Bijna elke onderneming claimt tegenwoordig duurzaam bezig te zijn. Vaak is het nog een holle marketingkreet. Dat geldt zeker niet voor Arte Groep, duurzaam producent van keukenbladen van graniet, composiet, keramiek, Dekton en Neolith uit Helmond. Niels van den Beucken is Financieel Directeur en mede-eigenaar.

Hoe ziet Arte circulair en/of duurzaam ondernemen?
“Ons hele doen en laten is afgestemd op het complete spectrum van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Dan praat je over de arbeidsomstandigheden in de fabriek, de zorg om de vitaliteit van de medewerkers, de mate van afvalscheiding en verwerking, het gebruik van duurzame grondstoffen en het transport.”

Hoe wil Arte een voortrekkersrol spelen?
“Het graniet dat wij in India inkopen is een goed voorbeeld. Wij zijn tien jaar geleden met partners een traject gestart om de arbeidsomstandigheden in de groeves te verbeteren. Vorig jaar hebben we de Arte Responsible Stone Foundation opgericht om kinderen uit de omgeving van de granietgroeves een eerlijke kans te geven op onderwijs. We hebben meegedaan met het opstellen van het natuursteenconvenant. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met vakbonden, overheden en brancheorganisaties. De overheid gaat dus ook duurzamere eisen stellen aan natuursteen; steden als Amsterdam en Rotterdam zijn hier al behoorlijk ver mee. Daardoor zie je de bewustwording bij bedrijven binnen onze branche toenemen. Het laatste stukje van het circulaire traject is het opnieuw kunnen verwerken van ons eindproduct. Samen met onder andere TNO en een leverancier onderzoeken we wat we daarvoor in het productieproces moeten aanpassen om ook dat voor elkaar te kunnen krijgen.”

Arte wil het niet alleen doen…
“Wij willen voorop blijven lopen op duurzaamheidsgebied. We beschikken binnen de branche als een van de weinigen over het certificaat MVO Prestatieladder niveau 4 (uit 5). We zijn steeds op zoek naar de nieuwste technieken en mogelijkheden. Maar we kunnen dat natuurlijk niet alleen. We staan open voor nieuwe contacten, we willen de kennis die wij in India de afgelopen tien jaar hebben opgedaan, graag delen. Bedrijven kunnen van elkaar leren en de wereld voor de volgende generaties beter achterlaten,” aldus een gedreven van den Beucken.

Meer informatie
www.artegroep.nl/