkaar afwijken. Zeker als je ook

Cybersecurity

‘Social engineering’ ter preventie van cybercrime

Bij de beveiliging van online systemen blijkt de mens keer op keer de zwakste schakel. Promovendus Jan-Willem Bullee voerde op de Universiteit Twente daarom verschillende ‘sociale aanvallen’ uit en onderzocht de effectiviteit van tegenmaatregelen. Enkele resultaten: een gepersonaliseerde phishing e-mail is de helft effectiever. Veertig procent van de werknemers installeerde na een beltruc malafide software. En voorlichting werkt, als er maar niet te veel tijd tussen de voorlichting en de aanval zit. Bij ‘social engineering’ gebruikt een dader manipulatie en psychologische trucs zodat het uiteindelijke slachtoffer helpt bij de aanval op zichzelf. Bekende voorbeelden hiervan zijn e-mail phishing en telefoonfraude. In zijn promotieonderzoek voerde cybercrime-expert Jan Willem Bullee een drietal ‘sociale aanvallen’ uit op honderden proefpersonen om na te gaan hoe effectief de aanvallen zijn, en belangrijker nog: hoe je het aantal slachtoffers kunt terugdringen. Drie aanvallen Bullee stuurde bijna 600 werknemers van de UT een phishing e-mail met daarin de vraag om persoonsgegevens af te staan. De helft van de e-mails had een algemene aanhef, de rest was gepersonaliseerd. 19,3 procent van de collega’s die een algemene e-mail ontving gehoorzaamde de aanvaller, tegenover 28,9 procent die een gepersonaliseerde email kreeg. Kortom: de naam van de ontvanger toevoegen maakt een aanval

Management algemeen

Onethisch gedrag in het middenmanagement

Hoewel onethisch gedrag vaak wordt toegeschreven aan witteboordencriminelen bovenaan of onderaan de bedrijfsladder, blijkt het middenmanagement ook soms schuld te dragen. Dat is de conclusie uit een studie naar organisatorische veranderingen van onder andere Smeal College of Business. De resultaten van dit onderzoek zijn in het academische tijdschrift Organization Science gepubliceerd. Onethisch gedrag in de telecombranche Uit het onderzoek dat plaatsvond bij een groot telecombedrijf kwamen verschillende tactieken naar voren die middenmanagers gebruiken om de bedrijfstop te misleiden. Dat suggereert Linda Treviño, hoogleraar organisatorisch gedrag en ethiek aan Smeal College of Business. Ze legt uit dat managers zich tot dit gedrag lieten verleiden als reactie op onrealistische verwachtingen van hun bovengeschikten. Het onderzoeksteam kwam tot dit inzicht na een kwalitatief onderzoek van meer dan een jaar, waarbij een onderzoeker 273 dagen lang werknemers schaduwde. Daarnaast werden er informele gesprekken afgeluisterd, 105 diepte-interviews gehouden en werd de onderlinge communicatie gedocumenteerd. Het focuspunt was de manier waarop middenmanagers zich gedragen bij de formatie van een nieuw team. Doelen, incentives en verantwoordelijkheden Bij het opstellen van teams schetst het bestuur vaak de doelen, incentives en verantwoordelijkheden, en de middenmanagers moeten dit vervolgens uitvoeren. Dit is volgens de onderzoekers alleen niet altijd haalbaar. “We

HR

Verzuimbeleid: groeiende focus op preventie

Omdat de kosten van het socialezekerheidsstelsel steeds hoger opliepen, is de overheid sinds een jaar of twintig bezig de betaalbaarheid ervan te verbeteren. De loonkosten mogen niet te hoog oplopen en de productiviteit van het bedrijfsleven gaan schaden. Een deel van de maatregelen treft de werknemers, die langer moeten doorwerken voordat ze met pensioen kunnen. Van werkgevers wordt een actievere rol in de bestrijding van ziekte- en arbeidsongeschiktheidskosten verwacht. Financiële prikkels zetten werkgevers ertoe aan hun best te doen om zieke werknemers weer aan het werk te krijgen en arbeidsongeschiktheid te voorkomen of zo kort mogelijk te houden. Behalve een kostenbatenafweging is dat ook een kwestie van goed werkgeverschap: personeel dat gemotiveerd zijn werk doet is tevreden en minder snel ziek dan personeel bij wie animo en werkomstandigheden te wensen overlaten. Om het verzuim terug te dringen besteden bedrijven steeds meer aandacht aan ‘duurzame inzetbaarheid’. De inzet is dat werknemers hun werkzame leven productief en met plezier kunnen leiden, van begin tot einde. Preventiemaatregelen spelen hierin een grote rol. Wettelijke verantwoordelijkheden Vanuit de socialeverzekeringswetgeving is er meer verantwoordelijkheid voor verzuimkosten bij de werkgevers geplaatst. Dat kan hogere kosten betekenen, maar geeft ook meer vrijheid in de bestrijding daarvan. Hiervoor is

MVO

Geïntegreerde verslaggeving voor duurzamere organisaties

Vanaf volgend jaar moeten alle grote ondernemingen in Nederland rapporteren over hun belangrijkste niet-financiële prestaties, in samenhang met de financiën. Integrated Reporting (IR), waarmee bedrijven korte en bondige geïntegreerde verslaggeving realiseren, wordt daarom van groot belang. Maar zijn Nederlandse ondernemingen hier klaar voor? Dit vraagstuk werd op vrijdag 13 oktober besproken tijdens het seminar Integrated Reporting op Nyenrode Business Universiteit. Keynote/spreker tijdens het seminar was professor Mervyn E. King, voorzitter International Integrated Reporting Council (IIRC). Het IIRC wil een kader aanbieden voor geïntegreerde verslaggeving. King is voorloper en aanjager op het gebied van Integrated Reporting en gelooft in IR als sterke prikkel om Integrated Thinking toe te passen: “Door middel van IR moet een totaalbeeld van een onderneming ontstaan, waarbij het gaat om de samenhang tussen de verschillende key performance indicators en hoe deze elkaar versterken.” King benadrukte daarnaast het belang van het toevoegen van waarde door de organisatie: “De functie van Chief Financial Officer zou omgevormd moeten worden tot Chief Value Officer. De CVO moet toezien op het proces van input naar outcome, in plaats van input naar output.” Waarde toevoegen De voormalig voorzitter van de Zuid-Afrikaanse Corporate Governance commissie stelt dat financials breder moeten leren kijken dan alleen