Een bedrijf dat voornemens is te verduurzamen, moet niet alleen haar eigen bedrijfsvoering onder de loep nemen, maar ook kijken naar de keten om beter resultaat te behalen. Klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Er moet een omslag worden gemaakt in het hoofd en als we de succesverhalen breed uitmeten, kunnen bedrijven het voorbeeld volgen. Als een bedrijf wil verduurzamen, is het belangrijk dat proces te benaderen als elk ander organisatieproces, zegt Adrianne Jonquière-Breure van de Stichting Circulaire Economie. “Belangrijk is dat helder is wat je als bedrijf wilt bereiken. Vervolgens moet je ervoor zorgen dat iedereen het begrijpt.

Input van werknemers creëert meer betrokkenheid

Geef medewerkers de ruimte om input te geven. Dat zorgt voor commitment uit het hele bedrijf en dat vergroot de kans van slagen”, aldus Jonquière-Breure. Je kunt immers niet één man in het bedrijf verantwoordelijk maken voor duurzaam ondernemen. Er moet een omslag plaatsvinden in het bedrijf weet ook Michel Schuurman van MVO Nederland. Een standaard is er niet voor te bedenken, maar wie zijn boerenverstand gebruikt komt een heel eind. “Als een bedrijf in kaart heeft wat de normen en waarden zijn, dan is dat alvast winst”, aldus Schuurman. De wijze waarop een bedrijf kernactiviteiten uitvoert en zijn verantwoordelijkheid wat betreft het milieu en de mens neemt bepaalt de mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hebben en houden

Waar we vanaf moeten als we maatschappelijk verantwoord ondernemen is dat we spullen per definitie willen hebben en houden. In een aantal gevallen is eigendom niet slim. Maar het zit in de mens om spullen te willen hebben en niet te willen lenen of leasen. “En ook willen we spullen persoonlijk maken. Dus plakken we een stickertje op de iPhone zodat maar vooral duidelijk is dat het onze telefoon is”, verduidelijkt Schuurman. Als we naar de kantooromgeving kijken dan zien we daar al de veranderingen. Zo heeft de leverancier het kopieerapparaat neergezet en betaalt het bedrijf niet voor het apparaat maar enkel voor het printje.

Alles waar een stekker aan vast zit, kan een dergelijk model omarmen en dit zal zeker toenemen. Bedrijven gaan veel meer apparaten leasen in de toekomst. Zo hoeft een gebruiker die een contract heeft met Philips alleen te betalen voor de werkelijk verbruikte hoeveelheid licht en is geen eigenaar van de verlichtingsinstallatie zelf. Na afloop van de contractperiode neemt Philips de producten terug. Zo is er geen onnodig afval en wordt recycling geoptimaliseerd.

Bekijk duurzame kantoorinrichting als geheel

Om een duurzame kantoorinrichting te verwezenlijken, is het noodzakelijk dat de inrichting als geheel wordt bekeken. Jonquière-Breure: “Ga in het allereerste stadium al met alle partijen/experts om de tafel en maak hen verantwoordelijk voor de gehele levenscyclus, totale kosten van beheer en onderhoud en retourstrategie.” Komen de grenzen van het lineaire model helder in zicht? “In de bouw is het materiaal nog niet schaars”, weet Jonquière-Breure, “en financieel is het nog ingewikkeld.” De overheid moet flexibel met de regelgeving omgaan zodat het interessant wordt voor bedrijven duurzaam te ondernemen.

Een coalitie op basis van competenties

Bij aanbestedingen van bijvoorbeeld de kantoorinrichting is het belangrijk om niet alles vooraf dicht te timmeren, maar dat er een coalitie wordt gekozen op basis van competenties zodat gedurende het proces aanpassingen mogelijk zijn. De uitvraag gaat dan over de behoefte van de opdrachtgever, niet over een dichtgetimmerd ontwerp of product.