Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Interview

Cybersecurity moet terug naar de eenvoud

Cybersecurity is een ruim begrip. Waar de term voorheen met name doelde op de veiligheid van een publiek toegankelijke website, is het inmiddels uitgegroeid tot een overkoepelend begrip op het gebied van veilige ICT. Aan bedrijven de taak om, naast het beschermen van de eigen belangen door middel van goede cybersecurity, te zorgen dat wordt voldaan aan alle wet- en regelgeving. Dat lijkt een hele opgave, maar wordt een stuk

Spelen met je talenten biedt inspiratie na burn-out

Burn-out en overspannenheid dragen inmiddels epidemisch bij aan langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland. Deze ontwikkeling staat de zo gewenste duurzame arbeidsparticipatie in de weg. Als we zicht willen houden op een energieke carrière van 40 jaar is het volgens haptotherapeute en talentencoach Anne Rodenburg belangrijk om je eigen talenten op speelse wijze te herontdekken, en vanuit je gevoel, met inspiratie en blijdschap, zinvol aan de slag te zijn. Wat

Cryptocurrency: toekomstvaluta of pure speculatie?

Er is grote onzekerheid over cryptocurrency en veel mensen zien het eerder als een hype dan een toekomstig betaalmiddel. Dit wordt nog eens onderstreept door de ambitie van veel overheden om met strengere wet- en regelgeving te komen op het gebied van de digitale valuta. Hoog tijd dus om een expert aan het woord te laten. Daniele Bianchi is universitair docent aan de Warwick University en heeft een empirisch onderzoek

Geen boetes, maar bewustwording

Met de invoer van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij organisaties die zich met privacygevoelige gegevens bezighouden. Binnen het mkb is het vooral van belang om medewerkers ervan te doordringen dat ze voorzichtig dienen om te springen met privacygevoelige gegevens, vinden Peter Garritsen en Nico Mookhoek van TeamKikk. Wat voor impact heeft de AVG op het mkb? Mookhoek: “De impact hangt af van het soort

Een veilige werkomgeving draait om inzicht en grip

Doordat het bedrijfsleven zich in toenemende mate online afspeelt, komen bedrijven voor nieuwe uitdagingen te staan. De digitalisering zorgt niet alleen voor een betere dienstverlening en kostenbesparing, het brengt ook de nodige risico’s met zich mee. “Hiervan zijn bedrijven zich nog onvoldoende bewust”, stelt Pieter Jansen, oprichter en CEO van Cybersprint. Het bedrijfsleven digitaliseert steeds meer, hoe uit zich dit? “Als men vroeger meer online wilde werken, was de eerste

Nepotisme bij de beursgang van bedrijven?

Wanneer beursanalisten meer betrokken zijn bij de beursgang van bedrijven, verliezen investeerders die zich door hen laten adviseren vaak meer dan 3 procent van hun investering. Dat suggereert een nieuw onderzoek van de University at Buffalo School of Management. Overoptimistische adviesrapporten Het onderzoek, waarvan de resultaten in de Journal of Accounting and Economics gepubliceerd zijn, laat zien dat de adviesrapporten die deze beursanalisten schrijven een overoptimistisch, en dus minder accuraat

Digitale transformatie vergt flexibiliteit en innovatievermogen

De wereldwijde digitale transformatie heeft de poorten geopend tot grootschalige vernieuwingen en een keus aan digitale mogelijkheden. Deze innovaties brengen ook de nodige complexiteit met zich mee. Om innovaties uit de markt ten volste te benutten, moeten bedrijven efficiënte businessdoelen stellen en bedrijfsprocessen anders inrichten. Wendbaarheid en continu innovatievermogen is daarbij essentieel, stellen JanHein Bastiaenen, algemeen directeur van Strict en Wouter Borremans, directeur van Strict Consultancy. Wat heeft de digitale

Agile vereist een andere mindset

Een agile organisatie is wendbaar en beweegt soepel mee met de ontwikkelingen in de markt en de veranderende vraag van klanten. Alleen door flexibel op nieuwe situaties te reageren kan een onderneming overleven in de steeds sneller veranderende wereld. “Daar is wel een andere mindset voor nodig die door de hele organisatie wordt gedragen, ook door het management. Anders is het zinloos”, zegt Theo Janssen, eigenaar van Delta Change Consultants.

Objectief kijken naar dierenwelzijn

In 2050 moeten wereldwijd 10 miljard mensen van voedsel worden voorzien. Om dat te kunnen bereiken, dient een duurzame voedselketen tot stand te worden gebracht. Met de manier waarop nu wordt gedacht in de westerse wereld gaat dat echter niet lukken, waarschuwt Theo Hoen, CEO van Vencomatic Group. Wat is nodig om een duurzamere en efficiëntere voedselketen te realiseren? “Er zijn nieuwe technologieën en innovaties nodig om ervoor te zorgen

Dierenwelzijn draagt bij aan fosfaatreductie

Door het fosfaatreductieplan moeten veehouders met minder vee dezelfde productie draaien. Krimp van de veestapel betekent dat de sector nadrukkelijk moet omschakelen naar duurzaam en toekomstbestendig. “Dierenwelzijn speelt hierbij een grote rol, want gezonde koeien produceren beter dan zieke of gestreste koeien”, zo stelt directeur Martin Westerbeek van Schrijver Stalinrichting. Wat is dierenwelzijn? “Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van leven. Het heeft alles te maken met agrarisch ondernemerschap. Als je

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'