Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Circulaire economie

Duurzame stad moet samen met een circulaire economie

Een leefbare, veerkrachtige stad die beschikt over voldoende energie, water, grondstoffen en een beheersbare afvalberg: Om dat de komende decennia te bereiken is een omslag nodig van een lineaire economie met veel afval naar een circulaire, op hernieuwbare bronnen gebaseerde economie. Dat betoogt prof.dr. Karel Keesman in zijn intreerede als persoonlijk hoogleraar aan Wageningen University & Research op 15 maart. In 2050 wonen zes op de tien mensen op de

Meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen

In 2017 is in Nederland 10 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder. Zowel de productie uit wind als die uit zon nam toe. Dit blijkt uit de nieuwe voorlopige cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit. Hernieuwbare bronnen De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in 2017 was 17 miljard kilowattuur (kWh), in 2016 was dit nog 15 miljard kWh. Windmolens hadden hierin met 60 procent het

Warme drankenbekers: recyclen of vergisten?

Wat is de meest duurzame manier om warme drankenbekers van papier te verwerken? In een life cycle assessment (LCA) studie vergeleken Wageningen Food & Biobased Research en TNO twee actuele verwerkingsroutes in opdracht van RVO: na inzameling verwerken door een papierfabriek tot toiletpapier en tissues (recyclen), of na inzameling vergisten waarbij biogas ontstaat en de vergistingsresten composteren. Gerecyclede bekers hebben de beste milieuprestatie, maar vergisting en compostering van bekers leidt

Het beëindigen van de subsidie op fossiele brandstoffen

Het beëindigen van subsidies op fossiele brandstoffen kan een duidelijke bijdrage leveren aan het verkleinen van de wereld broeikasgasuitstoot, hoewel misschien minder dan soms gesuggereerd. Dit blijkt uit een publicatie in Nature. Het onderzoek laat zien dat het verminderen van subsidies het meest effect heeft in landen die zelf in grote mate fossiele brandstoffen produceren. In de meeste regio’s zijn subsidies minder – en dus ook het afschaffen van de

Het belang van drasland voor de agrarische sector

Op 2 februari is het World Wetlands Day en wordt er wereldwijd stilgestaan bij het belang van drasland voor de mens en de natuur. Deze unieke en zeer kwetsbare ecosystemen zijn het leefgebied van verschillende bedreigde diersoorten en planten. Tegelijkertijd is water natuurlijk ook een primaire levensbehoefte van de mens, en zijn waterrijke gebieden essentieel voor de agrarische sector. Belang van drasland Onderzoekers van de University of Minnesota hebben onderzocht

Nieuwe onderzoekskas in Riyad bevordert waterbesparing

Bij de teelt van kastomaten in Saoedi-Arabië kan een waterbesparing van meer dan 90% worden behaald. Dat is de uitkomst van de eerste experimenten in het nieuwe onderzoekscentrum voor glastuinbouw in Riyad, ontwikkeld met steun van onderzoekers van Wageningen University & Research. Tot 90% minder water gebruiken Dr. Khalid Al Assaf, manager van de onderzoeksfaciliteit, is erg blij met deze eerste resultaten. “Met deze nieuwe onderzoeksfaciliteit kunnen we precies het

Satelliettechniek helpt boer en bank

Wageningen Environmental Research (WENR) werkt samen met de Rabobank aan een digitale tool om gewassen van kleine boeren te monitoren. Deze informatie kan het risicoprofiel van boeren verkleinen en hun toegang tot financiering vergroten. De data worden gegenereerd met behulp van de Groenmonitor van Gerbert Roerink. Om meer te kunnen produceren, hebben boeren financiering nodig. In veel ontwikkelingslanden zijn banken echter terughoudend met financieren, vanwege de risico’s en kosten die

5 uitdagingen voor een duurzame supply chain

Een groeiend aantal bedrijven is bezig met het verduurzamen van hun supply chain en komen daarbij voor veel uitdagingen te staan. De belangrijkste uitdaging is het afstemmen van de supply chain op de economische, ecologische en sociale eisen. Maar wat betekent dit voor bedrijven? En waarom is dit moeilijk voor elkaar te krijgen? United Nations Global Impact Ongeveer 10.000 bedrijven onderschrijven nu de United Nations Global Impact. Dat is een

‘Maak van eiwittransitie een nationale ambitie’

Vlees, vis en zuivel zijn voor veel Nederlanders niet uit het dieet weg te denken. Toch zal er iets moeten gebeuren: bij een onverminderde consumptie van dierlijke eiwitten is ‘Parijs’ nog ver weg en is het onmogelijk om de gestelde klimaatdoelen voor 2030 te behalen. Dat stellen Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra en Jeroen Willemsen, oprichter van de Green Protein Alliance. “Als we het patroon van de afgelopen zestig jaar voortzetten

Een einde aan voedselverspilling?

Berekend is dat wereldwijd ongeveer een derde van het geproduceerde voedsel wordt verspild. Tegelijkertijd hebben 800 miljoen mensen ter wereld niet genoeg te eten en blijft de wereldbevolking groeien. Een giftige combinatie. Voedselverspilling raakt aan vele sectoren en heeft invloed op klimaat, gezondheid, economie en maatschappij. Voedselverspilling “Voedselverspilling is een breed begrip en wereldwijd verschillen ook de oorzaken”, stelt Louise Fresco. Zij is landbouw- en voedseldeskundige en voorzitter van de

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'