Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Supply Chain

De toekomst van bodemas

Na verbranding van huishoudelijk afval blijft jaarlijks een miljoen ton bodemas over. De gitzwarte korrelachtige substantie bevat een goudmijn aan metalen, die met recente inzichten en technieken kunnen worden teruggewonnen. Wat is daarna nog recyclebaar? Al meer dan twintig jaar winnen afvalverwerkers met magneten staal en ijzer terug uit bodemas. Pas recent is het de sector, in samenwerking met wetenschappers, gelukt om daar met verfi jndere technieken op rendabele wijze,

Kopieergedrag in de supply chain van fabrieken

Kopieergedrag komt erg vaak voor in de supply chain van industriële bedrijven, soms zelfs ten koste van de productiviteit. Dat ontdekten onderzoekers van Aalto University en University College Dublin. Samenwerking met leveranciers De onderzoekers bestudeerden de samenwerking tussen industriële bedrijven en leveranciers. Dit deden ze door middel van een enquête onder 261 fabrieken. Deze enquête was met name gericht op de manier waarop organisaties informatie delen, leveranciers betrekken bij het

Het gebruik van robots in distributiecentra

Vandaag de dag ben je slechts een muisklik verwijderd van je gewenste boeken, kleding en huishoudapparatuur. Het logistieke proces erachter is bij veel bedrijven echter nog niet zo gedigitaliseerd. In de Amazon Robotics Challenge werd duidelijk dat dit in de toekomst gaat veranderen. Het team van het Karlsruhe Institute of Technology (KIT) demonstreerde hoe robots ingezet kunnen worden in distributiecentra. “Het was een spannende week waarin we verschillende uitdagingen zijn

Combineren van vrachten vereist mindshift

Transport en logistiek vormen samen een van de topsectoren van Nederland. Nederland is met name goed in ketenregie, ofwel het ondersteunen van verschillende ketens met dezelfde middelen: infrastructuur, slim organiseren en logistieke kennis. Maar dat wil niet zeggen dat de sector niet moet blijven vernieuwen. De rest van de wereld kijkt naar Nederland, zegt Arthur van Dijk, voorzitter van branchevereniging voor de transport en logistieke sector TLN. “We scoren goed,

Het belang van Supply Chain Finance voor het MKB

Sinds de crisis moeten leveranciers vaker lang op hun uitbetaling wachten. Dit gekoppeld met het feit dat banken steeds minder bereid zijn om te investeren in het mkb, zorgt ervoor dat deze bedrijven de kans lopen het niet te overleven de komende jaren. Om dit te voorkomen, kan men in de keten besluiten samen te werken op het gebied van financiën. Ketensamenwerking Doordat bedrijfsvoering steeds mondialer wordt, waarbij producenten steeds

Synchromodaliteit helpt duurzamer transporteren

Elektrische bevoorrading van binnensteden, steeds schoner wordende vrachtwagens en slimme data-uitwisseling om producten effectiever van A naar B te krijgen, dragen allemaal bij aan de Synchromodaliteit van de transportsector. Hoe staan we er als Nederland op dit gebied voor? Verlaging CO2-uitstoot Het klimaatakkoord dat in december werd ondertekend in Parijs werd wereldwijd met gejuich ontvangen. Niet zo gek, want de Europese Unie beloofde daarin de CO2-uitstoot in 2030 met 40

De invloed van e-commerce op de distributiecentra

De digitale revolutie heeft onze wereld ingrijpend veranderd. Of liever: die verandering is nog gaande. Want een ontwikkeling als e-commerce is volop in ontwikkeling en past zich voortdurend aan aan de wens van de klant. Dat heeft consequenties waarop de wereld achter e-commerce ingericht moet worden. E-commerce Consumenten kopen meer en meer online: e-commerce groeit enorm snel en dat heeft grote gevolgen voor de inrichting van allerlei vervoersstromen en distributiecentra

Samen op naar duurzame logistiek in de stad

De logistiek in de stad bevindt zich op een kantelpunt. De maatschappij is de invasie van bestelbusjes en vrachtwagens zat. Tegelijkertijd is het nu mogelijk te kiezen voor een duurzame stedelijke bevoorrading die bereikbaarheid, luchtkwaliteit en verblijfskwaliteit verbetert. Hiermee kan tevens een hogere efficiency in de logistieke keten worden bereikt. Birgit Hendriks, bestuurder van Goederenhubs Nederland, vertelt hoe het combineren van goederen- en datastromen uitkomst kan bieden. Welke problemen ondervindt

Nederland klaar voor nieuwe SOLAS-richtlijnen

Ieder jaar opnieuw slaan honderden containers overboord. Een van de meest waarschijnlijke oorzaken hiervan is dat het stuwageplan is gebaseerd op onjuist gewichten. Vandaar dat de International Maritime Organisation (IMO) een wijziging heeft aangebracht in het SOLAS-verdrag (Safety of Life at Sea). SOLAS-richtlijn Sinds 1 juli geldt wereldwijd de verplichting voor de maakindustrie en handel om het correcte gewicht van een beladen zeecontainer door te geven aan de rederij. Containers

Horizontale samenwerking is de toekomst

Zoek een partner en creëer samen extra waarde. Klinkt goed, maar in de logistiek komen de meeste samenwerkingsverbanden vooral bij toeval tot stand. Strategische, horizontale samenwerking zou bedrijven nog verder vooruit helpen. De voordelen van partnerschappen Partnerschappen aangaan in de logistiek: het is zo eenvoudig nog niet. Er moet vertrouwen zijn in elkaar, de verdeling van de opbrengsten moet duidelijk geregeld zijn en de logistieke processen kunnen erg complex worden.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'