Onderwijs

‘We hebben verzuimd te investeren in opleidingen’

Anno 2019 kampt Nederland met grote personeelstekorten in sectoren als de zorg, het onderwijs, de techniek, veiligheidssectoren en in de bouw. Bedrijfstakken waarvan we de kennis meer dan voldoende in huis hebben, maar waar nog altijd een groot, gapend gat ligt tussen opleiding en de arbeidsmarkt. Als er überhaupt al genoeg animo is voor de opleidingen zelf. De problemen die dit grote verschil veroorzaken zijn al langer voelbaar. We zijn

De invloed van hoogopgeleiden op het gemiddelde loon

Hoe kunnen we als land met kleine tot middelgrote steden tóch profiteren van de economische productiviteitsvoordelen van een grote stad? En hoe beïnvloeden hoogopgeleiden het loon van laagopgeleiden? Deze vragen waren de aanleiding voor het promotieonderzoek van Paul Verstraten aan de VU. Voor Nederlandse begrippen is onze hoofdstad een grote stad. In vergelijking met buitenlandse steden valt dat echter sterk tegen. Amsterdam wordt op zijn best gekwalificeerd als middelgrote stad.

Steeds meer scholieren hebben een bijbaan

In 2018 hadden ruim 236 duizend scholieren (15 tot 20 jaar) in het voortgezet onderwijs betaald werk. Daarmee had bijna 50 procent van deze scholieren een bijbaan. In 2013 was dat nog 42 procent. Dat meldt het CBS in de Jeugdmonitor. Havisten hebben het vaakst een bijbaan (54 procent). Daarna volgen vwo’ers (49 procent) en vmbo’ers (47 procent). De gemiddelde vmbo-leerling is wel jonger dan de gemiddelde havist of vwo-leerling.

Wat de economische crisis heeft betekend voor de carrière van jongeren

Dat jongeren in tijden van crisis vaker werkloos zijn dan ouderen is bekend. Maar uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) blijkt nu dat de recente economische crisis ook hun leergedrag aanzienlijk heeft veranderd. Dit kan aan verschillende dingen liggen, bijvoorbeeld dat bedrijven minder geld hadden om hun personeel cursussen aan te bieden, of dat afgestudeerden eerder een vervolgopleiding startten omdat ze de stap naar de arbeidsmarkt

Betere lessen? Zet iemand achterin de klas

Regelmatig observeren van docenten en gerichte feedback zorgt ervoor dat die docenten betere lessen geven. Dat blijkt uit het eindrapport van het project ‘Van Zwak naar Sterk’ (vZnS), uitgevoerd door de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van het ministerie van OCW. In 2014 is de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen samen met een aantal scholen het vZnS-project gestart. Doel was om de pedagogisch-didactische kwaliteit van docenten van middelbare

De ongelijkheid van onderwijskansen

In het Nederlandse onderwijs wordt gestreefd naar een meritocratie; een samenleving waarin je maatschappelijke positie bepaald wordt door eigen verdienste. Schoolsucces zou uitsluitend moeten afhangen van de capaciteiten van leerlingen, en niet – ook – van hun sociaal-economische achtergrond. In werkelijkheid is sociale afkomst steeds bepalender voor het schoolsucces, stelde de Inspectie voor het Onderwijs dit jaar in haar jaarraport ‘De Staat van het Onderwijs’. En hierdoor groeit de kansenongelijkheid;

De werkgelegenheidsverschuiving in het beveiligingsdomein

In 2016 was 12.8 procent van de beroepsbevolking (1.078.000 mensen) werkzaam in een veiligheidsgerelateerd beroep. In vergelijking met andere beroepssectoren hebben werknemers in de veiligheidsbranche vaker een vast fulltime contract. Daarbij zijn ze vaak ouder en hoger opgeleid. Verandering van traditionele naar niet-traditionele veiligheid Het aandeel werknemers in de traditionele beveiligingsberoepen, zoals brandweerlieden, politieagenten en militair personeel, vertoonden een lichte daling. Tussen 2013 en 2016 daalde het aantal werknemers met

Het circus van de studiekeuzestress

Arts, schrijver of bioloog: sommige kinderen weten al op zesjarige leeftijd welk beroep ze later willen uitoefenen en wijken daar hun gehele schoolcarrière niet meer vanaf. Voor het merendeel van de scholieren is die keuze echter niet zo eenduidig, zeker omdat de onderliggende vraag voor de gemiddelde tiener niet eenvoudig te beantwoorden is: wie ben ik en wat wil ik? Onder druk van het leenstelsel en de vervroegde inschrijfdatum ligt

Ruim helft werkenden volgt werkgerelateerde cursussen

De meeste volwassenen met een betaalde baan leren tijdens hun werkzame leven bij. Ruim de helft van de 25- tot 65-jarige werkenden volgt werkgerelateerde cursussen. Laagopgeleiden, ouderen en deeltijdwerkers nemen het minst vaak aan deze cursussen deel. Dat blijkt uit recente cijfers van de Adult Education Survey, een onderzoek dat het CBS uitvoert in opdracht van Eurostat. Werkgerelateerde cursussen Om aan het werk te blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt

Samen spelen door te kijken naar mogelijkheden

De laatste tijd komt er meer aandacht voor buitenspelen en bewegen voor jong en oud. Kinderen (en volwassenen) moeten meer de buitenlucht in, de natuur ervaren en weer op een veilige speelse manier om leren gaan met risico’s. Voor sommige kinderen is dit heel vanzelfsprekend, voor andere wat minder. Dit kan te maken hebben met waar iemand opgroeit, het karakter en de opvoeding, maar ook of er voldoende mogelijkheden zijn

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'