Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Circulaire economie

Beleid wereldwijd nog niet klaar voor klimaatverandering

Onderzoekers van onder andere de Universiteit Utrecht concluderen dat wereldwijd het beleid nog onvoldoende is aangepast aan klimaatverandering. Hierdoor is er een reële kans dat we niet weerbaar genoeg zijn tegen klimaatrisico’s. Ze publiceerden hun resultaten in het open access tijdschrift Regional Environmental Change. Klimaatverandering Aanpassen aan een veranderend klimaat is noodzakelijk en onvermijdelijk. Dat betekent dat klimaatverandering moet worden gemainstreamd in bestaand beleid voor bijvoorbeeld stedelijke planning, transport en landbouw

Gezonde gebouwen hebben de toekomst

Sinds de start in 1994 heeft SGS Search een belangrijke bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Met Tom Coenen als een van de eerste WELL Accredited Professionals in Nederland, is er nu een nieuwe focus: gezonde gebouwen. Dat is geen reden om duurzaamheid te vergeten, een gezond gebouw is per definitie ook een duurzaam gebouw. Behalve met dienstverlening op het gebied van asbest is Search in Nederland

NVRD roept op tot gezamenlijke innovatie kunststofketen

Uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) blijkt nogmaals dat innovatie in de hele keten onontbeerlijk is om te komen tot een circulaire kunststofketen. Zo zitten er nog goed recyclebare en waardevolle stromen in de mixfractie en in het residu dat vernietigd wordt na sortering. En laat het onderzoek zien dat 28% van de verpakkingen die op de markt worden gebracht sowieso niet recyclebaar is. Voor 16% niet ideaal

Autobranche staat voor ingrijpende veranderingen

Stagnatie in de mobiliteitssector en verwachte schaarste aan aardmetalen dwingen de auto-industrie tot innovatie, stelt Frank van Klink, mobiliteitskenner, columnist en directeur van XLLease. “Bovendien stijgt de gemiddelde leeftijd van het wagenpark en veranderen ideeën over bezit en gebruik van een auto. Daar kunnen autobedrijven niet meer omheen.” Elektrische auto’s hebben de toekomst. Of toch niet? “Hoewel de traditionele auto-industrie blijft werken aan het terugdringen van de CO2-uitstoot van de

Een slim land geeft fietsers voordelen

Wie weleens door de ogen van een buitenlander kijkt naar de manier waarop in Nederland gefietst wordt, beseft hoe uniek het Nederlandse fietsgebruik in de wereld is. Toch neemt de meerderheid van de Nederlanders voor korte ritten in het woon-werkverkeer nog te vaak de auto. Niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld hebben we te maken met stijgende zorgkosten door een zieker en zwaarder wordende bevolking, slechte luchtkwaliteit en

Een frisse kijk op mobiliteit

De manier waarop de consument de auto gebruikt verandert in hoog tempo. Duurzamere, elektrische auto’s, zelfrijdende auto’s, deelauto’s en mobility as a service, zijn nog maar een paar ontwikkelingen die aangeven dat het traditionele idee van mobiliteit zijn langste tijd heeft gehad. Tijd voor een frisse kijk op mobiliteit. Business Lease heeft zo’n frisse kijk: het bedrijf levert innovatieve mobiliteitsoplossingen voor bedrijven en particulieren. Onderzoeken tonen aan dat rond 2030

Elektriciteit: schoon maar kwetsbaar

De energievoorziening van Nederland zal over dertig jaar voor veruit het grootste deel uit hernieuwbare bronnen komen. Naar verwachting zullen zon, wind, regen, getijden en aardwarmte dan de plaats van kolen en gas hebben ingenomen. De energie die de hernieuwbare bronnen opwekken zal de eindgebruiker vrijwel geheel in de vorm van elektriciteit bereiken. De afhankelijkheid van elektriciteit zal daarom de komende tijd steeds groter worden. Het voordeel is dat dit

Consumptie is het knelpunt voor duurzame ontwikkeling

Het bestrijden van armoede, het verhogen van welzijn, het bevorderen van gendergelijkheid en het verbeteren van het klimaat. Dit is slechts een greep uit de doelen die de Verenigde Naties heeft opgesteld voor 2030. En hoewel er bij veel van deze United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) vooruitgang wordt geboekt, is er één groot knelpunt: consumptie. Dat concluderen onderzoekers van het Potsdam Institute for Climate Impact Research na een uitgebreide

Voedselverspilling: “Focus op preventie en oplossing”

Op jaarlijkse basis wordt in de gehele voedselketen voor gemiddeld 2,5 miljoen ton verspild, met een waarde van 5 tot 6 miljard euro. Van alle schakels in de voedselketen is de consument met ruim 30 procent de grootste verspiller. Per huishouden komt dit neer op gemiddeld 41 kilo eten per persoon aan vast voedsel. Met deze cijfers drukken de media ons vaak genoeg met de neus op de feiten, maar

Betonindustrie gaat voor duurzaamheid

Beton is ondanks de hoge emissie van broeikasgas een onmisbaar product. Zonder beton immers geen gebouwen, geen tunnels en geen hogesnelheidslijn. Dankzij nieuwe technologieën kan vooral de CO2 die vrijkomt bij de productie ervan aanzienlijk worden teruggedrongen. Betonindustrie Met vijftien miljard ton, oftewel 1,4 kubieke meter per aardbewoner, is beton na drinkwater de meest gebuikte grondstof ter wereld. Deze omvangrijke productie zorgt voor 4 procent van de mondiale uitstoot van

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'