Supply Chain

Supply Chain Collaboration anno 2020: 4 belangrijke succesfactoren

Steeds vaker gaat het binnen bedrijven over Supply Chain Collaboration. Daarmee doelt men op een intensieve samenwerking tussen twee of meer schakels binnen de keten. Binnen de supply chain wordt dus nauw samengewerkt om zo voordelen te behalen. Denk aan kostenreductie, het verhogen van prestaties, efficiëntie en betere klantenbeleving. Zo kan binnen de kunststofbewerking de grondstoffenleverancier nauw samenwerken met de bewerker en met de uiteindelijke afnemer. Ook kan een groothandel bijvoorbeeld een nauwe

Boer ervaart positie in de keten als zwak

De meeste primaire producenten in de agrofood ervaren hun positie ten opzichte van andere ketenpartijen als relatief zwak. Dat geldt met name voor melkveehouders en varkenshouders, en in iets mindere mate voor de groente- en fruittelers. Een grote meerderheid van de ondernemers werkt samen met collega’s; het gaat dan met name om kennisuitwisseling. Dit en meer blijkt uit een grootschalige enquête onder Nederlandse agrarisch ondernemers in opdracht van het ministerie

Containervervoer zorgt voor groei zeevaart

De totale overslag van goederen in de Nederlandse zeehavens is in 2017 met ruim 1 procent gestegen tot 595 miljoen ton. De groei van de zeevaart zat vorig jaar grotendeels in de containervaart. De overslag van natte bulkgoederen (aardolie en aardolieproducten) nam met 3 procent af. De aan- en afvoer van droge bulkgoederen (kolen en ijzererts) bleef nagenoeg gelijk. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Containervervoer In

Groei containervervoer, forse toename transshipment

De aanvoer van goederen in containers was in de eerste drie kwartalen van 2017 gemiddeld 13 procent hoger dan in dezelfde periode in 2016. Transshipmentvervoer, het doorvoeren van de geloste containers naar andere zeehavens buiten Nederland, nam met bijna 30 procent toe. Deze goederenstroom zorgde hiermee voor bijna twee derde van de groei van het totale containervervoer in de eerste drie kwartalen van 2017. Dit meldt het CBS op basis

5 uitdagingen voor een duurzame supply chain

Een groeiend aantal bedrijven is bezig met het verduurzamen van hun supply chain en komen daarbij voor veel uitdagingen te staan. De belangrijkste uitdaging is het afstemmen van de supply chain op de economische, ecologische en sociale eisen. Maar wat betekent dit voor bedrijven? En waarom is dit moeilijk voor elkaar te krijgen? United Nations Global Impact Ongeveer 10.000 bedrijven onderschrijven nu de United Nations Global Impact. Dat is een

De toekomst van bodemas

Na verbranding van huishoudelijk afval blijft jaarlijks een miljoen ton bodemas over. De gitzwarte korrelachtige substantie bevat een goudmijn aan metalen, die met recente inzichten en technieken kunnen worden teruggewonnen. Wat is daarna nog recyclebaar? Al meer dan twintig jaar winnen afvalverwerkers met magneten staal en ijzer terug uit bodemas. Pas recent is het de sector, in samenwerking met wetenschappers, gelukt om daar met verfi jndere technieken op rendabele wijze,

Kopieergedrag in de supply chain van fabrieken

Kopieergedrag komt erg vaak voor in de supply chain van industriële bedrijven, soms zelfs ten koste van de productiviteit. Dat ontdekten onderzoekers van Aalto University en University College Dublin. Samenwerking met leveranciers De onderzoekers bestudeerden de samenwerking tussen industriële bedrijven en leveranciers. Dit deden ze door middel van een enquête onder 261 fabrieken. Deze enquête was met name gericht op de manier waarop organisaties informatie delen, leveranciers betrekken bij het

Het gebruik van robots in distributiecentra

Vandaag de dag ben je slechts een muisklik verwijderd van je gewenste boeken, kleding en huishoudapparatuur. Het logistieke proces erachter is bij veel bedrijven echter nog niet zo gedigitaliseerd. In de Amazon Robotics Challenge werd duidelijk dat dit in de toekomst gaat veranderen. Het team van het Karlsruhe Institute of Technology (KIT) demonstreerde hoe robots ingezet kunnen worden in distributiecentra. “Het was een spannende week waarin we verschillende uitdagingen zijn

Combineren van vrachten vereist mindshift

Transport en logistiek vormen samen een van de topsectoren van Nederland. Nederland is met name goed in ketenregie, ofwel het ondersteunen van verschillende ketens met dezelfde middelen: infrastructuur, slim organiseren en logistieke kennis. Maar dat wil niet zeggen dat de sector niet moet blijven vernieuwen. De rest van de wereld kijkt naar Nederland, zegt Arthur van Dijk, voorzitter van branchevereniging voor de transport en logistieke sector TLN. “We scoren goed,

Het belang van Supply Chain Finance voor het MKB

Sinds de crisis moeten leveranciers vaker lang op hun uitbetaling wachten. Dit gekoppeld met het feit dat banken steeds minder bereid zijn om te investeren in het mkb, zorgt ervoor dat deze bedrijven de kans lopen het niet te overleven de komende jaren. Om dit te voorkomen, kan men in de keten besluiten samen te werken op het gebied van financiën. Ketensamenwerking Doordat bedrijfsvoering steeds mondialer wordt, waarbij producenten steeds

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'