title=

Pensioen

10 psychologische tips voor betere vergaderingen

Vergaderingen op werk: sommige professionals zweren erbij en anderen vinden het tijdsverspilling, maar wat heeft de wetenschap erover te zeggen? Een team van deskundigen heeft op basis van bijna 200 onderzoeken over werkvergaderingen een lijst met aanbevelingen samengesteld. Deze adviezen kunnen voorafgaand, tijdens en na de vergadering helpen om effectiever te vergaderen. Wetenschap achter vergaderingen Vergaderingen zijn een bijna onmisbaar onderdeel van de huidige professionele werkplek, en er is een overvloed aan praktijkervaring en schriftelijke richtlijnen over dit thema. Toch is er nog weinig daadwerkelijk onderzoek naar gedaan volgens de onderzoekers van de University of Nebraska (UNL) en Clemson University. “Vergaderingen worden over het algemeen als inefficiënt beschouwd, maar de wetenschap erachter toont ons dat er concrete manieren zijn om ze te verbeteren”, zegt Joseph Allen van de UNL. Hij is hoogleraar industrieel-organisatorische psychologie aan de universiteit. “Voorzitters kunnen het beter organiseren door allereerst op tijd te beginnen en bijvoorbeeld een open vergadercultuur te creëren. En deelnemers moeten hier ook hun verantwoordelijkheid in nemen.” Juiste omstandigheden De wetenschap toont aan dat vergaderingen onder de juiste omstandigheden een plek kunnen bieden voor creatief denken, probleemoplossing, discussie en ideeontwikkeling. En toch blijkt uit een aantal onderzoeken onder werknemers dat de meeste vergaderingen

Personeel

Zelfsturende teams leiden niet tot meer gelijkheid onder collega’s

Het verminderen of zelfs helemaal verwijderen van formeel leiderschap leidt niet tot meer gelijkheid in teams. Door de afwezigheid van een formele leider ontwikkelt zich in zelfsturende teams namelijk een sterkere informele hiërarchie. Om ervoor te zorgen dat teamleden onderling als gelijken met elkaar kunnen samenwerken moet een leider juist een duidelijke structuur bieden, zodat teamleden niet onderling hoeven uit te vechten wie de baas is. Dat concluderen Jacoba Oedzes, Gerben van der Vegt, Floor Rink van de Rijksuniversiteit Groningen en hun collega Frank Walter (Justus Liebig Universität Giessen). Zij publiceren hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Organizational Behavior. Kunnen we zonder leiderschap? Elk team waarin mensen met elkaar samenwerken heeft een hiërarchie. Tegenwoordig proberen veel organisaties die hiërarchie te verminderen. Dat kan door de formele leider een minder sterke positie te geven of door zelfs helemaal geen formeel leider meer aan te wijzen, zoals in zelfsturende teams. Op die manier zouden teamleden onderling gelijkwaardiger kunnen samenwerken. Maar hiërarchie heeft een belangrijke functie. Het zorgt ervoor dat er altijd iemand is die beslissingen neemt, knopen doorhakt en de groep stuurt. Dus kunnen we echt zonder leiderschap of hiërarchie? Sterkere informele hiërarchie De onderzoekers tonen aan dat het verwijderen

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'