Verzekeren

De toenemende rol van AI in de verzekeringsbranche

De verzekeringsbranche loopt veel kansen mis als er geen grote stappen worden genomen om Artificial Intelligence (AI) te integreren in de bedrijfsvoering. Dat is de conclusie uit een onderzoek van Accenture. De bevindingen zijn gepubliceerd in het onderzoeksrapport Future Workforce Survey – Insurance: Realizing the Full Value of AI. Verzekeren en innoveren Uit het onderzoek bleek dat verzekeringsmaatschappijen die op gelijkmatige wijze investeren in AI als de toppresteerders in het

Alleen veilige werknemer kan duurzaam inzetbaar zijn

Ieder bedrijf streeft gezonde en vitale werknemers na, omdat dit de productiviteit van het bedrijf positief beïnvloedt. Naast de gebruikelijke dingen waaraan gedacht wordt bij duurzame inzetbaarheid van werknemers, zoals talentontwikkeling en een goede werk-privébalans, speelt veiligheid op de werkvloer een belangrijke rol. Vitaliteit en veiligheid Wanneer een werknemer het werk op een gezonde en veilige manier kan uitvoeren, zal hij/zij zich prettiger en gemotiveerder voelen, met een hogere inzet

Laat de vuile vaat liever op het aanrecht staan

In 2016 werden in Nederland 55.000 woninginbraken gepleegd. Dat is een forse daling ten opzichte van de 92.000 in 2012. Deze daling is wellicht toe te schrijven aan de extra preventieve en repressiemaatregelen vanuit de overheid en de private sector, zoals de inzet op de vervolging van en hulpverlening aan veelplegers. Toch zijn veel mensen zich nog niet bewust van het gevaar van inbraak, signaleert Coen Staal, voorzitter van de

Met preventie en verzekering continuïteit waarborgen

Bedrijfsschade kent tal van variaties: brand, stormschade, inbraak, hackers die een systeem binnendringen, noem maar op. De gevolgen ervan kunnen groot zijn. Denk aan de fabriek die al na een klein brandje een paar dagen stil kan komen te liggen, of aan de webshop die na een hack niets meer kan verkopen. Loonkosten en andere vaste lasten moeten in de periode dat een bedrijf stilligt immers gewoon worden doorbetaald. Wat

De verzekering van bedrijfsrisico’s

Wie onderneemt, neemt risico. Want hoe hard je ook werkt, het eindresultaat van werkzaamheden laat zich moeilijk voorspellen. Brand, inbraak, verzuim, investeringen die zich niet terugverdienen, ongelukken op de werkvloer, nieuwe regelgeving, cybercriminaliteit: het is slechts een kleine greep uit de bedrijfsrisico’s die van invloed kunnen zijn op het eindresultaat. Bedrijfsrisico’s Die risico’s met een simplistische kansberekening afdoen alsof ze jou als ondernemer niet zullen overkomen, is niet meer van

Het effect van de veranderde WGA

In Nederland krijgen werknemers die twee jaar of langer ziek zijn en daardoor minder of tijdelijk niet kunnen werken een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Werkgevers kunnen zich tegen dit risico verzekeren via het UWV of kunnen eigenrisicodrager worden. In dit laatste geval sluiten ze veelal een verzekering af bij een private verzekeringsmaatschappij. Per 1 januari 2017 heeft de WGA een aantal veranderingen ondergaan, bedoeld om een gelijker speelveld te creëren

Een AOV gaat vooral om bewust keuzes maken

Uit onderzoek blijkt dat slechts 36% van de zelfstandig ondernemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft afgesloten. Met het toenemende aantal zzp’ers in Nederland komt het onderwerp AOV regelmatig terug in de media. Premies zouden (te) hoog zijn en er zijn vaak uitsluitingen, waardoor verzekerden geen premie uitgekeerd krijgen. ZZP en AOV Fred de Jong is zelfstandig en onafhankelijk onderzoeker en adviseur op het gebied van financiële markten. De Jong legt uit

Kredietverzekering beschermt tegen faillissement

“Bewustwording, dat is het sleutelwoord”, zegt Leo de Boer van het Verbond van Verzekeraars, de belangenvereniging van verzekeringsmaatschappijen in Nederland. De Boer doelt op het belang van een kredietverzekering voor bedrijven. Als een afnemer de geleverde goederen of diensten niet kan betalen, biedt een kredietverzekering bescherming tegen dat risico. Want debiteuren die om wat voor een reden dan ook niet kunnen betalen, kunnen het einde van uw bedrijf betekenen. Wat

Het belang van een levensverzekering voor een DGA en zelfstandig ondernemer

Een levensverzekering heeft altijd een doel en is maatwerk. Een levensverzekering is er in diverse soorten en maten en voor vele doeleinden. Je inkomen als directeur-grootaandeelhouder (DGA) van je BV is misschien wel goed geregeld, maar hoe staat je (privé en/of zakelijke) partner ervoor wanneer je overlijdt? Hoe wordt de zaak voortgezet? Waarvan wordt het nog drie jaar lopende huurcontract betaald? En kan de partner de hypotheek van het woonhuis

Verzekeraars openen tegenaanval

Datariskverzekering moet bedrijven beschermen tegen diefstal en cyberattacks. De berichtgeving over cybercrime zoals Ddos-aanvallen is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Diverse banken, DigiD en 9292 waren – soms zelfs meerdere keren – slachtoffer van dergelijke attacks. Op die ontwikkelingen zijn verzekeraars, met name buitenlandse, ingesprongen met het aanbieden van datariskverzekeringen. Bij risico’s op het gebied van internet denken we over het algemeen aan diefstal, virussen en attacks. Onterecht, zo blijkt

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'