Personeel

Vrouwen melden zich vaker ziek dan mannen

Vrouwen verzuimen meer wegens ziekte dan mannen. Dat gaat op voor alle leeftijdsgroepen. Onder werknemers van 25 tot 35 jaar is het verzuimpercentage van vrouwen twee keer zo hoog als dat van mannen. Dit meldt het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO. Hoeveel ziekteverzuim is er? Ziekteverzuim onder werknemers van 15 tot 65 jaar neemt toe met het oplopen van de leeftijd. Onder

Onsympathiek management maar kort profitabel

Hoewel een overdreven harde managementstijl voordelig kan werken, is dit maar van korte duur. Dat suggereert een nieuw onderzoek naar onsympathiek management. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van onder andere de Michigan State University (MSU). Hieruit bleek dat denigrerend gedrag tegenover het personeel na ongeveer een week zijn tol begon te eisen. Het onderzoek is gepubliceerd in de Academy of Management Journal. Onderzoek naar managementstijlen “De moraal van het

Feedback zoeken verhoogt niet altijd creatieve prestatie

Om feedback vragen bij bijvoorbeeld collega’s, leidinggevenden, vrienden en familie zou de creatieve prestaties van medewerkers verhogen. Maar is dit wel altijd het geval? Nee, een gunstig effect hangt af van de werkomgeving. Dit concluderen UvA-organisatiepsycholoog Roy Sijbom en collega’s in onderzoek dat recent is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Journal of Organizational Behavior‘. Het idee dat het verkrijgen van feedback essentieel is om creativiteit op de werkvloer te verhogen

Nieuwe verplichtingen door wijzigingen Arbowet

Werkgevers en arbodiensten bereiden zich voor op de gewijzigde Arbowet. Igor Janssen, advocaat in Utrecht, merkt dat beide partijen vragen aan hem stellen. We laten hem hier aan het woord. Moeten werkgevers per 1 juli 2017 aan alle nieuwe eisen voldoen? “Niet per se. De wet kent overgangsrecht. Contracten tussen werkgevers en een arbodienst of bedrijfsarts die al vóór 1 juli 2017 van kracht waren, hoeven pas uiterlijk 1 augustus

Een strategische aanpak voor complex verzuim

Rondom complex verzuim heerst nog steeds veel onduidelijkheid. Door onbekendheid over wetgeving en financiële gevolgen blijven veel mogelijkheden onbenut. Welke aanpak biedt uitkomst? Charlotte van Leeuwen (directeur), Otwin Nonnekes (adviseur sociale zekerheid) en Peter Sinning (consultant duurzame inzetbaarheid) van SV Land leggen uit. Wat is het verschil tussen normaal verzuim en complex verzuim? Van Leeuwen: “Bij normaal verzuim zijn de situatie, prognose en mogelijkheden helder. Complex verzuim kent een diversiteit

Kennis en advies inzake arbeidsongeschiktheid

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt, start een kostentraject voor de werkgever van mogelijk twaalf jaar. Bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting gedurende de eerste twee jaar. De kosten hiervan bedragen minimaal 170 procent van het salaris. Indien de werknemer na twee jaar door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) gezien wordt en er een verlies aan verdiencapaciteit van 35 procent of meer vastgesteld wordt, ontstaat er recht op

Duurzame inzetbaarheid nieuw sleutelwoord

Verzuim zorgt bij zowel werknemers als werkgevers voor veel problemen. Denk aan fysieke en mentale klachten en torenhoge kosten. Meer dan de helft van het verzuim kent een niet medische oorzaak. Dat vraagt om een andere kijk op gezondheid. Vitaliteit en een goede loopbaanbegeleiding bieden de basis. Duurzame inzetbaarheid lijkt hierin het sleutelwoord. Zet de werkgever zich in voor kwaliteit van leven, dan ziet hij dit terug in kwaliteit van

Naar maatwerk in regelgeving

In mei berichtte de regering over haar inspanning om de regeldruk voor bedrijven te verminderen. Het rapport met de complimenteuze titel ‘Goed geregeld’ maakte melding van een geslaagde missie. Afgelopen regeringsperiode hebben werkgevers 2,3 miljard euro minder hoeven uitgeven aan regelgeving gerelateerde kosten. Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland (ONL), heeft zijn twijfels over het kabinetssucces en vraagt zich af welke bedrijven er precies van hebben geprofiteerd. “We moeten naar

Voorkomen van verzuim en arbeidsconflicten

De nieuwe Arbowet legt meer verantwoordelijkheid bij de werkgever neer. Onduidelijkheid hierover kan zorgen voor extra arbeidsconflicten. Arbeidsrechtadvocaten kunnen deze oplossen, door bijvoorbeeld bemiddeling bij conflicten, ofwel mediation. Arbeids- en gezondheidspsychologen kunnen deze voorkomen, door interventies. Zij kunnen de werkgever adviseren, ondersteunen en begeleiden bij het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van zijn werknemers. De werkgever kan zo preventief inspelen op verzuim. In de nieuwe Arbowet kent de

3 manieren om werk los te laten op vakantie

Nu de helft van het zomerseizoen achter de rug is, en de meeste mensen al op vakantie zijn gegaan, is het tijd om even te reflecteren. Heb je nou echt kunnen ontspannen van werk? Uit een enquête van uitzendbureau Accountemps onder meer dan 1000 kantoormedewerkers blijkt namelijk dat 54 procent hun werkmail checkt op vakantie. En dit percentage is 13 procent hoger vergeleken met vorig jaar. “Even mijn werkmail checken”