Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Assetmanagement

Toekomstige behoefte beter in kaart door asset dynamics

Assets functioneren in een dynamische omgeving. De gebruiksbehoefte verandert, innovaties in techniek en materialen komen om de hoek kijken en steeds meer maatschappelijke belangen en doelen moeten gediend worden. Copernicos Groep is gespecialiseerd in asset dynamics. Zij helpt organisaties toekomstgerichter, innovatiever en kosten-effectiever om te gaan met hun assets. “Interactie tussen mensen onderling en mensen en systemen zijn bepalend voor de resultaten”, aldus Michel Kuijer en Arjen Ros, partners van

Duurzame toekomst van vastgoedorganisaties

De doelmatigheid van vastgoedorganisaties laat vaak te wensen over. Beslistrajecten duren vaak jaren in plaats van weken en daardoor worden sociaalmaatschappelijke eisen en duurzaamheidsdoelen dikwijls niet behaald. Nog te vaak zijn vastgoedorganisaties ingericht als project- in plaats van regieorganisatie. De competenties sluiten niet aan bij een duurzame toekomst. Dit terwijl Europa rondom energiebesparing met steeds strengere wet- en regelgeving komt. Het geheel daarvan is echter niet overzichtelijk. De sector moet

Gebouwbeheersystemen verbinden voor grotere waarde

Gebouwbeheersystemen zorgen voor een goed klimaat en de juiste temperatuur in een gebouw; voor veiligheid en licht. Maar vaak werken ze door de onderverdeling onafhankelijk van elkaar. Terwijl juist in de verbinding winst valt te halen, mogelijk ook financieel. Makkelijker gezegd dan gedaan, want het vereist een mentaliteitsverandering. Jeroen Heunen is bestuurslid van CREME Nederland, een onafhankelijk eindgebruikersplatform voor corporate real estate managers. Zij constateren dat veel leden van het

Tijdige verduurzaming vastgoed voor 2023 hele klus

De gebouwde omgeving in Nederland moet de komende jaren veel duurzamer worden om aan de nationale en internationale verplichtingen te voldoen. Er ligt een afspraak uit 2012 waarin staat dat coöperatiewoningen eind 2020 geschikt moeten zijn voor energielabel B. Een forse klus. Een van de afspraken uit het Energieakkoord uit 2013 is dat elk utiliteitsgebouw met een kantoorfunctie binnen tien jaar verplicht energiezuiniger gemaakt moeten worden. Dat betekent dat elk

De handen ineen voor verduurzaming

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over het verduurzamen van vastgoed. Dit heeft gevolgen voor woningcorporaties, maar ook voor gemeenten. Zij bezitten een groot deel van het maatschappelijk vastgoed in Nederland: gebouwen met een publieke functie, zoals scholen, sportvoorzieningen, cultuurcentra, zorginstellingen en gemeentekantoren. Voor beide partijen valt er de komende jaren nog veel werk te verzetten, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Het Energieakkoord Het Energieakkoord stelt dat in

Duurzaam vastgoed: een gezamenlijke missie

Verduurzaming van vastgoed is essentieel om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen. Zowel voor woningen als voor bedrijfspanden kunnen de kleinste maatregelen om energieverbruik terug te dringen al voor groot rendement zorgen. Duurzame maatregelen vergen weliswaar een investering, maar ze betalen zich op den duur ruimschoots terug op financieel vlak en in comfort en welzijn. Hoewel inmiddels ook bij wet is vastgelegd dat kantoorpanden in 2023 minimaal label C

Onderhoud cruciaal voor de toekomst van infrastructuur

Veel van de Nederlandse infrastructuur is kort na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Dit betekent dat de technische levensduur ervan richting het einde gaat. Het zal een enorme opgave zijn om deze infrastructuur te vervangen. Daarom zijn goed assetmanagement en tijdig onderhoud essentieel. Niet alleen kunnen de kosten van de vervanging daarmee verspreid worden – door tijdig onderhoud gaat infrastructuur langer mee, het zorgt er ook voor dat de infrastructuur toekomstbestendig

Volop ontwikkeling in assetmanagement

If it ain’t broke, don’t fix it: voor grote opdrachtgevers in de Nederlandse infrastructuur als ProRail en Rijkswaterstaat gaat deze levenswijsheid niet zuiver meer op. Veel meer is tegenwoordig sprake van preventief en zelfs predicatief onderhoud om problemen op de lange duur te voorkomen. Gericht assetmanagement dus en een groeiende behoefte aan ketensamenwerking. Er zijn echter ook beren op ’s rijks wegen. De meerwaarde van assetmanagement Definities genoeg als het

De lifecyclemanagement van assets onder de loep

Uit ons fornuis komt gas, we kunnen op elk gewenst moment bellen wie we willen en verkeerslichten helpen ons om veilig van a naar b te komen. Veel zaken in ons dagelijks leven zijn zo vanzelfsprekend dat ze pas opvallen als ze niet meer werken. We zijn ons er meestentijds niet van bewust dat er een gigantisch netwerk van gasleidingen onder ons ligt, met pijpen van soms wel meer dan

Kwalitatief assetmanagement onmisbaar voor bedrijf

Ieder bedrijf dat assets (bedrijfsmiddelen) heeft, wil dat deze middelen zo lang mogelijk mee gaan. Toch blijkt dat niet voor alle bedrijven even gemakkelijk te gaan. Hierdoor lopen sommige bedrijven tegen de lamp wanneer assets kapotgaan. Het goed managen van je assets, ook wel assetmanagement genoemd, draait daarom niet alleen om goed gebruik, maar ook om het beheer van je assets. De uitgangspositie daarbij is zo laag mogelijke onderhouds- en

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'