Cybersecurity

BCM: waarborg de continuïteit van uw bedrijf

Het waarborgen van de continuïteit van een bedrijf is een belangrijke taak van het management van de organisatie. Het in kaart brengen van risico’s en het nemen van maatregelen ter preventie van het optreden van calamiteiten, maar ook maatregelen die bij een calamiteit in werking treden, zouden essentiële processen moeten zijn. Toch heeft lang niet iedere organisatie dat voor elkaar of zelfs maar helder op het netvlies. Business Continuity Management

Productiviteitsverlies door cybercrime

Cybercrime en digitale spionage zijn fenomenen die de komende jaren met de steeds grotere nadruk op technologie alleen maar zullen toenemen. In de Cyber Security Raad (CSR), een strategisch adviesorgaan van het Kabinet, trekken vertegenwoordigers vanuit overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen op om de risico’s van nieuwe technologische ontwikkelingen het hoofd te bieden en kansen te benutten. Wat zijn de strategieën tegen en de kosten van cybersecurity? Half oktober bracht

Nieuwe risico’s afdekken door verzekering cybercrime

Nederlandse bedrijven lijden tien miljard euro schade per jaar door cybercrime, aldus organisatie-adviesbureau Deloitte. DDoS-aanvallen, gestolen wachtwoorden, gehackte klantgegevens of chantage via internet spelen ondernemers parten. Daar kunnen in de toekomst nog boetes van de overheid bovenop komen als bedrijven inbreuken niet melden, zoals de Meldplicht Datalekken voorschrijft. Gevolgen van cybercrime zijn onder meer het verlies van intellectueel eigendom, marktaandeel, schade door het vrijkomen van privacygevoelige data en domweg het

Cybersecurity in het bedrijfsleven

Als bedrijf kun je zelf wel de ICT-beveiliging op orde hebben, maar hoe zit dat met je leveranciers en afnemers? Kortom hoe werkt cybersecurity in de keten op strategisch en operationeel niveau? De Cyber Security Raad (CSR) signaleert dat ketenveiligheid nauwelijks op de agenda staat van overheid en bedrijfsleven. Dat kan echt niet meer, zegt Ben Voorhorst, CSR-lid en operationeel directeur (COO) van een Europese netbeheerder. Daarom heeft de energiesector

Beveiliging persoonsgegevens van levensbelang

Iedereen kent het voorbeeld van de werklaptop die per ongeluk in de trein wordt vergeten of de zoekgeraakte usb-stick met daarop belangrijke informatie. Serieuzer kan het worden wanneer een bedrijfssysteem doelbewust gehackt wordt, of persoonsgegevens van binnenuit worden misbruikt om fraude mee te plegen. Databeveiliging is steeds belangrijker voor organisaties. Om de regelgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens extra kracht bij te zetten, is in Nederland sinds 1 januari 2017

Factuurfraude steeds vaker online

Met ingehuurde hackers je eigen systemen te lijf gaan: het wordt tegenwoordig veel gedaan als onderdeel van een risicoscan tegen cyberaanvallen en factuurfraude. Zowel zware maatregelen als eenvoudige tips: alles wordt uit de kast getrokken om online veilig te zijn en dat is nodig, want de schade door cyberrisico’s neemt toe. Een accountmanager is op de terugweg van een klant en stopt in een café voor een kopje koffie. Hij

NEN-ISO 22301: Norm voor solide BCM

Iedere organisatie kan geconfronteerd worden met incidenten die de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen. Deze incidenten kunnen niet alleen directe schade veroorzaken doordat de bedrijfsvoering stil komt te liggen, bijvoorbeeld wegens brand, uitval van ICT of cyberhacks, maar ook vertrouwensschade, waardoor klanten mogelijk een andere leverancier gaan zoeken. Om deze reden moeten organisaties zich bewust zijn van de gevolgen van eventuele onverwachte gebeurtenissen, en doen zij er verstandig aan te werken

Informatieveiligheid moet in het DNA van gemeenten

De wereld speelt zich in toenemende mate digitaal af. Brieven worden niet langer verstuurd per post maar per mail, notities worden niet meer opgeslagen in een multomap maar in de Cloud. Als gevolg hiervan wordt het veilig omgaan met deze digitale informatie, ofwel informatieveiligheid, steeds belangrijker. Dit geldt met name voor bedrijven en instellingen die werken met gevoelige informatie zoals ziekenhuizen, advocatenkantoren en de overheid. Voor gemeenten is dit nog

Cybersecurity in de boardroom

Nu de meldplicht datalekken van kracht is, hebben organisaties nog meer reden hun cybersecuritystrategie op orde te hebben. Cybersecurity is nog een ondergeschoven kindje; risico’s worden onderschat en daarom moet het onderwerp hoger op de agenda in de boardroom. Branchevereniging Nederland ICT spreekt met alle partijen die met digitale veiligheid te maken hebben en wil deze met elkaar verbinden. Hun adviseur cybersecurity Liesbeth Holterman weet dat op boardlevel nog wel

De nieuwe standaard: cybercrime tegengaan

Criminelen die uw bedrijfsgegevens versleutelen en gegijzeld houden in ruil voor losgeld, hackers die in boekhoudsystemen betalingsopdrachten wijzigen, kostbare klantgegevens die lekken: het komt allemaal vaker voor dan vroeger. Opsporingsdiensten willen cybercrime harder aanpakken en zoeken daarvoor nadrukkelijk de hulp van ondernemers. “In 2015 constateerde het Nationaal Cyber Security Centrum dat ransomware hét cybercriminele businessmodel bij uitstek is geworden”, zegt directeur Patricia Zorko. De politie heeft meer aangiftes nodig, aldus

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'