Steeds meer particuliere beleggers investeren in vastgoed. Wat zijn de uitdagingen waar zij voor staan en hoe kunnen ze hierbij geholpen worden? Co Koning is directeur Beleid bij Vastgoed Belangen. Hij legt uit waarom het goed is om de krachten te bundelen.

Welke ontwikkelingen van de afgelopen decennia zijn voor het particulier beleggen in vastgoed van belang?

“Zo’n 100 jaar geleden was 80 procent van de huizenmarkt in handen van particuliere verhuurders. Dat nam tot halverwege de jaren 50 geleidelijk af tot zo’n 60 procent, daarna ging het aandeel snel naar beneden tot omstreeks 9 procent rond 2013. Dat had te maken met de opkomst van woningcorporaties met overheidssteun, en de komst van de hypotheekrenteaftrek, waardoor het interessanter werd om zelf een woning te kopen. De particuliere sector is de laatste jaren weer iets gegroeid. Er zijn meer beleggers actief. En spaarders zoeken naar nieuwe manieren om hun vermogen te laten renderen.”

Waarom is de vastgoedmarkt dan zo interessant?

“Voor een kleine belegger is een woning al bereikbaar, grotere beleggers kijken weer naar andere categorieën. Op de lange termijn is beleggen in vastgoed redelijk bestand tegen inflatie. En als je op het juiste moment instapt, kun je wat waardegroei meepakken. De crisis van 2008 en daarna heeft duidelijk gemaakt dat beleggen in vastgoed voor de lange termijn is, denk aan een beleggingshorizon van gemiddeld 17 jaar. Als die horizon heel kort is, spreken we niet eens over beleggen.”

Co Koning

Co Koning is directeur Beleid bij Vastgoed Belang

Wie zijn de particulieren die momenteel vastgoed als belegging hebben?

“Naast de grote beleggers zijn er veel kleine beleggers, vaak oud-mkb’ers die voorheen zelf een bedrijfspand als een groentewinkel of slagerij kochten, in grote steden vaak met een aantal woningen er bovenop. Van lieverlee zijn ze na hun pensioen belegger in vastgoed geworden en voorzien zo in hun pensioen. Dat is geen slecht idee, ware het niet dat beleggen in vastgoed, met name woningen, tegenwoordig is omgeven met veel regelgeving. Veel onervaren beleggers realiseren zich dat onvoldoende.”
 

Kunt u daar kort iets meer over vertellen?

“Het verhuren van winkels en woningen is aan veel wetgeving gebonden, zoals de huurprijsregulering. Regels kunnen voor gereguleerde woningen en geliberaliseerde woningen sterk verschillen. Daarnaast gaat het om vermogen, dat je fiscaal moet opgeven in box 1 of 3. Dat is gekoppeld aan de WOZ-waarde: waardegroei is leuk, maar je gaat wel meer belasting betalen. Beginners verslikken zich ook vaak in allerlei lokale regelgeving, die in elke gemeente anders is. In grote steden speelt bijvoorbeeld vaak nog erfpacht een rol. Complexe materie.”

Hoe doe je het goed en hoe kan uw vereniging daarbij ondersteunen?

“Het is een goed idee om lid te worden van Vastgoed Belang, dat kan al voor een paar honderd euro per jaar. Leden van de vereniging krijgen jaarlijks een handboek van 400 pagina’s, waar alle aspecten van beleggen in de vastgoedmarkt in beschreven worden. Via de vereniging blijf je goed op de hoogte omtrent regelgeving, we organiseren cursussen, hebben een juridische dienst en komen op voor de belangen van grote en kleine particuliere beleggers bij de politiek. Beleggen in vastgoed is een goede en inflatiebestendige belegging, met de nodige aspecten. Beginners moeten bijvoorbeeld goed nadenken bij de aankoop en ook de financiering goed in het oog houden. Daar kan Vastgoed Belang allemaal bij ondersteunen.”

Meer informatie
Vastgoed Belang is de branchevereniging voor particuliere beleggers in vastgoed.

Meer informatie is te vinden op www.vastgoedbelang.nl