Personeel

Bijna 4 op de 10 werkt en woont in dezelfde gemeente

Werknemers woonden in 2015 gemiddeld 22,6 kilometer van hun werk af. Van 38 procent van alle banen van werknemers was de woongemeente gelijk aan de gemeente waarin de werkgever is gevestigd. Dit blijkt uit nieuwe cijfers over woon-werkafstanden van het CBS. Vooral in gebieden aan de rand van Nederland, zoals de Waddeneilanden, werkt een relatief groot deel van de werknemers in de eigen woonplaats. Ook in grote steden komt werken

Daling werkloosheid groep met niet-westerse achtergrond

De werkloosheid onder mensen met een niet-westerse achtergrond is in 2016 verder gedaald. Onder de tweede generatie is de werkloosheid hoger dan onder de eerste. Daar staat tegenover dat een groter deel van de tweede generatie een startkwalificatie heeft, een diploma vwo, havo of mbo op minimaal niveau 2. Dat meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers. In 2016 was de werkloosheid onder personen met een niet-westerse migratieachtergrond 13,2

De groeiende loonkloof tussen werkgever en werknemer

Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat de groei in de loonkloof tussen werkgever en werknemer standhoudt, alleen wel met een lichte daling. De krant onderzocht hiervoor de salarissen van de top van 114 bedrijven en organisaties. Onderzoek naar de loonkloof Voor het onderzoek werden de salarissen van de bedrijfstop jaarlijks onder de loep genomen. Hieruit kwam een gemiddelde groei van 2.8 procent naar voren. De bedrijfstop verdiende in 2016

Je moet van gebouwen kunnen houden

Gebruikers van een gebouw moeten er op blind op kunnen vertrouwen dat het gebouw waarin ze werken of verblijven, een positieve bijdrage levert aan hun welzijn. Dat ze zich prettig voelen in dat gebouw. In veel gevallen is dat zo, maar, zo blijkt uit onderzoek, er zijn gebouwen die werknemers ziek maken. Waarom de werkgever niet investeert in een goed werkbaar binnenklimaat en wel in het verminderen van energiekosten? Omdat

Verzuim voor zijn door duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid en een goed preventiebeleid om verzuim te beperken zijn onlosmakelijk verbonden. Het is daarom van belang dat werknemers arbeid verrichten die gebaseerd is op de mogelijkheden en talenten die zij hebben. Want een werknemer mag dan wel fysiek aanwezig zijn, dat wil nog niet zeggen dat hij of zij op de juiste plek zit binnen een organisatie. Dit kan gevolgen hebben voor de duurzame inzetbaarheid binnen een organisatie.

Dynamisch werken legt focus op de gezondheid

Het lichaam is te vergelijken met een motor; daar waar de motor op volle toeren kan draaien door benzine, heeft de mens voedingstoffen nodig. Deze voedingstoffen moeten worden verbrand en daarvoor is beweging nodig. Als een mens uren achter elkaar zit en niet beweegt, gaat het lichaam over op de spaarstand. Vetten en suikers blijven langer in het bloed en komen niet in de spieren terecht waar ze worden verbrand.

3 trends in personeelsplanning

Met de toegenomen wens voor flexibilisering en wendbaarheid van organisaties is het een grote uitdaging om de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek te hebben. Een goede personeelsplanning is in de praktijk niet zo makkelijk vorm te geven. Sommige organisaties worstelen met een omgeving die harder verandert dan dat ze aankunnen. Wat zijn de trends? 1) Flexibilisering van het personeelsbestand In het laatste kwartaal van 2015

Blijvend werk voor iedere Nederlander

Werk is voor bijna iedereen belangrijk in het leven. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voelen dit vaak extra. Aan de hand van de participatiewet komt er gelukkig wel meer en meer belangstelling om ook deze mensen een arbeidsplaats te geven, maar tegelijkertijd is er nog ontwikkelingswerk te doen. Om vervolgens aan het werk te blijven is het belangrijk om vitaliteit te stimuleren. Opvallend is dat directies het vaak

Door feedback en ontwikkeling blijven groeien

Om als organisatie vooruit te kunnen, is het van belang dat de werkgever en werknemers constant evalueren wat bij hen goed gaat en wat beter kan. Hierbij is voor assessments en feedback een grote rol weggelegd. Deze kunnen de verschillende thema’s binnen HR-beleid, zoals talentmanagement, leiderschap en duurzame inzetbaarheid, bevorderen. Door leren nieuw gedrag ontwikkelen Om te kunnen groeien en ontwikkelen als persoon zijn metacognitie; de kennis en vaardigheden die

Het beste uit personeel halen door HR

Het beste uit het personeel naar boven halen is iets dat elke werkgever wil. Het doel daarbij is om de juiste persoon met de juiste capaciteiten op de juiste positie te krijgen, én te behouden. De inzet van data en HR kan bedrijven ondersteunen bij het maken van de juiste personeelsbeslissingen, zodat zij toekomstbestendig worden en blijven. Het vinden van geschikte werknemers houdt veel bedrijven bezig. Zeker nu de economie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'