Ziekteverzuim op de werkvloer is een groot probleem, zowel voor werknemers als voor werkgevers. Het is voor de werknemer vervelend om fysiek of mentaal ziek te worden en voor de werkgever brengt dit een hoop financiële lasten met zich mee. De werkgever kan een aantal maatregelen treffen om ziekteverzuim tegen te gaan, waarvan preventief medisch onderzoek (PMO) er één is. In dit artikel wordt uitgelegd wat de meerwaarde is van PMO!

Wat is preventief medisch onderzoek?

Een preventief medisch onderzoek, afgekort als ‘PMO’ en soms ook periodiek medisch onderzoek genoemd, is een preventieve gezondheidscheck die de gezondheid werknemers in kaart brengt. Als dit tijdig gebeurt, kan het onnodig verzuim tegengaan. Werknemers dienen vanzelfsprekend instemming te verlenen om het preventief medisch onderzoek uit te mogen voeren.

Preventief medisch onderzoek is een onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid van een bedrijf en sluit aan op de werkgeversverplichting om ziekteverzuim tegen te gaan. De werkgever betaalt de kosten van preventief medisch onderzoek. Wat de precieze prijs is van zo’n onderzoek, hangt af van het bedrijf. Het is een geval van maatwerk.

Waaruit bestaat preventief medisch onderzoek?

Een preventief medisch onderzoek bestaat uit tenminste de volgende onderdelen:

  • Het medisch onderzoeken van werknemers
  • Het bespreken van de uitslag met werknemers
  • Het geven van gezondheidsadvies aan werknemers
  • Het eventueel doorverwijzen van werknemers naar een andere medische professional

De PMO brengt de algemene gezondheid van werknemers in kaart. Een werkgever kan er ook voor kiezen om een PAGO uit te voeren. Oftewel: een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, waarbij enkel naar werkgerelateerde gezondheidsrisico’s wordt gekeken.

Hoe gaat preventief medisch onderzoek samen met de Arbowet?

Een preventief medisch onderzoek is niet verplicht om uit te voeren, maar is wel zinnig voor een werkgever (en diens werknemers). Bovendien is het in lijn met de Arbowet, waarin is vastgelegd dat werkgevers zich moeten inzetten voor een veilige en gezonde werkomgeving voor diens werknemers. Het preventief medisch onderzoek draagt significant bij aan een gezonde werkomgeving.