Posts van Redactie

Je moet van gebouwen kunnen houden

Gebruikers van een gebouw moeten er op blind op kunnen vertrouwen dat het gebouw waarin ze werken of verblijven, een positieve bijdrage levert aan hun welzijn. Dat ze zich prettig voelen in dat gebouw. In veel gevallen is dat zo, maar, zo blijkt uit onderzoek, er zijn gebouwen die werknemers ziek maakt. Waarom de werkgever niet investeert in een goed werkbaar binnenklimaat en wel in het verminderen van energiekosten? Omdat

Duurzamere voedselketen door technologische ontwikkeling

Hoe gaan we in de toekomst meer voedsel produceren met minder grondstoffen? Innovatieve technologie helpt de voedselketen het wereldwijde voedselprobleem aan te pakken. Negen miljard monden voeden in 2050, dát is de uitdaging waar de voedselindustrie voor staat. Klimaatverandering, erosie en verstedelijking zetten de voedselproductie onder druk. “Gelukkig zijn we er in Nederland heel goed in om heel veel voeding uit een klein oppervlak te halen”, zegt Marcel van Haren,

De werkplek als middel

Flexibele werkplekken en thuis-werkdagen zijn inmiddels volop ingeburgerd in het Nederlandse werknemersbestaan. Maar hoe pas je als bedrijf de kantoorinrichting daar op aan? En wat gaat de nieuwe wet Flexibel Werken veranderen? Werkplek hangt samen met context gedrag Een kantoor inrichten dat past bij de manier waarop werknemers anno 2017 werken begint met het besef dat context gedrag creëert, zegt Henny van Egmond, schrijver van het boek Het Nieuwe Werken

60% van de geproduceerde biomassa wordt verspild

De agri-food sector kan op de manier waarop nu wordt gewerkt de explosief groeiende wereldbevolking niet voorzien van voldoende voedsel. Er moet niet meer worden geproduceerd of minder vlees worden gegeten. Er moet radicaal anders worden gewerkt. En ook de wijze waarop ‘wij’ met biomassa omgaan verdient aandacht. Van de voor humane consumptie geproduceerde biomassa wordt zestig procent verspild. Van wat resteert, gooien ‘wij’ wereld-wijd gemiddeld dertig procent weg. Het

Dynamisch werken legt focus op de gezondheid

Het lichaam is te vergelijken met een motor; daar waar de motor op volle toeren kan draaien door benzine, heeft de mens voedingstoffen nodig. Deze voedingstoffen moeten worden verbrand en daarvoor is beweging nodig. Als een mens uren achter elkaar zit en niet beweegt, gaat het lichaam over op de spaarstand. Vetten en suikers blijven langer in het bloed en komen niet in de spieren terecht waar ze worden verbrand.

Combineren van vrachten vereist mindshift

Transport en logistiek vormen samen een van de topsectoren van Nederland. Nederland is met name goed in ketenregie, ofwel het ondersteunen van verschillende ketens met dezelfde middelen: infrastructuur, slim organiseren en logistieke kennis. Maar dat wil niet zeggen dat de sector niet moet blijven vernieuwen. De rest van de wereld kijkt naar Nederland, zegt Arthur van Dijk, voorzitter van branchevereniging voor de transport en logistieke sector TLN. “We scoren goed,

BCM: waarborg de continuïteit van uw bedrijf

Het waarborgen van de continuïteit van een bedrijf is een belangrijke taak van het management van de organisatie. Het in kaart brengen van risico’s en het nemen van maatregelen ter preventie van het optreden van calamiteiten, maar ook maatregelen die bij een calamiteit in werking treden, zouden essentiële processen moeten zijn. Toch heeft lang niet iedere organisatie dat voor elkaar of zelfs maar helder op het netvlies. Business Continuity Management

Helder bedrijfsproces van belang in MVO

Een bedrijf dat voornemens is te verduurzamen, moet niet alleen haar eigen bedrijfsvoering onder de loep nemen, maar ook kijken naar de keten om beter resultaat te behalen. Klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Er moet een omslag worden gemaakt in het hoofd en als we de succesverhalen breed uitmeten, kunnen bedrijven het voorbeeld volgen. Als een bedrijf wil verduurzamen, is het belangrijk dat proces te benaderen als elk

Gelijkere taakverdeling bij stellen met hetzelfde geslacht

Stellen van gelijk geslacht lijken betaalde arbeid en onbetaalde zorgtaken gelijker te verdelen dan stellen van verschillend geslacht. Dit blijkt uit het rapport Gelijk verdeeld? Een verkenning van de taakverdeling bij LHB-stellen. Op basis van dit rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) lijkt het dat mensen die samenwonen met een partner van hetzelfde geslacht, meer los (kunnen) komen van traditionele rolverwachtingen. Rolverdeling arbeid Zo verrichten vrouwen met een

Veilig IT mixen en matchen in de cloud

De cloud zorgt dat bedrijven IT anders gaan benaderen. Nieuwe mogelijkheden voor het opslaan en verwerken van data komen op. Outsourcen blijft echter een natuurlijke drempel, zeker met de cloud. Hosting providers en datacenters stellen daarom veiligheid voorop. De adoptie van de cloud in Nederland valt nog enigszins tegen, blijkt uit een recent rapport van media technologie bedrijf IDG. Veel bedrijven hebben wel geconcludeerd dat ze beter af zijn met

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'