Zit-sta-bureaus zijn niet alleen een eyecatcher op kantoor, maar kunnen ook nog eens enorm veel gezondheidseffecten teweeg brengen. En het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is af en toe te staan. Nog niet overtuigd? Zie hier een lijstje met bewezen voordelen.

1. Een zit-sta-bureau helpt tegen rugpijn

In 2016 onderzochten wetenschappers het effect van zit-sta-bureaus op de rugpijnklachten van kantoormedewerkers. Zij werden drie maanden lang gevolgd en moesten aan het einde van elke werkdag zowel een vragenlijst invullen als pijnindicatie geven. Al na een paar weken bleek hun rugpijn met 32% te zijn verbeterd.

Een ander onderzoek liet zien dat het gebruik van zit-sta-bureaus na vier weken zowel bovenrug- als nekklachten deed verminderen. Aan de andere kant, zorgde de vervanging van zit-sta-bureaus met normale bureaus ervoor dat de klachten weer toenamen.

2. Zit-sta-bureaus verbeteren je stemming

In 2012 bekeken wetenschappers het effect van staan op de stemming van kantoormedewerkers. Hiervoor kreeg de helft van hen een traditioneel bureau en de rest een zit-sta-bureau. Wat bleek? Na zeven weken gaven degenen met een staand bureau aan zich minder gestrest en vermoeid te voelen in vergelijking met de groep die dezelfde tijd zittend hadden doorgebracht. Daarnaast gaf 87% van de deelnemers met een zit-sta-bureau aan meer energie te hebben.

3. Staan verlengt je leven

Verschillende studies hebben aangetoond dat mensen die veel zitten meer risico lopen om vervroegd te overlijden. De verklaring hiervoor is dat zittend gedrag de kans op type 2 diabetes en hartziekten vergroot.

Een voorbeeld betreft een onderzoek waarbij de wetenschappers 18 eerder uitgevoerde studies analyseerden. Zij concludeerden dat de mensen die het meeste zitten 49% meer risico lopen om vervroegd te overlijden in vergelijking met de mensen die het minst zitten.

Een andere studie liet zien dat het verminderen van de zittijd met 3 uur per dag is verbonden aan een levensverlenging van twee jaar.

4. Staan verlaagt het risico op obesitas

Hoewel sporten de meest effectieve manier is om snel calorieën te verbranden, is gebleken dat ook alleen al staan hieraan kan bijdragen. Een voorbeeld betreft een onderzoek die liet zien dat mensen die een middag staand werken, 170 extra calorieën verbranden in vergelijking met degenen die dezelfde tijd zittend doorbrengen. Zouden zij dit elke week herhalen, dan kunnen zij bijna 1000 calorieën extra verbranden.

5. Staan verlaagt je bloedsuikerspiegel

Over het algemeen is een hoge bloedsuikerspiegel na de maaltijd slecht voor je gezondheid. Dit geldt met name voor mensen met type 2 diabetes. Uit onderzoek bij kantoormedewerkers bleek dat de mensen die na de lunch 180 minuten stonden een 43% lagere bloedsuikerspiegel hadden vergeleken met zittende collega’s. De wetenschappers zorgden er hierbij voor dat beide groepen hetzelfde aantal stappen liepen. Hierdoor wisten zij zeker dat de lagere bloedsuikerspiegel door het staan veroorzaakt werd, en niet door meer fysieke activiteit op kantoor.

Een andere studie bij 23 kantoormedewerkers toonde aan dat in het geval zij om het halfuur staan en zitten met elkaar afwisselden, hun bloedsuikerspiegel met gemiddeld 11,1% daalde.