Onderwijs

Betere lessen? Zet iemand achterin de klas

Regelmatig observeren van docenten en gerichte feedback zorgt ervoor dat die docenten betere lessen geven. Dat blijkt uit het eindrapport van het project ‘Van Zwak naar Sterk’ (vZnS), uitgevoerd door de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van het ministerie van OCW. In 2014 is de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen samen met een aantal scholen het vZnS-project gestart. Doel was om de pedagogisch-didactische kwaliteit van docenten van middelbare

De ongelijkheid van onderwijskansen

In het Nederlandse onderwijs wordt gestreefd naar een meritocratie; een samenleving waarin je maatschappelijke positie bepaald wordt door eigen verdienste. Schoolsucces zou uitsluitend moeten afhangen van de capaciteiten van leerlingen, en niet – ook – van hun sociaal-economische achtergrond. In werkelijkheid is sociale afkomst steeds bepalender voor het schoolsucces, stelde de Inspectie voor het Onderwijs dit jaar in haar jaarraport ‘De Staat van het Onderwijs’. En hierdoor groeit de kansenongelijkheid;

De werkgelegenheidsverschuiving in het beveiligingsdomein

In 2016 was 12.8 procent van de beroepsbevolking (1.078.000 mensen) werkzaam in een veiligheidsgerelateerd beroep. In vergelijking met andere beroepssectoren hebben werknemers in de veiligheidsbranche vaker een vast fulltime contract. Daarbij zijn ze vaak ouder en hoger opgeleid. Verandering van traditionele naar niet-traditionele veiligheid Het aandeel werknemers in de traditionele beveiligingsberoepen, zoals brandweerlieden, politieagenten en militair personeel, vertoonden een lichte daling. Tussen 2013 en 2016 daalde het aantal werknemers met

Het circus van de studiekeuzestress

Arts, schrijver of bioloog: sommige kinderen weten al op zesjarige leeftijd welk beroep ze later willen uitoefenen en wijken daar hun gehele schoolcarrière niet meer vanaf. Voor het merendeel van de scholieren is die keuze echter niet zo eenduidig, zeker omdat de onderliggende vraag voor de gemiddelde tiener niet eenvoudig te beantwoorden is: wie ben ik en wat wil ik? Onder druk van het leenstelsel en de vervroegde inschrijfdatum ligt

Ruim helft werkenden volgt werkgerelateerde cursussen

De meeste volwassenen met een betaalde baan leren tijdens hun werkzame leven bij. Ruim de helft van de 25- tot 65-jarige werkenden volgt werkgerelateerde cursussen. Laagopgeleiden, ouderen en deeltijdwerkers nemen het minst vaak aan deze cursussen deel. Dat blijkt uit recente cijfers van de Adult Education Survey, een onderzoek dat het CBS uitvoert in opdracht van Eurostat. Werkgerelateerde cursussen Om aan het werk te blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt

Samen spelen door te kijken naar mogelijkheden

De laatste tijd komt er meer aandacht voor buitenspelen en bewegen voor jong en oud. Kinderen (en volwassenen) moeten meer de buitenlucht in, de natuur ervaren en weer op een veilige speelse manier om leren gaan met risico’s. Voor sommige kinderen is dit heel vanzelfsprekend, voor andere wat minder. Dit kan te maken hebben met waar iemand opgroeit, het karakter en de opvoeding, maar ook of er voldoende mogelijkheden zijn

Voorbeeldleerlingen boeken vaker toekomstig succes

Middelbare scholieren met een hoog verantwoordingsbesef en oprechte interesse in hun opleiding boeken vaker toekomstig succes. Dat is de conclusie uit een nieuw onderzoek die voor velen niet verrassend lijkt. Echter zijn factoren als IQ, sociaaleconomische status en andere persoonlijke kenmerken niet van invloed op deze uitkomst. Factoren voor toekomstig succes “We weten al een lange tijd dat intelligentie erg belangrijk is voor toekomstig succes, en dat geldt ook voor

Belang van spelen in de openbare ruimte

Buitenspelen heeft grote voordelen op sociaal, maatschappelijk en gezondheidsvlak. Toch wordt het belang van spelen in de openbare ruimte niet voldoende onderschreven, en moet ‘spelen’ concurreren met andere zaken in de openbare ruimte. Spelen in de openbare ruimte heeft legio voordelen, stelt Anne Koning, voorzitter van de branchevereniging Spelen en Bewegen. “Buiten en vooral samen spelen helpt kinderen om lekker in hun vel te zitten.” Tachtig procent van alle kinderen

Digitalisering als middel om onderwijs te versterken

Dat het onderwijs moet digitaliseren, spreekt voor zich, aldus Marije Boonstra, senior beleidsmedewerker bij de Onderwijsraad. “De hele wereld digitaliseert en we willen niet dat het onderwijs achterblijft bij maatschappelijke ontwikkelingen.” De vraag is dus niet of het onderwijs moet digitaliseren, maar hoe. De manier waarop zal voor iedere onderwijsinstelling anders zijn, maar voor alle scholen is een doordachte visie, de juiste leermiddelen en een focus op privacy en veiligheid

Emancipatie van de schoolleider begint bij samenwerking

Het onderwijs van vandaag is per definitie de plek waar wordt gewerkt aan de toekomst van morgen. Voor de meeste kinderen in Nederland is het vanzelfsprekend om in het primair en voortgezet onderwijs hun pad te vinden naar een sociaal leven en hun beroepsloopbaan, en daarbij hun identiteit te vormen. Dit kan een kind niet alleen. Hierachter staan gepassioneerde professionele teams van leraren en begeleiders, in samenwerking met de ouders.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'