Het wordt steeds duidelijker bij werkgevers wat voor invloed gezonde werknemers hebben op de resultaten van een bedrijf. Gezonde werknemers zorgen onder andere voor een stijging in de productiviteit, een daling in de afwezigheid en een betere band tussen werknemers onderling. Echter is het lastig om als werkgever jouw werknemers aan te sporen om gezonder te gaan leven. Hoe je dit het beste aan kan pakken zocht Mijn Zakengids voor jou uit.

Geef het goede voorbeeld

Het is belangrijk dat jij als werkgever het goede voorbeeld geeft voor jouw werknemers. Je zou bijvoorbeeld op de fiets naar je werk kunnen komen. Op het moment dat werknemers jou dat zien doen ontstaat er een besef wat leidt tot motivatie om ook op de fiets naar werk te komen. 

Wel wordt het aangeraden om je werknemers een goede plaats aan te bieden met betrekking tot het opbergen van de fietsen. Je zou als bedrijf zijnde een overdekte fietsenstalling kunnen plaatsen. Hiermee kan je aan jou werknemers garanderen dat wanneer zij op de fiets naar het werk komen, deze fiets droog en eventueel veilig achter slot opgeborgen kan worden. Dit stimuleert de motivatie tot het fietsen naar werk alleen maar meer!

Communicatie
Het is belangrijk dat er gecommuniceerd blijft worden met de werknemers. Werknemers die weten dat hun baas of leidinggevende naar hen omkijkt, en weten wat hen bezighoudt zitten lekkerder in hun vel en zijn dus mentaal gezien een stuk gezonder. Aan mentale gezondheid wordt vaak te weinig aandacht besteedt op de werkvloer, mede omdat werknemers vaak niet toe durven te geven wanneer zij mentale problemen hebben. Dit kan resulteren in achteruitlopende productiviteit en dus tegenvallende resultaten van het bedrijf. Blijf daarom praten met je werknemers, ook over zaken die niet gerelateerd zijn aan werk.  

Ruimte voor ontspanning

Het is belangrijk dat werknemers hun hoofd even leeg kunnen maken door de dag heen. Het is namelijk gebleken dat werknemers die het werk even los kunnen laten door bijvoorbeeld een wandeling te maken tijdens de werkuren, vervolgens veel productiever verder kunnen met werken. Het stukje wandelen neemt stress en spanning weg bij de werknemer, wat zorgt voor een ontspannen en productieve werksfeer. Daarnaast komen vele creatieve ideeën vaak op momenten wanneer werknemers even hun hoofd leeg kunnen maken.


Werkomgeving
Ten slotte is het belangrijk dat de werkomgeving van de werknemers prettig is. Vaak wordt hier enkel gedacht aan goede bureaustoelen en collega’s waar normaal mee omgegaan kan worden. Echter spelen factoren zoals verlichting, temperatuur en geluid ook een grote rol. Het is belangrijk dat dit allemaal aangenaam is voor de werknemers zodat de werknemers gezond blijven en dus productiever kunnen zijn voor het bedrijf.