Het laatste nieuws

De werkgelegenheidsverschuiving in het beveiligingsdomein

In 2016 was 12.8 procent van de beroepsbevolking (1.078.000 mensen) werkzaam in een veiligheidsgerelateerd beroep. In vergelijking met andere beroepssectoren hebben werknemers in de veiligheidsbranche vaker een vast fulltime contract. Daarbij zijn ze vaak ouder en hoger opgeleid. Verandering van traditionele naar niet-traditionele veiligheid Het aandeel werknemers in de traditionele beveiligingsberoepen, zoals brandweerlieden, politieagenten en militair personeel, vertoonden een lichte daling. Tussen 2013 en 2016 daalde het aantal werknemers met 0.2 procent, tot 133.000 werknemers in 2016. De gecombineerde sector van traditionele en niet-traditionele veiligheid liet een kleine stijging zien van 0.2 procent tussen 2013 en 2016. Tot niet-traditionele veiligheidsberoepen vallen onder andere advocaten, rechters, cybersecurity-specialisten, fraude-examinatoren en maatschappelijk werkers die omgaan met huiselijk geweld, geestelijk gestoorde mensen en radicalisering. Twee grote sectoren Bijna de helft van de veiligheidsgerelateerde professionals zijn actief in twee grote sectoren: de gezondheidszorg- en maatschappelijke sector en Openbaar bestuur (beide 22 procent). Relatief gezien is het aantal personen werkzaam in een veiligheidsgerelateerd beroep het grootst in de sectoren Informatie en communicatie en Openbaar bestuur. De sector Informatie en communicatie heeft namelijk een grote invloed op alle factoren, inclusief cyberveiligheid. Binnen de sector Openbaar bestuur valt ook de politie en het leger. Stijgende cijfers in het

Uitgelicht

Cryptocurrency: toekomstvaluta of pure speculatie?

Er is grote onzekerheid over cryptocurrency en veel mensen zien het eerder als een hype dan een toekomstig betaalmiddel. Dit wordt nog eens onderstreept door de ambitie van veel overheden om met strengere wet- en regelgeving te komen op het gebied van de digitale valuta. Hoog tijd dus om een expert aan het woord te laten. Daniele Bianchi is universitair docent aan de Warwick University en heeft een empirisch onderzoek gedaan naar het fenomeen. De resultaten daarvan zijn beschreven in

Pensioen

Online dienstverlening vermindert vertrouwen in banken

Persoonlijk contact tussen bankmedewerkers en hun klanten is van groot belang om het vertrouwen in banken te vergroten. Dit blijkt uit een opinieonderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit Tilburg (UvT). Veel mensen wantrouwen de motieven van bankmedewerkers. Opvallend genoeg wordt dit wantrouwen gedeeld door veel medewerkers in de financiële sector zelf. Het vermogen om de verleiding van financiële prikkels te weerstaan wordt veel lager ingeschat dan bij huisartsen. Online dienstverlening Het vertrouwen van Nederlanders in banken en hun medewerkers is nog steeds laag, ondanks het lichte herstel dat de Nederlandse Vereniging van Banken onlangs meldde. Vooral het beleid van banken om zoveel mogelijk kantoren te sluiten en vrijwel alleen online hun diensten te verlenen, zorgt niet voor een hoger vertrouwen. Onderzoekers Govert Buijs, Eefje de Gelder (VU) en Johan Graafland (UvT) : “Teveel Nederlanders hebben weinig vertrouwen in banken en bankmedewerkers in het algemeen. Ze hebben echter veel meer vertrouwen in de bankmedewerker waarmee ze persoonlijk contact gehad hebben. Persoonlijke contact blijkt dus juist in onze digitale samenleving van groot belang voor banken om het vertrouwen te herstellen na de laatste crisis.” Lees ook het opiniestuk van Buijs en Graafland op de website van Trouw. Bonussen

Cybersecurity

Het betalingsverkeer platleggen met een waterkoker

Wat hebben een waterkoker, koelkast en een speelgoedpop met elkaar gemeen? Wanneer ze aan het internet hangen kunnen deze alledaagse voorwerpen gebruikt worden voor een Distributed Denial of Service, ofwel een DDoS-aanval. Nu voor dit soort aanvallen steeds vaker apparaten uit Nederlandse huishoudens worden gebruikt, dient zich een complex vraagstuk aan: wie is verantwoordelijk voor de beveiliging? “De meeste mensen hebben er geen benul van dat deze apparaten ook gehackt kunnen worden en mee kunnen doen met een DDoS-aanval”, zegt Aiko Pras, hoogleraar Internet Veiligheid aan de Universiteit Twente. Platleggen van betalingsverkeer Bij een DDoS-aanval wordt vanuit een netwerk van computers zoveel verkeer naar een bepaald doel gestuurd, dat het doel eronder bezwijkt, licht Pras toe. “Stel dat alle bewoners van een gemeente tegelijkertijd een subsidieaanvraag indienen, terwijl er maar drie ambtenaren zijn om al deze verzoeken af te handelen. Wanneer zij opeens honderdduizend aanvragen binnenkrijgen, kunnen ze dat niet aan. Zo werkt een DDoS-aanval ook.” Met een dergelijke aanval probeert een hacker het doel uit te schakelen en de werking ervan te saboteren. Het kan gaan om een webserver die niet meer in de lucht is, een bank waarvan het betalingsverkeer wordt stilgelegd of het automatiseringssysteem van een brug

Management algemeen

Onethisch gedrag in het middenmanagement

Hoewel onethisch gedrag vaak wordt toegeschreven aan witteboordencriminelen bovenaan of onderaan de bedrijfsladder, blijkt het middenmanagement ook soms schuld te dragen. Dat is de conclusie uit een studie naar organisatorische veranderingen van onder andere Smeal College of Business. De resultaten van dit onderzoek zijn in het academische tijdschrift Organization Science gepubliceerd. Onethisch gedrag in de telecombranche Uit het onderzoek dat plaatsvond bij een groot telecombedrijf kwamen verschillende tactieken naar voren die middenmanagers gebruiken om de bedrijfstop te misleiden. Dat suggereert Linda Treviño, hoogleraar organisatorisch gedrag en ethiek aan Smeal College of Business. Ze legt uit dat managers zich tot dit gedrag lieten verleiden als reactie op onrealistische verwachtingen van hun bovengeschikten. Het onderzoeksteam kwam tot dit inzicht na een kwalitatief onderzoek van meer dan een jaar, waarbij een onderzoeker 273 dagen lang werknemers schaduwde. Daarnaast werden er informele gesprekken afgeluisterd, 105 diepte-interviews gehouden en werd de onderlinge communicatie gedocumenteerd. Het focuspunt was de manier waarop middenmanagers zich gedragen bij de formatie van een nieuw team. Doelen, incentives en verantwoordelijkheden Bij het opstellen van teams schetst het bestuur vaak de doelen, incentives en verantwoordelijkheden, en de middenmanagers moeten dit vervolgens uitvoeren. Dit is volgens de onderzoekers alleen niet altijd haalbaar. “We

HR

Overwegingen bij het verzekeren van ziekteverzuim

Overal waar mensen werken is er sprake van ziekteverzuim; een onvermijdelijk probleem dat meestal na een paar werkdagen is opgelost. Soms worden werknemers toch langdurig ziek en moeten dure hulpkrachten ingehuurd worden. Als de herstelde werknemers vervolgens terugkeren naar de werkvloer brengt het re-integratieproces vaak ook verborgen kosten met zich mee. Allemaal zaken die de kosten laten oplopen en waar organisaties rekening mee moeten houden bij ziekteverzuim. Belang van arbeidsomstandigheden “Mensen verzuimen en het werkvermogen fluctueert: een fenomeen waar elke organisatie onontkoombaar mee te maken krijgt. Om die reden is het essentieel om goed na te denken over werkvermogen, niet alleen van verzuimende werknemers maar van iedere werknemer”, zegt Pieter van der Loo, lid van Adfiz, een branchevereniging van onafhankelijke financiële adviseurs. Verzuimpreventie begint volgens hem bij goede arbeidsomstandigheden. Naast veiligheid en hygiëne op de werkvloer, moeten de leiderschapskwaliteiten van het management van hoog niveau zijn. Werkvermogen kan volgens hem positief beïnvloed worden door bijvoorbeeld preventieve maatregelen te treffen. Denk hierbij aan veiligheidsbrillen, maar ook het meewerken aan een goede werk-privébalans. Het belang van deze arbeidsomstandigheden wordt ook bevestigd in het CBS-rapport “Verschillen in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken” van Linda Fernandez Beiro en Jeanine Floris, dat in 2017 gepubliceerd is: “Fysiek

MVO

Overwegingen bij het verzekeren van ziekteverzuim

Overal waar mensen werken is er sprake van ziekteverzuim; een onvermijdelijk probleem dat meestal na een paar werkdagen is opgelost. Soms worden werknemers toch langdurig ziek en moeten dure hulpkrachten ingehuurd worden. Als de herstelde werknemers vervolgens terugkeren naar de werkvloer brengt het re-integratieproces vaak ook verborgen kosten met zich mee. Allemaal zaken die de kosten laten oplopen en waar organisaties rekening mee moeten houden bij ziekteverzuim. Belang van arbeidsomstandigheden “Mensen verzuimen en het werkvermogen fluctueert: een fenomeen waar elke organisatie onontkoombaar mee te maken krijgt. Om die reden is het essentieel om goed na te denken over werkvermogen, niet alleen van verzuimende werknemers maar van iedere werknemer”, zegt Pieter van der Loo, lid van Adfiz, een branchevereniging van onafhankelijke financiële adviseurs. Verzuimpreventie begint volgens hem bij goede arbeidsomstandigheden. Naast veiligheid en hygiëne op de werkvloer, moeten de leiderschapskwaliteiten van het management van hoog niveau zijn. Werkvermogen kan volgens hem positief beïnvloed worden door bijvoorbeeld preventieve maatregelen te treffen. Denk hierbij aan veiligheidsbrillen, maar ook het meewerken aan een goede werk-privébalans. Het belang van deze arbeidsomstandigheden wordt ook bevestigd in het CBS-rapport “Verschillen in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken” van Linda Fernandez Beiro en Jeanine Floris, dat in 2017 gepubliceerd is: “Fysiek

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'