Het binnenklimaat van gebouwen bestaat uit componenten als lucht, licht, geluid en temperatuur. Een goede klimaatbeheersing is cruciaal omdat het binnenklimaat een belangrijke invloed heeft op de fysieke en psychische gezondheid, het welbevinden en de productiviteit van de gebruikers.

Belang van goede ventilatie

Xander van Bree, bestuurslid van de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA): “Binnenklimaat is een ruim begrip. Maar hoe positief je die ruimte ook beleeft qua stijl, indeling of kleurgebruik, als de lucht die je inademt niet goed genoeg is, kun je niet optimaal functioneren.” Van Bree stelt dat een pandeigenaar zijn gebouw meerwaarde kan geven door een gezond werkklimaat te creëren, waardoor gebruikers beter presteren en een lager ziekteverzuim hebben. Goede ventilatie is daarbij van levensbelang. “Iedereen die een plastic zak over zijn hoofd doet en daarna het koordje aantrekt, zal dat kunnen beamen.” Maar goede ventilatie help ook om vochtophoping en betonrot in gebouwen te voorkomen, panden worden immers steeds ‘dichter’ door muurisolatie en driedubbelglas. Goede luchtbehandelingsinstallaties kunnen daarnaast storende geluiden minimaliseren en stof elimineren.

Samenwerking

Voor een optimaal binnenklimaat is begrip en bereidwilligheid nodig, stelt Van Bree. De vraag van de opdrachtgever wordt, doordat er zoveel schijven tussen zitten, niet altijd goed verstaan door de leverancier. Beter is het als de gehele bouwkolom (installateurs, architecten, adviseurs, opdrachtgever en leveranciers) gezamenlijk aan tafel gaat zitten. Door eerder te kiezen voor een bepaald luchtbehandelingssysteem bespaart men veel tijd en geld. Iedereen kan dan beter focussen op wat de eindgebruiker wil.

Regeling van temperatuur

Temperatuurregeling is een ander belangrijk aspect van een goed binnenklimaat. Frank Agterberg is vicevoorzitter van de Dutch Heat Pump Association (DHPA), de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van warmtepompen in de woningbouw en utiliteit.

Het doel van de warmtepomp is het regelen van de temperatuur en het verhogen van het binnenklimaatcomfort. “Het gebeurt ook nog eens duurzaam, want een groot gedeelte van de warmte wordt hergebruikt, zodat je deze niet meer met gas of elektriciteit hoeft op te wekken.” Een ventilatiewarmtepomp is een variant die warmte haalt uit de ventilatielucht die normaal naar buiten zou gaan, veel meer nog dan klassieke warmteterugwinning, waardoor er veel meer warmte uitgehaald wordt dan er in is gestopt. Deze warmte wordt afgegeven aan een boiler of aan een cv. Deze pomp combineert de voordelen van de twee verschillende soorten ventilatiesystemen; de schone lucht van mechanische afzuiging en de warmteterugwinning van balansventilatie. Dat leidt uiteindelijk tot schonere binnenlucht en een lagere gasrekening, aldus Agterberg.

Het is mogelijk om voor elk type gebouw een passend warmtepompsysteem te installeren, er zijn hybride concepten waarbij een kleinere warmtepomp voor de basislast gecombineerd wordt met een gasketel voor de echt koude dagen. “Kortom, er zijn allerlei formules denkbaar om voor elk gebouw een transitie naar zeer energiezuinig gebruik te bewerkstelligen.”

Prijs warmtepomp

Agterberg vertelt dat er momenteel een subsidieregeling is voor duurzame warmte opwekkers, waardoor de prijs van warmtepompen zo’n 20 tot 30 procent lager is. Hoewel de warmtepomp voor een woning gemiddeld nog twee keer zo duur is als een cv-ketel, zijn de variabele kosten veel lager. “Uiteindelijk zou je de kosten over de volledige levensduur van het apparaat moeten beoordelen en dan kan het heel goed uitpakken.” Professionele gebouweigenaren kunnen daarin een goede afweging maken en dan biedt de warmtepomp een uitstekende business case ten opzichte van conventionele verwarming, besluit Agterberg.