Overheid

Voor het eerst in jaren minder bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2017 met 3,5 duizend gedaald. Dit is de eerste daling sinds 2008. Alleen het aantal 27- tot 45-jarigen met bijstand is afgenomen. Bij de 45-plussers was er nog een duidelijke groei. Ook onder personen met een niet-westerse achtergrond nam het aantal toe. Eind 2017 telde Nederland 461 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Duidelijk daling

Het belang van intensieve monitoring van rivieren

Door klimaatverandering en verandering in landgebruik zegt het verleden weinig over toekomstige extreme afvoeren van rivieren. Een slimme gecombineerde aanpak van monitoring en beheer van deltagebieden verhoogt de veiligheid, houdt vaargeulen bevaarbaar, voorziet in zoetwatervoorziening en versterkt de biodiversiteit. Dat zegt prof.dr. Ton Hoitink in zijn intreerede als persoonlijk hoogleraar aan Wageningen University & Research op 25 januari. Rivieren in Nederland Voor Nederland maar ook voor ander deltagebieden op de

Nieuwe verplichtingen door wijzigingen Arbowet

Werkgevers en arbodiensten bereiden zich voor op de gewijzigde Arbowet. Igor Janssen, advocaat in Utrecht, merkt dat beide partijen vragen aan hem stellen. We laten hem hier aan het woord. Moeten werkgevers per 1 juli 2017 aan alle nieuwe eisen voldoen? “Niet per se. De wet kent overgangsrecht. Contracten tussen werkgevers en een arbodienst of bedrijfsarts die al vóór 1 juli 2017 van kracht waren, hoeven pas uiterlijk 1 augustus

Handwerk ambtelijke professional is uitdagende zoektocht

Onze maatschappij verandert sterk en snel. Dit heeft ook veel impact op het openbaar bestuur en de mensen die daar werken. Competentieontwikkeling van deze groep sloot niet altijd aan bij de vragen van de samenleving. Het ontbrak echter ook aan een systematische aanpak om hier verandering in aan te brengen. Om de ontwikkelingen in dit complexe werkveld beter in kaart te brengen, is de Stichting Innovatie, Kwaliteit en Professionaliteit van

Ambtenaar 2.0: ‘digi-proof’ vakmanschap

Burgerzaken is van oudsher het visitekaartje van de gemeentelijke overheid; het zijn immers de ambtenaren van deze afdeling die het meeste contact hebben met de burger. Die stond vele decennia aan de balie voor bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs en om gezinsuitbreiding te melden. Door de digitalisering van de informatievoorziening neemt het baliebezoek af. Typische baliehandelingen als verhuizen, het sluiten van een huwelijk of overlijdensaangiftes kunnen inmiddels digitaal worden

Marktgeoriënteerd onderwijs stimuleert innovatie

Ontwikkelingshulp wordt in toenemende mate gefinancierd volgens de methode performance based financing, ook op het gebied van onderwijs. Investeringen worden niet overheids-, maar marktgeoriënteerd gedaan en komen pas ten goede aan onderwijsinstellingen wanneer zij hebben aangetoond de door de overheid vastgelegde resultaten te hebben bereikt. Deze resultaatgerichte manier van financieren verbetert het onderwijs in ontwikkelingslanden, stelt public health-arts Robert Soeters. Overheidsgestuurde gezondheidszorg-en onderwijssystemen waren een logische stap tijdens de dekolonisatie

“Leg hervormingen niet van bovenaf op”

Het verbeteren van onderwijs in ontwikkelingslanden is een omvangrijk proces dat stap voor stap moet worden aangepakt. Dat stelt Mark Hoeksma, onderzoeker op het gebied van active learning aan de Universiteit van Amsterdam. “Als nieuwe methoden worden uitgestort over leraren die hun eigen gebruiken gewend zijn, blijft er weinig over van de impact.” Het achterblijven van de onderwijskwaliteit in ontwikkelingslanden is een complex probleem, stelt Hoeksma. Aan de ene kant

Toekomst is meer dan technologie

“Het onderwijs van vandaag leidt jongeren op voor banen die nog niet bestaan. Dat is al lastig zat. Bij het onderwijs van de toekomst is niet alleen de uitkomst een open einde, de weg ernaartoe is ook onbekend. Cynici zouden zeggen: koffiedikkijken voor gevorderden. Toch is het ontzettend nuttig om die weg te verkennen – en hartstikke leuk bovendien. Dat je de toekomst niet kent, wil nog niet zeggen dat

De gemeente van onze veranderende samenleving

Digitale ontwikkelingen als robotisering, kunstmatige intelligentie, zelfrijdende auto’s en 3D-printen volgen elkaar in hoog tempo op. Om dit voor Nederlandse gemeenten nu en in de toekomst bij te benen, en aansluiting te houden met onze samenleving, zijn er fundamentele aanpassingen nodig. Het sleutelwoord hiervoor is ‘samenwerken’. Door aan en van elkaar te leren en collectief te werken, staan gemeenten sterker. We leven in een veranderende samenleving waarbij snelle digitale ontwikkelingen

Informatieveiligheid moet in het DNA van gemeenten

De wereld speelt zich in toenemende mate digitaal af. Brieven worden niet langer verstuurd per post maar per mail, notities worden niet meer opgeslagen in een multomap maar in de Cloud. Als gevolg hiervan wordt het veilig omgaan met deze digitale informatie, ofwel informatieveiligheid, steeds belangrijker. Dit geldt met name voor bedrijven en instellingen die werken met gevoelige informatie zoals ziekenhuizen, advocatenkantoren en de overheid. Voor gemeenten is dit nog

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'