In 2016 was 12.8 procent van de beroepsbevolking (1.078.000 mensen) werkzaam in een veiligheidsgerelateerd beroep. In vergelijking met andere beroepssectoren hebben werknemers in de veiligheidsbranche vaker een vast fulltime contract. Daarbij zijn ze vaak ouder en hoger opgeleid.

Verandering van traditionele naar niet-traditionele veiligheid

Het aandeel werknemers in de traditionele beveiligingsberoepen, zoals brandweerlieden, politieagenten en militair personeel, vertoonden een lichte daling. Tussen 2013 en 2016 daalde het aantal werknemers met 0.2 procent, tot 133.000 werknemers in 2016. De gecombineerde sector van traditionele en niet-traditionele veiligheid liet een kleine stijging zien van 0.2 procent tussen 2013 en 2016. Tot niet-traditionele veiligheidsberoepen vallen onder andere advocaten, rechters, cybersecurity-specialisten, fraude-examinatoren en maatschappelijk werkers die omgaan met huiselijk geweld, geestelijk gestoorde mensen en radicalisering.

Twee grote sectoren

Bijna de helft van de veiligheidsgerelateerde professionals zijn actief in twee grote sectoren: de gezondheidszorg- en maatschappelijke sector en Openbaar bestuur (beide 22 procent). Relatief gezien is het aantal personen werkzaam in een veiligheidsgerelateerd beroep het grootst in de sectoren Informatie en communicatie en Openbaar bestuur. De sector Informatie en communicatie heeft namelijk een grote invloed op alle factoren, inclusief cyberveiligheid. Binnen de sector Openbaar bestuur valt ook de politie en het leger.

Stijgende cijfers in het onderwijs

In 2016 had 60 procent van de werknemers in een veiligheidsgerelateerd beroep een studieachtergrond met betrekking tot veiligheid. Dit is een stijging van 6 procent in vergelijking met 2013. In het academische jaar 2016-2017 waren 118.000 studenten ingeschreven in een studie met betrekking tot beveiliging. Hiervan was 9.8 procent van het beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Studies van het hoger onderwijs en opleidingen met betrekking tot technische veiligheid lieten een groei in het aantal studenten zien. Van de afgestudeerde in veiligheidsgerelateerde studies uit het jaar 2013-2014 vond 81 procent binnen drie maanden na het afstuderen een betaalde baan.

Nieuw talent in het beveiligingsdomein

De resultaten zijn afkomstig uit een onderzoek van het CBS. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het The Hague Security Delta (HSD). Mark Ruijsendaal van het HSD stelt dat nieuw talent een cruciale voorwaarde is voor het verbeteren van de veiligheid en de groei van de beveiligingssector. Dit is het eerste onderzoek waarbij het brede veld van veiligheid geanalyseerd wordt vanuit een onderwijs- en arbeidsperspectief. De inzichten zijn onder andere belangrijk voor onderwijsinstellingen die cursussen ontwikkelen, werkgevers in de veiligheidssector en toekomstige talenten.