Agri & Food

Voedselverspilling: “Focus op preventie en oplossing”

Op jaarlijkse basis wordt in de gehele voedselketen voor gemiddeld 2,5 miljoen ton verspild, met een waarde van 5 tot 6 miljard euro. Van alle schakels in de voedselketen is de consument met ruim 30 procent de grootste verspiller. Per huishouden komt dit neer op gemiddeld 41 kilo eten per persoon aan vast voedsel. Met deze cijfers drukken de media ons vaak genoeg met de neus op de feiten, maar

Meer boeren met eigen land

In 2016 hadden ruim 12 duizend boeren 30 hectare of meer cultuurgrond in eigendom, 22 procent van alle boeren. Vergeleken met 2010 is het aantal agrarische grondbezitters (30 ha of meer) met 6 procent toegenomen. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de landbouwcijfers van het CBS. In 2016 hadden de Nederlandse land- tuinbouwbedrijven gezamenlijk 1,04 miljoen hectare cultuurgrond in eigendom. Ruim een derde van de bedrijven (38 procent) had

Nederland grootste insectenimporteur van de EU

Nederland is de grootste insectenimporteur van de EU. De invoerwaarde is in de eerste helft van 2017 bijna vijf keer zo hoog als vijf jaar eerder. Bijen worden naar verhouding steeds minder geïmporteerd, andere insecten steeds meer. Het belangrijkste land van herkomst is Israël. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses van handelscijfers. Insecten worden bij de bestuiving van landbouwgewassen (zoals de bij) en bij natuurlijke gewasbescherming (zoals

Biologisch wint steeds meer terrein in Nederland

Nooit eerder is de verkoop van biologische producten zo hoog geweest. Vijf jaar geleden gaven consumenten 752,1 miljoen euro uit aan biologisch voedsel. In 2013 werd de mijlpaal van 1 miljard euro bereikt. De vraag naar biologische producten stijgt, ook wereldwijd. De razendsnelle groei roept vragen op. Want: is er wel voldoende biologisch voedsel? Zijn er voldoende boeren die biologisch willen telen? Kortom: hoe ziet de toekomst van biologisch voedsel

Het gebruik van effectieve micro-organismen

Wereldwijd wordt steeds meer onderzoek gedaan naar mogelijkheden om met behulp van microben de kwaliteit en vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren. Waar aanvankelijk nog veel scepsis ontstond over het nut van schimmels en bacteriën krijgt de technologie van de effectieve micro-organismen, ontwikkeld door de Japanse wetenschapper prof. dr. Teruo Higa, steeds meer navolging. Met behulp van deze technologie is het mogelijk het gebruik van kunstmeststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk

Duurzamere voedselketen door technologische ontwikkeling

Hoe gaan we in de toekomst meer voedsel produceren met minder grondstoffen? Innovatieve technologie helpt de voedselketen het wereldwijde voedselprobleem aan te pakken. Negen miljard monden voeden in 2050, dát is de uitdaging waar de voedselindustrie voor staat. Klimaatverandering, erosie en verstedelijking zetten de voedselproductie onder druk. “Gelukkig zijn we er in Nederland heel goed in om heel veel voeding uit een klein oppervlak te halen”, zegt Marcel van Haren,

60% van de geproduceerde biomassa wordt verspild

De agri-food sector kan op de manier waarop nu wordt gewerkt de explosief groeiende wereldbevolking niet voorzien van voldoende voedsel. Er moet niet meer worden geproduceerd of minder vlees worden gegeten. Er moet radicaal anders worden gewerkt. En ook de wijze waarop ‘wij’ met biomassa omgaan verdient aandacht. Van de voor humane consumptie geproduceerde biomassa wordt zestig procent verspild. Van wat resteert, gooien ‘wij’ wereld-wijd gemiddeld dertig procent weg. Het

Gezonde voeding draagt bij aan duurzame inzetbaarheid

Binnen de HR-wereld wordt het idee dat gezonde voeding bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers breed gedeeld. Niet alleen zou het goed zijn voor kosten, werkplezier en preventie van verzuim, maar ook voor productiviteit. Ook bedrijven worden zich steeds meer bewust van goede voeding. Bedrijfscateraars verleiden werknemers tot gezonde keuzes door relatief lage prijzen, een ruim assortiment en een aantrekkelijke presentatie. Sommige kiezen zelfs voor een ‘moodsticker’ op producten in

Antibioticareductie: de ogen zijn op Nederland gericht

Om resistentie te voorkomen moet antibioticareductie in de veehouderij een feit worden. Er zijn weliswaar flinke stappen gezet in de afgelopen jaren, maar de kabinetsdoelstelling om het antibioticagebruik in 2015 met 70 procent te hebben gereduceerd ten opzichte van 2009, is niet gehaald. Voor zowel diereneigenaren als dierenartsen is het daarom zaak om de komende jaren nog zorgvuldiger om te gaan met voorschrijving en het gebruik van deze medicatie. De

Minder bollentelers op meer land

Het aantal bedrijven dat zich met de teelt van bloembollen bezighoudt is sinds 2000 met 40 procent afgenomen. Bij alle bolgewassen daalde het aantal telers, vooral bij de narcis en gladiool. In totaal steeg de oppervlakte landbouwgrond die gebruikt wordt voor de bloembollenteelt met 16 procent. De gemiddelde bloembollenteler had in 2016 bijna twee keer zo veel land bestemd voor de bollenteelt als in 2000. Dit meldt het CBS op

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'