Bij het starten van een webshop denk je vooral eerst na over de promotie, verkoop van producten en het draaien van omzet. Dat is logisch, want daarvoor ben je een webshop gestart, maar er zijn meer belangrijke zaken om over na te denken. Je loopt als houder van een webshop namelijk op meerdere vlakken risico’s. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als het product, waar je een eigen label aan hebt toegekend, als gevolg van een productiefoutje schade bij een klant veroorzaakt? Daarvoor kan jij aansprakelijk worden gesteld. In dat geval is er bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten sprake van het afdekken van dit risico. Zo zijn er meerdere verzekeringen om risico’s te beperken als je een webshop start.


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering


Wist je dat jij als webshop gelijk bent te stellen aan een producent als je buiten de EU producten inkoopt of als je binnen de EU producten koopt en daar een eigen label aanhangt? Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt dit aansprakelijkheidsrisico en zelfs nog meer risico’s af. Het is namelijk ook een verzekering waarbij de aansprakelijkheid gedekt is als jij of een van je medewerkers schade tijdens het werk veroorzaakt. Als je werknemer een ongeluk krijgt en je aansprakelijk stelt, ben je met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daartegen verzekerd.


Inventarisverzekering


Start je een webshop vanuit een bedrijfspand dan staat daar inventaris waar je dagelijks gebruik van maakt. Denk maar aan kantoormeubilair, maar ook aan computers, koffieautomaat en andere apparaten. Mocht er brand uitbreken of komen er inbrekers langs dan leidt dat tot schade. De schade aan de zakelijke inboedel komt voor vergoeding in aanmerking als je een inventarisverzekering hebt afgesloten.


Rechtsbijstandverzekering


Als eigenaar van een webshop heb je met verschillende partijen te maken, zoals met leveranciers en klanten. Er bestaat altijd een kans op een conflict met een leverancier of met een klant. Als je dan een advocaat moet inhuren, kan dan flink in de papieren lopen. Heb je een rechtsbijstandverzekering afgesloten dan kan je een beroep doen op de juridische expertise bij je verzekeraar. Je bent in dat geval verzekerd van juridische hulp indien er zich conflicten voordoen met een leverancier of klant, maar bijvoorbeeld ook met medewerkers binnen je bedrijf.


Arbeidsongeschiktheidsverzekering


Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is vaak niet de eerste verzekering waar je aan denkt bij het starten van een webshop. Het is echter wel een belangrijke verzekering om in overweging te nemen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering of wel individuele AOV voorziet in de mogelijkheid om je inkomen als zelfstandige te verzekeren. Mocht je door ziekte of een ongeval niet in staat zijn om te werken dan is je inkomen in elk geval voor een groot deel gedekt.

Verzuimverzekering


Start je een webshop en neem je medewerkers in dienst? In dat geval is het aan te raden om na te denken over een verzuimverzekering. Dit is een type verzekering dat de kosten vergoedt ingevolge de loondoorbetalingsverplichting van werkgevers bij ziekte. Bij langdurig verzuim kunnen verzuimkosten tot grote hoogte stijgen en dat kan een grote financiële last vormen voor je bedrijf.