Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Circulaire economie

Elektrische auto stijgt in aantallen

Nederland telde op 1 januari 2018 bijna 22 duizend volledig elektrische personenauto’s, bijna 60 procent meer dan een jaar eerder. De verkoop van volledig elektrische personenauto’s liet vorig jaar een sterke stijging zien. Het totale park van elektrische en plug-in hybride voertuigen nam in 2017 met bijna 9 procent toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Opkomst van de elektrische auto Op 1 januari 2018 stonden er in

Nederlandse gasbehoefte zal flink stijgen door elektrificatie van huizen en transport

Overstappen op elektrisch verwarmde huizen en transport via elektrisch aangedreven vervoermiddelen zijn twee belangrijke maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen en ons land minder afhankelijk te maken van fossiele energie zoals het Groningse aardgas. Die gewenste elektrificatie zal leiden tot een sterke toename van de vraag naar elektriciteit. In het meest vooruitstrevende scenario van volledige elektrificatie van verwarming en transport komt dat neer op een stijging van

Uitstoot broeikasgassen in 2017 licht afgenomen

In 2017 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 1 procent lager dan een jaar eerder. Er werd minder steenkool ingezet voor de elektriciteitsproductie. Tegelijkertijd was er een iets grotere uitstoot dankzij een groeiende economie. Dat meldt het CBS samen met RIVM/Emissieregistratie op basis van voorlopige cijfers. Uitstoot broeikasgassen In 2017 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 193 miljard CO2-equivalenten. Dit is 1 procent lager dan in 2016, en

Ongunstig energielabel doet weinig pijn in grote steden

Ongunstige F- en G-energielabels vertragen en verlagen de verkoopopbrengst van koopwoningen minder sterk in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) dan buiten de grote stad. Buiten de grote stad gaan deze rode labels gepaard met een prijskorting van bijna 13.000 euro gemiddeld. Dit blijkt uit een grootschalige transactiestudie uitgevoerd door onderzoekers van Tilburg University. Impact van energielabel In deze labelimpact studie bestudeerden de onderzoekers ruim 60.000

Overgang naar koolstofarme energie leidt tot daling van beschikbare energie

Om de huidige beschikbare energie in 2050 te behouden zullen hernieuwbare energiebronnen twee tot drie keer sneller moeten groeien dan in eerdere schattingen. Dit concludeert VU-hoogleraar milieueconomie Jeroen van den Bergh samen met zijn collega Lewis C. King van de Universitat Autònoma de Barcelona in een recente publicatie in Nature Energy. Zij stellen ook een nieuwe indicator voor waarmee we beter kunnen monitoren wat een energiebron aan CO2 bijdraagt en

Alle zeilen bijzetten voor duurzamere energie

Dat het energieverbruik moet verduurzamen is onderhand voor iedereen wel duidelijk. De aarde warmt op, met alle gevolgen van dien. Om deze aardopwarming een halt toe te roepen, moet de CO2-uitstoot fors dalen. Dit vereist een forse daling in energieverbruik en een transitie naar duurzame energie. En in plaats van te debatteren over het hoe moeten alle duurzamere energieopties worden ingezet. De tijd dringt Wat betreft het verduurzamen van de

Warmte uit water: een duurzaam alternatief voor aardgas

Nederland moet overschakelen op verwarming zonder aardgas. Een kansrijk alternatief houdt zich schuil onder de Nederlandse wateroppervlakte. Uit een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat warmte uit oppervlakte- en afvalwater na geothermie de belangrijkste duurzame warmtebron voor Nederland is. De waterschappen hebben inmiddels aangetoond dat warmte uit het oppervlaktewater of het riool in veel gevallen ook technisch en economisch haalbaar is. Met vaak ook gunstige neveneffecten op

Duurzame afvalverwerking ligt in handen van keten

Volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) produceerde Nederland in 2014 59 miljoen ton afval. Daarvan werd 81 procent hergebruikt, waarmee Nederland hoog op de lijst staat van landen die het meest recyclen binnen Europa. Hoewel dat mooi klinkt, zijn de cijfers geen reden om tevreden achterover te leunen. Om het overheidsstreven van ‘Nederland circulair in 2050’ te kunnen halen, zal het percentage hergebruik richting de

Nederlandse economie vergroent, maar niet op elk vlak

De Nederlandse economie wordt steeds groener. De productieprocessen van bedrijven zijn schoner geworden en verbruiken naar verhouding minder grondstoffen. Ook zijn de productie en de werkgelegenheid van de bedrijven die milieugoederen en -diensten maken gestegen. De biodiversiteit en milieukwaliteit van de leefomgeving (bijvoorbeeld de waterkwaliteit) blijven echter achter. Dit blijkt uit cijfers van het CBS in de nieuwe publicatie Groene Groei, waarin ontwikkelingen van milieu-indicatoren in de periode 2000–2016 worden

De aarde als energiebron

Schone energie uit aardwarmte: de Universiteit Utrecht onderzoekt met diverse partijen de mogelijkheden om de eerste aardwarmtecentrale van Utrecht te bouwen. Een schone energiebron Bronnen van schone energie zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Aardwarmte, of geothermische energie, heeft veel potentie, maar er is nog niet veel bekend over de mogelijkheden dit grootschalig te benutten. Geothermische energie is duurzaam, schaalbaar en produceert continu, dat wil zeggen: 24/7. Er is

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'