De bedrijfscultuur binnen advocatenkantoren weerhoudt nieuwe vaders ervan ouderschapsverlof op te nemen. Deze cultuur is namelijk gebaseerd op traditionele opvattingen, waarin de man gezien wordt als kostwinner: een genderrol die niet goed samen zou gaan met de zorg voor jonge kinderen. Dat blijkt uit een Fins-Canadese studie uitgevoerd door de University of Eastern Finland en TELUQ University in Quebec.

Genderongelijkheid

Volgens de onderzoekers duidt het feit dat maar weinig mannelijke advocaten ouderschapsverlof opnemen op genderongelijkheid binnen het juridische vakgebied. “Bij advocatenbureaus zijn verlofregelingen en flexibele werktijden met name gericht op vrouwen. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun carrière. Als vaders een meer actieve rol zouden spelen in de zorg voor kinderen, zou dat het ontstaan van een meer gezinsvriendelijke bedrijfscultuur faciliteren,” stelt onderzoeker Marta Choroszewicz van de University of Eastern Finland. “Bovendien is het waarschijnlijk dat dit vooroordelen omtrent geslacht zou verminderen bij het verdelen van taken en het hogerop komen binnen bureaus.”

Vakantie in plaats van verlof

De studie onderzocht de motieven van mannelijke advocaten in Helsinki (Finland) en Montreal (Canada) achter het wel of niet opnemen van vaderschaps- en ouderschapsverlof. Canadese advocaten bleken significant minder vaak verlof te willen nemen dan hun Finse collega’s en kozen er liever voor om vakantiedagen op te nemen na de geboorte van hun kind.

Dit verschil is deels te verklaren door het feit dat Finse jonge advocaten in het algemeen als onderdeel van een team werken, waardoor ze minder individuele druk ervaren dan collega’s in Canada. Daarnaast is vaderschapsverlof in Finland al langer onderdeel van de samenleving. In 1978 werd het recht erop opgenomen in de wet en in 2013 werd het uitgebreid tot negen weken. In Canada kunnen werknemers in de provincie Quebec sinds 2006 vijf weken vaderschapsverlof opnemen.

Generatiekloof

Wel verschillen ook in Finland de opvattingen omtrent vaderschapsverlof van generatie tot generatie. Babyboomers en generatie X-ers hebben vaak zelf geen verlof genomen toen hun kinderen jong waren. De behoefte van huidige jonge mannelijke advocaten om dat wel te doen begrijpen ze niet altijd. Veel advocatenbureaus beschouwen het opnemen van vaderschapsverlof als optioneel, in tegenstelling tot zwangerschapsverlof.

“Het is niet voldoende dat het recht op vaderschapsverlof in de wet is vastgelegd. Ook oplossingen op organisatorisch niveau, aanmoediging door collega’s en partners die binnen een kantoor het goede voorbeeld geven zijn hard nodig,” concludeert Choroszewicz.