Posts From Interview

Spelen met je talenten biedt inspiratie na burn-out

Burn-out en overspannenheid dragen inmiddels epidemisch bij aan langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland. Deze ontwikkeling staat de zo gewenste duurzame arbeidsparticipatie in de weg. Als we zicht willen houden op een energieke carrière van 40 jaar is het volgens haptotherapeute en talentencoach Anne Rodenburg belangrijk om je eigen talenten op speelse wijze te herontdekken, en vanuit je gevoel, met inspiratie en blijdschap, zinvol aan de slag te zijn. Wat

Geen boetes, maar bewustwording

Met de invoer van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij organisaties die zich met privacygevoelige gegevens bezighouden. Binnen het mkb is het vooral van belang om medewerkers ervan te doordringen dat ze voorzichtig dienen om te springen met privacygevoelige gegevens, vinden Peter Garritsen en Nico Mookhoek van TeamKikk. Wat voor impact heeft de AVG op het mkb? Mookhoek: “De impact hangt af van het soort

Een strategische aanpak voor complex verzuim

Rondom complex verzuim heerst nog steeds veel onduidelijkheid. Door onbekendheid over wetgeving en financiële gevolgen blijven veel mogelijkheden onbenut. Welke aanpak biedt uitkomst? Charlotte van Leeuwen (directeur), Otwin Nonnekes (adviseur sociale zekerheid) en Peter Sinning (consultant duurzame inzetbaarheid) van SV Land leggen uit. Wat is het verschil tussen normaal verzuim en complex verzuim? Van Leeuwen: “Bij normaal verzuim zijn de situatie, prognose en mogelijkheden helder. Complex verzuim kent een diversiteit

Kennis en advies inzake arbeidsongeschiktheid

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt, start een kostentraject voor de werkgever van mogelijk twaalf jaar. Bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting gedurende de eerste twee jaar. De kosten hiervan bedragen minimaal 170 procent van het salaris. Indien de werknemer na twee jaar door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) gezien wordt en er een verlies aan verdiencapaciteit van 35 procent of meer vastgesteld wordt, ontstaat er recht op

Handwerk ambtelijke professional is uitdagende zoektocht

Onze maatschappij verandert sterk en snel. Dit heeft ook veel impact op het openbaar bestuur en de mensen die daar werken. Competentieontwikkeling van deze groep sloot niet altijd aan bij de vragen van de samenleving. Het ontbrak echter ook aan een systematische aanpak om hier verandering in aan te brengen. Om de ontwikkelingen in dit complexe werkveld beter in kaart te brengen, is de Stichting Innovatie, Kwaliteit en Professionaliteit van

Informeel leren: schoolleiders voeren regie op eigen ontwikkeling

Schoolleiders in het primair onderwijs zijn verplicht voor 1 januari 2018 ingeschreven te staan bij het Schoolleidersregister PO. Na de basisregistratie moeten de schoolleiders blijven voldoen aan de criteria voor herregistratie. Dit stimuleert hen doorlopend zicht te houden op de eigen ontwikkeling, en de effecten die hij of zij teweeg brengt binnen de eigen school/organisatie. Suzanne Witteveen van B&T organisatieadviesbureau is het hiermee eens. Zij stelt dat herregistratie bijdraagt aan

“Loslaten en kiezen: sterk leiderschap in de zorg vraagt om waardegedreven ondernemerschap”

De zorg is de afgelopen jaren sterk veranderd. Een zorgorganisatie is steeds meer onderdeel van een (sectoroverstijgend) ecosysteem geworden, waarin onderlinge verbondenheid centraal staat. Bestuurders moeten zich bewust zijn dat dit ook wat van hen vergt. Daar worstelen ze vaak mee. Ebbinge is een search- en adviesbureau voor functies op eindverantwoordelijk niveau, onder andere in de zorg. Volgens Niels van Tent en Kyra van West, senior consultants bij Ebbinge, is

Digitaal de koers van je organisatie bepalen

“Human Resource Management is aan verandering toe, het vakgebied is veel te operationeel gericht. In plaats van de dagelijkse gang van zaken moet er meer gekeken worden naar de talenten die de koers van het bedrijf vormen,” zegt directeur Hennie Verkerk van Verkerk Interactive Performance Development (VIPD), een internationaal consultancybedrijf met naast Nederland ook vestigingen in België en Georgië. Hij vertelt over de voordelen van digitalisering voor talentmanagement versus toegepaste

Denken zit in je hoofd, de waarheid in je hart

We kennen allemaal wel eens een moment van onzekerheid. Die belangrijke presentatie voor de board of juist dat sollicitatiegesprek voor die ene droombaan. Je twijfelt: kan ik dit wel, ben ik wel slim genoeg, heb ik wel genoeg ervaring? Maar zijn deze vooroordelen wel terecht, zijn ze echt waar en hoe kom je hier dan achter? “Veel onzekere mensen kennen diep van binnen wel een waarheid,” aldus Mark de Bokx

Het samenwerken met de wendbare manager

Wendbaar werken, een responsieve organisatie zijn, klant- en waardengericht ondernemen; het zijn anno 2017 veelgehoorde termen in het Nederlandse bedrijfsleven. Trends? Wellicht, maar al in de vroege jaren tachtig bestond een dergelijk gedachtegoed. Sterker nog, eigenlijk gaan de principes voor het samenwerken en managen op een agile manier verder terug in de tijd, aldus Mike Spieker, Werner Vaarwerk en Michael Bres van Axis into Management, het organisatieadviesbureau dat het anders

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'