title=

Pensioen

Waarom breekt er in teams machtsstrijd uit?

Machtsstrijd in teams kan schadelijk zijn voor een organisatie. Waar een organisatie wil dat haar medewerkers samenwerken en elkaar ondersteunen, leidt interne concurrentie nogal eens tot het tegendeel. Onderzoek door dr. Lisanne van Bunderen, aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) laat zien dat het kan uitbreken wanneer een team een bedreiging of onzekerheid ervaart en individualistisch van aard is. Een manier om dit te voorkomen, is door teams te creëren die niet hiërarchisch zijn. Interne machtsstrijd Interne machtsstrijd komt veel voor in organisaties. Lisanne van Bunderen zegt: “Neem de epische strijd tussen Steve Jobs en John Sculley, die Apple bijna te gronde richtte. Machtsstrijd schaadt een organisatie vaak, omdat het samenwerking en vertrouwen tussen medewerkers in de weg staat en hen afleidt van hun eigenlijke taak”. Van Bunderen wilde met haar onderzoek te weten komen waarom en wanneer machtsstrijd binnen teams uitbreekt, en hoe dat kan worden voorkomen. Inter-team conflicten Ten eerste keek Van Bunderen naar het verband tussen conflicten tussen teams en machtsstrijd binnen teams. De algemene aanname is dat conflicten tussen teams zorgt voor verbroedering binnen die teams. Van Bunderen verwachtte dat dit alleen het geval is wanneer teams een egalitaire machtsstructuur hebben, maar niet bij

Personeel

Vast werk groeit sterker dan flexwerk

In het eerste kwartaal van 2018 is de spanning op de arbeidsmarkt verder opgelopen. Het aantal vacatures nam toe met 8 duizend, terwijl het aantal werklozen met 30 duizend afnam. Het aantal banen groeide verder met 76 duizend. Voor het eerst sinds begin 2009 nam het aantal vaste werknemers naar verhouding meer toe dan het aantal flexibele werknemers. Dit meldt het CBS op basis van de laatste kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt. Aantal banen neemt opnieuw sterk toe In het eerste kwartaal van 2018 is het aantal banen met 76 duizend toegenomen, de grootste banengroei na het tweede kwartaal van 2007. De afgelopen vier jaar is het aantal banen vrijwel onafgebroken toegenomen, in totaal met ruim 600 duizend. Daarbij zijn alle banen meegeteld, van werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd. Banen werknemers groeien vier jaar op rij Het aantal banen van werknemers steeg in het eerste kwartaal van 2018 met 70 duizend. Het totaal kwam daarmee uit op 8 286 duizend. Het aantal banen van werknemers groeit nu vier jaar op rij. Daarnaast nam het aantal banen van zelfstandigen met 7 duizend toe tot 2 098 duizend. Grootste stijging banen in de handel, vervoer en horeca In de bedrijfstak handel, vervoer

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'