title=

Pensioen

Oplopend personeelstekort bij bedrijven

Ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven ondervinden in toenemende mate belemmeringen als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van dit jaar werd 25 procent van de ondernemers hierdoor belemmerd bij hun bedrijfsactiviteiten, in de bouwsector meldde 39 procent van de ondernemers personeelstekorten. Dit melden het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW op grond van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Aan het begin van het derde kwartaal werd 25 procent van de bedrijven in het niet-financiële bedrijfsleven belemmerd bij het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten door een tekort aan arbeidskrachten. Het aantal bedrijven dat hiervan melding maakt, is in de afgelopen periode fors gegroeid. Begin 2016 werd een tekort aan arbeidskrachten nog slechts door minder dan 5 procent van de bedrijven genoemd als belemmerende factor. Sindsdien is het aantal bedrijven met personeelstekort onafgebroken gegroeid tot ruim 25 procent in het derde kwartaal van dit jaar. Personeelstekort groot in bouw, diensten en vervoer Voor het eerst sinds 2008 hebben ondernemers in de bouw het vaakst van alle sectoren te maken met een tekort aan arbeidskrachten. Volgens 39 procent van de ondernemers in die sector worden de bouwactiviteiten belemmerd door personeelstekort. In het tweede kwartaal maakte 19

Personeel

De kosten en baten van duurzame inzetbaarheid

Technologische ontwikkelingen, economische tegenslagen; iedere organisatie weet dat dit soort factoren de arbeidsmarkt continu veranderen. Helaas beseffen echter nog te weinig bedrijven dat de mensen in een organisatie ook meeveranderen, en niet altijd in positieve zin als het gaat om inzetbaarheid en productiviteit. Werknemers worden fysiek en mentaal ouder, verliezen het plezier in hun werk of hebben te kampen met gedateerde kennis en expertise. Duurzame inzetbaarheid is daarom een steeds belangrijker thema in het bedrijfsleven, maar wat betekent het eigenlijk en wat levert het precies op? Een breed begrip “Het betekent dat werknemers nu en in de toekomst, vitaal, competent en productief kunnen werken, zodat er een win-winsituatie gecreëerd wordt voor zowel werknemer als werkgever”, zegt Guido Welter, lid van de Raad van Advies bij het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI). Bij dit thema wordt er volgens Welter nog te veel gekeken naar de toekomst en de werknemer, terwijl het in werkelijkheid een stuk breder moet liggen. De focus zou bijvoorbeeld niet alleen op het behalen van het pensioen – de eindstreep – moeten liggen. Dat levert namelijk weinig urgentiegevoel op om vroegtijdig met duurzame inzetbaarheid bezig te zijn. ‘Vandaag moet er gewoon gewerkt worden’ is dan vaak de heersende

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'