Cybersecurity

Belang van beveiligingsbeleid door cloud steeds groter

Gedrag van eigen medewerkers risicofactor bij beveiligingsbeleid – leveranciers hebben de policy vaak in orde. De opmars van clouddiensten maakt ons nog afhankelijker van het internet. Daarmee nemen ook de security-risico’s toe. Bij cybersecurity zijn drie factoren van belang: het eigen gedrag, de betrouwbaarheid van de leverancier, en wetgeving. Bij problemen met hackers wordt vaak beschuldigend gekeken naar de IT-aanbieders. Dat is soms terecht – maar een goede beveiligingssituatie begint

Cloudsecurity start bij dataclassificatie

Risicomanagement en informatiebeveiliging worden vaak overgeslagen. Het trekken van een creditcard is vaak voldoende om zakelijke applicaties via de cloud beschikbaar te stellen. Het gevolg is dat bedrijfsgevoelige data zoals financiële gegevens of personeelsinformatie even- eens met enkele eenvoudige handelingen in de cloud komen te staan, zonder dat er een gedegen risicoafweging plaatsvindt en de benodigde beveiligingsmaatregelen worden genomen. Door tijdig in kaart te brengen welke data in de cloud

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'