MVO

Toekomstige behoefte beter in kaart door asset dynamics

Assets functioneren in een dynamische omgeving. De gebruiksbehoefte verandert, innovaties in techniek en materialen komen om de hoek kijken en steeds meer maatschappelijke belangen en doelen moeten gediend worden. Copernicos Groep is gespecialiseerd in asset dynamics. Zij helpt organisaties toekomstgerichter, innovatiever en kosten-effectiever om te gaan met hun assets. “Interactie tussen mensen onderling en mensen en systemen zijn bepalend voor de resultaten”, aldus Michel Kuijer en Arjen Ros, partners van

‘De impact van gebouwen op ons welzijn is enorm’

Maar liefst 90 procent van de tijd brengen mensen in Nederland binnen door. Wonen, werken, leren, maar ook boodschappen doen – het gebeurt allemaal in gebouwen. “De impact van gebouwen op ons welzijn, geluk en onze productiviteit is enorm”, stelt Lara Muller, directeur van het Blue Building Institute. Het is dan ook belangrijk dat de vastgoedmarkt op een andere manier over de binnenomgeving na gaat denken. “In de meeste kantoorpanden

Zowel huurder als verhuurder belangrijk bij verduurzaming

De huidige verplichting om een energielabel te hebben als eigenaar van een gebouw komt voort uit de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen. Deze richtlijn is geïmplementeerd via het Besluit energieprestatie gebouwen en het Bouwbesluit 2012. Op basis van deze regelingen maakt het vanuit juridisch oogpunt op dit moment geen verschil of het gebouw een A-label of een F-label heeft. Maar dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2023 wordt het niet langer

Voedselverspilling: “Focus op preventie en oplossing”

Op jaarlijkse basis wordt in de gehele voedselketen voor gemiddeld 2,5 miljoen ton verspild, met een waarde van 5 tot 6 miljard euro. Van alle schakels in de voedselketen is de consument met ruim 30 procent de grootste verspiller. Per huishouden komt dit neer op gemiddeld 41 kilo eten per persoon aan vast voedsel. Met deze cijfers drukken de media ons vaak genoeg met de neus op de feiten, maar

Betonindustrie gaat voor duurzaamheid

Beton is ondanks de hoge emissie van broeikasgas een onmisbaar product. Zonder beton immers geen gebouwen, geen tunnels en geen hogesnelheidslijn. Dankzij nieuwe technologieën kan vooral de CO2 die vrijkomt bij de productie ervan aanzienlijk worden teruggedrongen. Betonindustrie Met vijftien miljard ton, oftewel 1,4 kubieke meter per aardbewoner, is beton na drinkwater de meest gebuikte grondstof ter wereld. Deze omvangrijke productie zorgt voor 4 procent van de mondiale uitstoot van

Recycling essentieel voor circulaire economie

Door aanhoudende milieuproblemen en oprakende grondstoffen wordt het steeds urgenter om de economie structureel te veranderen. Toch komt die omslag maar niet goed van de grond. In de discussies hierover spelen begrippen als duurzaamheid, circulariteit en recycling een grote rol. Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, betoogt dat onze maatschappij niet meer zo goed functioneert. “We ondervinden steeds meer schade van onze manier van leven

Richting een economie die ecosystemen herstelt

Bij discussies over de toekomst van het klimaat ligt het zwaartepunt vaak bij technologische oplossingen. Ecologie en economie zijn uit elkaar gegroeid. Natuur en milieu worden uitgebuit, terwijl de vraag naar voedsel, water en brandstof toeneemt. Is het tij nog te keren? Degradatie van ecosystemen Ons ecosysteem degradeert in ijltempo. Daarom zou de mensheid het als de belangrijkste uitdaging van deze eeuw moeten zien om dat een halt toe te

8 duizend woningen door transformaties van gebouwen

Door transformaties van bestaande gebouwen zoals kantoren, fabriekspanden of winkels zijn in 2016 ruim 8 duizend nieuwe woningen ontstaan. Dat is ruim 9 procent van alle woningen die in 2016 aan de woningvoorraad werden toegevoegd. In Eindhoven werden de meeste transformaties uitgevoerd, gevolgd door Amsterdam en Den Haag. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eindhoven koploper De vijf gemeenten

Energielabel heeft weinig invloed op woningprijs

De meeste mensen die een huis willen kopen, kijken niet of nauwelijks naar het energielabel. Dat blijkt uit onderzoek van de Norwegian University of Science and Technology (NTNU), dat in december gepubliceerd wordt. Doel van het energielabel “Het energielabel heeft geen invloed op de prijs, en het beoogde doel lijkt dus niet te worden behaald,” zegt prof. Jon Olaf Olaussen van de NTNU Business School. Het Noorse labelsysteem werd in

Een register met gedragscode voor social enterprises

In Europa en ook in Nederland komen social enterprises in verschillende vormen en maten voor. Sociale en ecologische uitdagingen vormen voor hen een trigger om innovatieve oplossingen uit te denken. Social enterprises Zo biedt Tony’s Chocolonely ‘slaafvrije’ chocola aan. Dit doet zij om aan de wereldspelers op de chocolademarkt te bewijzen dat dit realiseerbaar is. Dopper verkoopt Dutch design flesjes, gemaakt van 100% recyclebaar plastics, om mensen ervan bewust te

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'