Het laatste nieuws

Privatisering van verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid

Om het verzekeren van het risico op arbeidsongeschiktheid betaalbaar te houden, zou de overheid zich alleen moeten mengen in dat deel van de verzekering dat zich bekommert om mensen die volledig en chronisch arbeidsongeschikt zijn. De reden: particuliere verzekeraars zijn beter in het beperken van keuze voor arbeidsongeschiktheid. Dat concludeert Casper de Jong op basis van onderzoek waarop hij woensdag 7 maart promoveert aan de UvA. Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid is een lastig fenomeen in de verzekeringswereld, stelt De Jong. ‘Bij een autoverzekering is het eenduidig. Zit er een deuk in de auto, dan is er schade. Zo niet, dan niet. Maar het verzekerde risico bij arbeidsongeschiktheid is minder scherp af te bakenen.’ Arbeidsongeschiktheid is het niet meer kunnen werken ten gevolge van ziekte of gebrek. ‘In sommige gevallen is dat evident – neem aandoeningen die je met een röntgenfoto kunt vaststellen zoals een versleten rug. Maar andere problemen zijn lastiger vast te stellen. Denk bijvoorbeeld aan somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Hoe controleer je dan of iemand recht heeft op een uitkering? Wanneer begint die en wanneer houdt die weer op?’ Hogere premie of lagere dekking Die minder evidente afbakening van recht op uitkering, betekent volgens De Jong dat zogenoemde

Pensioen

Een opmerkelijke oorzaak van slechte beursadviezen

Veel beleggers denken dat adviezen van beursanalisten een goede leidraad zijn voor investeringen, maar een nieuw onderzoek bewijst het tegendeel. Onderzoekers van de Bocconi University hebben namelijk aangetoond dat het beter is om die adviezen compleet links te laten liggen. Positief en negatief beoordeelde aandelen De psycholoog Nicola Gennaioli en zijn collega’s kwamen tot deze conclusie na het analyseren van de Amerikaanse beurscijfers van de afgelopen 35 jaar. De 10 procent aandelen waar analisten destijds het meest positief over waren, leverde jaarlijks gemiddeld maar 3 procent rendement op. Terwijl de 10 procent minst aanbevolen aandelen een onverwachte winst van 15 procent opleverde. Cognitieve wetenschap in beursadviezen Het team onderzocht de oorzaken achter dit fenomeen met behulp van de cognitieve wetenschap. Vooral het concept van representativiteit van de psychologen Daniel Kahneman en Amos Tversky werd hiervoor geraadpleegd. Dit houdt in dat mensen die beslissingen moeten maken de representatieve kenmerken van een groep of fenomeen vaak te zwaar meewegen. De nieuwe Google Een voorbeeld hiervan is dat analisten die een sterke winstgroei zien (een representatief kenmerk) vaak denken dat die bedrijven de nieuwe Google worden. En hoewel sterke winstgroei een goede indicator is voor succes, is de kans dat dit aanhoudt eigenlijk

Cybersecurity

Persoonlijke data beschermen met Artificial Intelligence

Het is geen geheim dat sommige apps en websites persoonlijke data verzamelen en doorverkopen aan adverteerders. Maar hoe kun je erachter komen welke dit precies zijn? Onderzoekers van onder andere het Zwitserse Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) hebben daar een methode voor ontwikkeld die gebruikmaakt van Artificial Intelligence (AI). Door de bomen het bos niet meer zien De meeste mensen lezen de gebruiksvoorwaarden van apps en websites niet, en deze extreem lange teksten staan ook vaak vol ingewikkeld juridisch taalgebruik. Dit heeft als gevolg dat opmerkelijke clausules over persoonsgegevens (zoals je IP-adres, je leeftijd en de websites die je bezoekt) juist niet opgemerkt worden. Oftewel, mensen kunnen door de bomen het bos niet meer zien en daar wordt door sommige commerciële instellingen gretig gebruik van gemaakt. Verborgen clausules in de gebruiksvoorwaarden Om mensen te helpen meer inzicht te geven in waar ze nou toestemming voor geven, hebben de onderzoekers van EPFL, de University of Wisconsin-Madison en de University of Michigan een visualisatietool ontwikkeld. Deze tool kan het gegevensbeschermingsbeleid van apps en websites met behulp van AI in een oogwenk ontcijferen. “Ons programma laat met simpele grafieken en kleuren zien hoe persoonsgegevens gebruikt worden. Sommige websites delen bijvoorbeeld locatiegegevens voor

Management algemeen

Onethisch gedrag in het middenmanagement

Hoewel onethisch gedrag vaak wordt toegeschreven aan witteboordencriminelen bovenaan of onderaan de bedrijfsladder, blijkt het middenmanagement ook soms schuld te dragen. Dat is de conclusie uit een studie naar organisatorische veranderingen van onder andere Smeal College of Business. De resultaten van dit onderzoek zijn in het academische tijdschrift Organization Science gepubliceerd. Onethisch gedrag in de telecombranche Uit het onderzoek dat plaatsvond bij een groot telecombedrijf kwamen verschillende tactieken naar voren die middenmanagers gebruiken om de bedrijfstop te misleiden. Dat suggereert Linda Treviño, hoogleraar organisatorisch gedrag en ethiek aan Smeal College of Business. Ze legt uit dat managers zich tot dit gedrag lieten verleiden als reactie op onrealistische verwachtingen van hun bovengeschikten. Het onderzoeksteam kwam tot dit inzicht na een kwalitatief onderzoek van meer dan een jaar, waarbij een onderzoeker 273 dagen lang werknemers schaduwde. Daarnaast werden er informele gesprekken afgeluisterd, 105 diepte-interviews gehouden en werd de onderlinge communicatie gedocumenteerd. Het focuspunt was de manier waarop middenmanagers zich gedragen bij de formatie van een nieuw team. Doelen, incentives en verantwoordelijkheden Bij het opstellen van teams schetst het bestuur vaak de doelen, incentives en verantwoordelijkheden, en de middenmanagers moeten dit vervolgens uitvoeren. Dit is volgens de onderzoekers alleen niet altijd haalbaar. “We

HR

Burn-outs voorkomen onder nieuwkomers

Managers laten nieuwkomers vaak rustig inkomen om te voorkomen dat ze te veel hooi op hun vork nemen en burn-outs krijgen. Maar volgens onderzoekers van Tel Aviv University (TUA) is dat niet altijd de juiste strategie. Het geven van simpele maar zinvolle taken zou namelijk net zo effectief zijn. Burn-outs onder nieuwkomers “Onze uitkomst heeft een directe implicatie voor managers,” zegt hoofdonderzoeker prof. Peter Bamberger van TUA’s Coller School of Management en Cornell University. “In plaats van nieuwkomers aan te moedigen om alleen hulp te vragen als ze het nodig hebben, moeten managers ze praktische, werkgerelateerde taken laten uitvoeren waarmee ze hun collega’s helpen.” Hij doelt hiermee zowel op andere nieuwkomers als collega’s die al langer in dienst zijn. “Onze bevindingen geven ook een waarschuwing af dat onderlinge emotionele ondersteuning meer kwaad dan goed doet. Aangezien deze vorm van hulp vaak tot meer emotionele uitputting leidt dan daadwerkelijk herstel.” Instrumentele vs. emotionele ondersteuning De onderzoekers verzamelden data van 314 klantenservicemedewerkers van een groot telefoonbedrijf in Israël. Het team stuurden enquêtes rond onder werknemers die in de eerste vier weken van hun nieuwe baan zaten, en na vijf maanden werd dit herhaald. Ze werden gevraagd om de mate van ondersteuning aan

MVO

Wereldwijde ongelijkheid groeit: is er een oplossing?

De kloof tussen arm en rijk groeit. Dat meldt Oxfam Novib in een rapport over rijkdom en armoede. Het rapport wijst naar het huidige economische systeem. Hierin zouden grote bedrijven en miljardairs profiteren van arbeid tegen lagen lonen. De armste helft van de wereld is volgens de ngo in 2017 niet vooruitgegaan qua vermogen. Tegelijkertijd ging 82% van al het verdiende geld naar 1% van de wereldpopulatie. Wat veroorzaakt ongelijkheid? Historicus Bas van Bavel doet hier al langere tijd onderzoek naar. In november liet hij samen met ecologen zien dat ongelijkheid bijna een natuurwet is. Zowel in de natuur als in de menselijke samenleving werkt het systeem ongelijkheid in de hand. Anders dan in de natuur, kent onze samenleving echter geen natuurlijke rem voor de dominante groep. Vorig jaar luidde Oxfam Novib samen met andere organisaties ook al de noodklok. Toen voorspelde Van Bavel dat Oxfam Novib nog lang moet blijven demonstreren: ‘Landen zijn in competitie met elkaar om kapitaal aan te trekken.’ Volgens de hoogleraar zorgt de mondialisering ervoor dat vermogens gemakkelijk een land uit kunnen ontsnappen. Hoe keren we het tij? Van Bavel benadrukt dat politieke keuzes een sleutelrol spelen. ‘Hoe progressief het belastingstelsel is, welke kansen het

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'