In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Voor ondernemers biedt de circulaire economie veel kansen. Denk aan ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval.

Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is allereerst interessant voor primaire spelers in de maakindustrie. Maakbedrijven die vast blijven houden aan een lineair model, moeten rekening houden met toenemende kosten, afnemende leveringszekerheid, lagere marges en een teruglopend marktaandeel.

Circulaire economie concentreert zich op hergebruik

Recyclen alleen biedt geen oplossing voor allerlei problemen, het vertraagt enkel het verbruik van grondstoffen stelt de Zwitserse wetenschapper Walter Stahel. Hij schreef het boek The Performance Economy. Volgens hem concentreert de circulaire economie zich op hergebruik, repareren en reviseren. Zo kunnen kantoorkasten die niet meer nodig zijn, worden omgebouwd tot lockers.

Diensten economie biedt nieuwe kansen

Voorwaarde voor een circulaire economie is het concept diensten economie oftewel performance based economy. De fabrikant biedt in dit systeem het gebruik van een product aan als dienst aan de consument. Zoals bijvoorbeeld auto-onderdelen, waarbij dankzij de evolutie van technologie, elektronische sleutels en reserveringssystemen. Zo evolueer je van product- naar systeemoptimalisering met nieuwe kansen en inkomstenstructuren, zo stelt Stahel. Onderzoek wijst uit dat jongeren minder vaak een auto kopen, maar kiezen voor de dienst mobiliteit. Door de diensten economie bereik ook deze groep.

Hervormen maakindustrie in circulaire economie

De les die we als bedrijfsleven kunnen trekken is dat als maakbedrijven en dienstverleners hun kennis en resources delen er een circulaire economie ontstaat waarin we evolueren van supply chain naar supply circle, van toys naar tools, van fashion naar functie. Het creëren van meervoudige waarde op zowel ecologisch, sociaal als economisch gebied, dient hierbij centraal te staan. Dat blijkt uit onderzoek dat professor Jan Jonker deed naar nieuwe business modellen.

De circulaire economie wil juist de maakindustrie hervormen en zet in op herstellen, hergebruiken, opwaarderen recyclen en nieuwe diensten om materialen efficiënter continu in gebruik te houden. Om die overgang te realiseren zijn nieuwe productontwerpen en nieuwe businessmodellen nodig. Deze nieuwe businessmodellen komen tot stand door cross-sectorale samenwerking tussen maakindustrie, dienstverleners en niet-gouvernementele organisatie’s (NGO’s).