MVO

Tijdige verduurzaming vastgoed voor 2023 hele klus

De gebouwde omgeving in Nederland moet de komende jaren veel duurzamer worden om aan de nationale en internationale verplichtingen te voldoen. Er ligt een afspraak uit 2012 waarin staat dat coöperatiewoningen eind 2020 geschikt moeten zijn voor energielabel B. Een forse klus. Een van de afspraken uit het Energieakkoord uit 2013 is dat elk utiliteitsgebouw met een kantoorfunctie binnen tien jaar verplicht energiezuiniger gemaakt moeten worden. Dat betekent dat elk

De handen ineen voor verduurzaming

In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt over het verduurzamen van vastgoed. Dit heeft gevolgen voor woningcorporaties, maar ook voor gemeenten. Zij bezitten een groot deel van het maatschappelijk vastgoed in Nederland: gebouwen met een publieke functie, zoals scholen, sportvoorzieningen, cultuurcentra, zorginstellingen en gemeentekantoren. Voor beide partijen valt er de komende jaren nog veel werk te verzetten, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Het Energieakkoord Het Energieakkoord stelt dat in

Helder bedrijfsproces van belang in MVO

Een bedrijf dat voornemens is te verduurzamen, moet niet alleen haar eigen bedrijfsvoering onder de loep nemen, maar ook kijken naar de keten om beter resultaat te behalen. Klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Er moet een omslag worden gemaakt in het hoofd en als we de succesverhalen breed uitmeten, kunnen bedrijven het voorbeeld volgen. Als een bedrijf wil verduurzamen, is het belangrijk dat proces te benaderen als elk

Circulaire economie biedt nieuwe kansen

In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Voor ondernemers biedt de circulaire economie veel kansen. Denk aan ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is allereerst interessant voor primaire spelers in de maakindustrie. Maakbedrijven die vast blijven houden aan een

Kantoren en woningen volledig energieneutraal in 2050

De Nederlandse overheid wil dat in 2050 alle kantoren en woningen volledig energieneutraal zijn. Het gaat niet alleen om nieuwbouw maar ook, en zelfs vooral, om bestaande gebouwen. Dat lijkt op het eerste gezicht een vrijwel onhaalbaar doel, maar volgens deskundigen is het in alle opzichten winstgevend. Het is doorgaans financieel haalbaar, panden leveren voldoende energie om in hun energiebehoefte te voorzien en het binnenklimaat in de panden verbetert aanzienlijk

Doorpakken met duurzame gebouwen

Duurzame gebouwen in een duurzame omgeving. Die zes woorden stellen de hoogste eisen aan vastgoed en gebiedsontwikkeling. Tegelijk is dit de minimumeis van 2050, dus kunnen we maar beter het tempo van verduurzaming opschroeven. U was toch al wel begonnen? Onze gebouwde omgeving kan een enorme bijdrage leveren. Daar moeten we aan blijven bouwen, ondersteund door een consequente overheid die streng kijkt naar gebouwen, inkoopregels en -procedures. Ook die van

De ISO 26000 richtlijn voor MVO

De ISO 26000 richtlijn geeft bedrijven handvatten voor een integrale aanpak. Veel organisaties doen al op een of andere manier aan MVO, maar vaak ontbreekt de samenhang. Wat is ISO 26000? ISO-normen zijn internationale kwaliteitsnormen. Is een bedrijf ISO gecertificeerd, dan betekent dit dat het aan alle eisen voldoet die in de norm zijn omschreven en dat alle relevante kwaliteitsprocessen binnen het bedrijf goed op orde zijn. ISO 26000 kent

Circulair ondernemen: goed voor het milieu én de portemonnee

Steeds meer bedrijven zien het nut en de noodzaak van circulair ondernemen in, maar nog maar weinig bedrijven durven de stap daadwerkelijk te zetten. Zonde, want circulair ondernemen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je winst- en verliesrekening. Wat zijn de voordelen van circulair ondernemen? De lineaire manier waarop de meeste bedrijven al tientallen jaren produceren is achterhaald. We jagen onze grondstoffen, onze natuurlijke hulpbronnen er

Wat is de circulaire economie?

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Dit werkt anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. De waarde van een biobased economy Louise Vet is directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) en hoogleraar evolutionaire ecologie aan de Wageningen

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'