Particuliere vastgoedbeleggers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het aanbod middeldure huurwoningen en tegelijkertijd een aardig rendement halen. Een potentiele win-winsituatie die in weg wordt gestaan door complexe en veranderlijke regelgeving en een onterecht slecht imago. Dat stelt Laurens van de Noort, sinds januari dit jaar directeur van Vastgoed Belang. “De rode loper zou uit moeten voor deze investeerders.”

Voor welke uitdagingen staat de particuliere belegger op de woningmarkt?

“Een primaire uitdaging is de complexe regelgeving. Vooral lokaal bestaat er een lappendeken aan regels die ook nog eens vaak veranderen. Dat is lastig bij te houden. Daarnaast kan regelgeving het haast onmogelijk maken een redelijk rendement te behalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor nieuwbouwwoningen in het middensegment (720-1000 euro). Daar is grote vraag naar. Gemeenten stellen zulke strikte voorwaarden aan de verhuur hiervan, dat geen belegger daar een sluitende propositie van kan maken. Verder is de verduurzamingsopgave een relatief nieuwe uitdaging. Omdat de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor ongeveer 40 procent van de CO2-uitstoot in Nederland, is er vanuit de politiek veel aandacht voor de betaalbaarheid van woningverduurzaming. Zo zijn er regelingen voor huiseigenaren en woningcorporaties, maar niet voor de kleine particuliere belegger. Toch bezit deze groep samen zo’n 500.000 huurwoningen waar iets mee moet gebeuren.”

Laurens van de Noort

Laurens van de Noort, directeur Vastgoed Belang

Op welke manier kan de markt aantrekkelijker gemaakt worden voor deze belegger?

“Middels deregulering: minder regels en minder gedoe, zowel landelijk als lokaal. Op termijn pleiten we voor volledige liberalisatie van de particuliere huursector, dus geen puntensysteem, geen verhuurderheffing en ook geen huurtoeslag. Uiteraard moet dat geleidelijk gebeuren om schokeffecten en excessen voor huurder en verhuurder te voorkomen. Liberalisering vergroot het aanbod en verbetert de werking van de woningmarkt. Het ironische is dat de huurprijsstijgingen in populaire steden waar nu veel aandacht voor is, juist voortkomen uit schaarste die veroorzaakt wordt door overregulering. Als het in plaats daarvan voor beleggers makkelijker wordt te investeren in woningen in de vrije sector, zorgt marktwerking voor de rest. Wanneer het aanbod groeit, hebben huurders meer kans een woning te vinden op de gewenste plek tegen de gewenste prijs.”

De particuliere belegger als verbeteraar van de markt. Dat komt niet overeen met het huidige imago.

“Het huidige imago is onterecht slecht. Dit wordt gedreven door incidenten, want zoals in elke sector zijn er helaas ook hier enkelen die het niet zo nauw nemen met de regels. Daarnaast wijst men al snel naar de belegger als ‘schuldige’ voor de situatie op een gespannen woningmarkt. Zo zouden particuliere beleggers koopstarters verdringen. Dat is geenszins aangetoond. Integendeel, we weten dat de concurrentie met doorstromers een veel belangrijkere factor is. Het belangrijkste probleem van dit onterecht slechte beeld, is dat het leidt tot beleid dat de potentiële maatschappelijke bijdrage belemmert die de groep kan leveren door te investeren in de woningmarkt waar dat hard nodig is.”

Wat kunnen jullie betekenen voor beleggers in vastgoed?

“Een belegging in vastgoed gaat al snel om serieuze bedragen dus voorzichtigheid is geboden, zeker als het bedoeld is voor bijvoorbeeld pensioenopbouw. Men kan bij Vastgoed Belang terecht voor drie dingen. Ten eerste bieden we zelf of via onze netwerkpartners producten en diensten aan met grote korting voor onze leden zoals juridisch advies, verzekeringen en vastgoedhypotheken. Daarnaast zijn we heel actief in belangenbehartiging. Zowel landelijk als lokaal zorgen we dat de vastgoedbelegger een stem heeft. Immers: if you’re not at the table, you’re on the menu. Tot slot doen we veel aan informatiedeling. Leden ontvangen jaarlijks ons Handboek voor verhuur met de meest recente regels en krijgen vier keer per jaar het Steengoed magazine. Ook kunnen ze met elkaar in contact komen tijdens onze evenementen. Dit soort advies, ondersteuning en contact is heel waardevol bij (het overwegen van) een grote investering.”

Meer informatie
Vastgoed Belang strijdt al sinds 1894 voor de belangen van particuliere vastgoedbeleggers.
www.vastgoedbelang.nl