Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Interview

Gezonde gebouwen hebben de toekomst

Sinds de start in 1994 heeft SGS Search een belangrijke bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Met Tom Coenen als een van de eerste WELL Accredited Professionals in Nederland, is er nu een nieuwe focus: gezonde gebouwen. Dat is geen reden om duurzaamheid te vergeten, een gezond gebouw is per definitie ook een duurzaam gebouw. Behalve met dienstverlening op het gebied van asbest is Search in Nederland

Files voorkomen door betere informatievoorziening

De drukte in het verkeer neemt toe, en zal alsmaar verder toenemen. Jasper de Vries, adviseur Smart Mobility, Verkeer & Omgeving bij XTNT, vertelt dat als weggebruikers echt op een slimme manier naar hun eigen situatie en reis gaan kijken, het tij gekeerd kan worden. “Er is steeds persoonlijkere en actuelere reisinformatie beschikbaar. Als de overheid op een slimmere manier gaat samenwerken met de marktpartijen die over deze informatie beschikken,

Autobranche staat voor ingrijpende veranderingen

Stagnatie in de mobiliteitssector en verwachte schaarste aan aardmetalen dwingen de auto-industrie tot innovatie, stelt Frank van Klink, mobiliteitskenner, columnist en directeur van XLLease. “Bovendien stijgt de gemiddelde leeftijd van het wagenpark en veranderen ideeën over bezit en gebruik van een auto. Daar kunnen autobedrijven niet meer omheen.” Elektrische auto’s hebben de toekomst. Of toch niet? “Hoewel de traditionele auto-industrie blijft werken aan het terugdringen van de CO2-uitstoot van de

Een slim land geeft fietsers voordelen

Wie weleens door de ogen van een buitenlander kijkt naar de manier waarop in Nederland gefietst wordt, beseft hoe uniek het Nederlandse fietsgebruik in de wereld is. Toch neemt de meerderheid van de Nederlanders voor korte ritten in het woon-werkverkeer nog te vaak de auto. Niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld hebben we te maken met stijgende zorgkosten door een zieker en zwaarder wordende bevolking, slechte luchtkwaliteit en

Lagere IT-kosten door innovatieve werkwijze

Veel IT-projecten worden al snel complex en ondoorzichtig. Er is inmiddels een ontwikkeling gaande waarbij betrokken partijen flexibeler opereren, beter samenwerken en bijvoorbeeld hun relevante data met elkaar willen delen, maar het kan nog voortvarender, stelt Tim Stribos, Head of Growth bij softwareontwikkelaar Moqod. Wat maakt IT-projecten, zoals in de mobiliteit, zo ingewikkeld? “Bij zo’n IT-project zijn altijd veel partijen betrokken, die allemaal hun eigen belangen hebben. Men heeft de

De spoortechnologie van de toekomst

De binnenstedelijke ontwikkeling in Nederland verloopt zo snel dat de infrastructuur in rap tempo overbelast raakt. Hoewel een heroverweging op investeringen in de infrastructuur noodzakelijk lijkt, kan het ook anders, vinden Pieter Kal (Business Manager Signalling & Infra) en Maarten Spaargaren (algemeen directeur) van Ricardo Rail. “Door technische mogelijkheden en innovaties te benutten, kunnen bestaande budgetten anders worden ingevuld en kan op dezelfde infrastructuur uiteindelijk meer vervoerd worden.” “Studies van

Toekomstige behoefte beter in kaart door asset dynamics

Assets functioneren in een dynamische omgeving. De gebruiksbehoefte verandert, innovaties in techniek en materialen komen om de hoek kijken en steeds meer maatschappelijke belangen en doelen moeten gediend worden. Copernicos Groep is gespecialiseerd in asset dynamics. Zij helpt organisaties toekomstgerichter, innovatiever en kosten-effectiever om te gaan met hun assets. “Interactie tussen mensen onderling en mensen en systemen zijn bepalend voor de resultaten”, aldus Michel Kuijer en Arjen Ros, partners van

Omgevingswet helpt bij brede mobiliteitsvisie

Gemeenten staan voor een uitdaging op het gebied van mobiliteit. Met name in stedelijke gebieden blijft de hoeveelheid mensen en verkeer toenemen. Om dit ook in de toekomst in goede banen te blijven leiden, zouden gemeenten het mobiliteitsvraagstuk – meer nog dan nu – moeten opnemen in een bredere visie voor de leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet is daartoe bij uitstek geschikt, zeggen Peter Kroeze (directeur) en Melvine Ruigrok (verkeerskundig adviseur)

Zowel huurder als verhuurder belangrijk bij verduurzaming

De huidige verplichting om een energielabel te hebben als eigenaar van een gebouw komt voort uit de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen. Deze richtlijn is geïmplementeerd via het Besluit energieprestatie gebouwen en het Bouwbesluit 2012. Op basis van deze regelingen maakt het vanuit juridisch oogpunt op dit moment geen verschil of het gebouw een A-label of een F-label heeft. Maar dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2023 wordt het niet langer

Digitaal door strategie, technologie en cultuur

De ontwikkelingen op digitaliseringsgebied gaan snel en de burger verwacht van gemeenten en andere overheidsinstanties dat deze steeds meer diensten digitaal gaan aanbieden. De rijksoverheid heeft echter geen uitgesproken visie ontwikkeld voor deze digitale transformatie. Gemeenten kunnen hun eigen plan trekken en daarbij treden onderling grote verschillen op, constateren Daniel Perrier en Michel van Teijlingen van softwarespecialist COMPAREX. Wat houdt die digitale transformatie in? Perrier: “Opvallend is dat er geen

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'