Milieu en klimaatverandering

Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) dichterbij gekomen

De meeste van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd zijn in het voorbije jaar dichterbij gekomen. Dit meldt het CBS op basis van de tweede meting van hoe Nederland het doet wat betreft de Sustainable Development Goals (SDG’s). Uit het vandaag gepubliceerde rapport, Duurzame ontwikkelingsdoelen: de stand voor Nederland, blijkt wel dat er ook aandachtspunten zijn. Deze liggen vooral op het gebied van milieu, klimaat, energie en

Meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen

In 2017 is in Nederland 10 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder. Zowel de productie uit wind als die uit zon nam toe. Dit blijkt uit de nieuwe voorlopige cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit. Hernieuwbare bronnen De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in 2017 was 17 miljard kilowattuur (kWh), in 2016 was dit nog 15 miljard kWh. Windmolens hadden hierin met 60 procent het

Richting een aardgasvrije toekomst

Alle Nederlandse woningen moeten voor 2050 van het aardgas af zijn. Een enorme opgave, wel gezien als de belangrijkste maatschappelijke transitie de komende jaren. Om de uitstoot van broeikasgassen rigoureus te verminderen, zullen woningen met behulp van duurzame alternatieven voor met aardgas opgewekte warmte, aardgasvrij moeten worden. Hoe ziet dit er voor de burger uit en welke opties zijn er? Aardgasvrije toekomst Het zal linksom of rechtsom moeten gebeuren, stelt

Waterschapsheffingen stijgen dit jaar harder dan 2017

De waterschappen verwachten dat de heffingsopbrengsten in 2018 ruim 2,5 procent zullen stijgen naar ruim 2,8 miljard euro. In 2017 stegen de opbrengsten van de waterschapsheffingen met 1,8 procent. In de periode 2010–2017 namen de belastingopbrengsten van waterschappen ieder jaar nog minder hard toe dan het voorgaande jaar. Dit meldt CBS vandaag op basis van begrotingscijfers van de waterschappen. Waterschapsheffingen Waterschappen hebben twee hoofdtaken: het beheer en onderhoud van waterkeringen

Het belang van drasland voor de agrarische sector

Op 2 februari is het World Wetlands Day en wordt er wereldwijd stilgestaan bij het belang van drasland voor de mens en de natuur. Deze unieke en zeer kwetsbare ecosystemen zijn het leefgebied van verschillende bedreigde diersoorten en planten. Tegelijkertijd is water natuurlijk ook een primaire levensbehoefte van de mens, en zijn waterrijke gebieden essentieel voor de agrarische sector. Belang van drasland Onderzoekers van de University of Minnesota hebben onderzocht

Het belang van intensieve monitoring van rivieren

Door klimaatverandering en verandering in landgebruik zegt het verleden weinig over toekomstige extreme afvoeren van rivieren. Een slimme gecombineerde aanpak van monitoring en beheer van deltagebieden verhoogt de veiligheid, houdt vaargeulen bevaarbaar, voorziet in zoetwatervoorziening en versterkt de biodiversiteit. Dat zegt prof.dr. Ton Hoitink in zijn intreerede als persoonlijk hoogleraar aan Wageningen University & Research op 25 januari. Rivieren in Nederland Voor Nederland maar ook voor ander deltagebieden op de

‘Maak van eiwittransitie een nationale ambitie’

Vlees, vis en zuivel zijn voor veel Nederlanders niet uit het dieet weg te denken. Toch zal er iets moeten gebeuren: bij een onverminderde consumptie van dierlijke eiwitten is ‘Parijs’ nog ver weg en is het onmogelijk om de gestelde klimaatdoelen voor 2030 te behalen. Dat stellen Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra en Jeroen Willemsen, oprichter van de Green Protein Alliance. “Als we het patroon van de afgelopen zestig jaar voortzetten

Perfect storm vraagt om agrarische innovatie

Na een periode zonder, heeft Nederland met de beëdiging van het kabinet-Rutte lll voor het eerst in zeven jaar weer een minister van Landbouw. Volgens de website van het nieuwe departement moet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de internationale koppositie van de Nederlandse agrarische sector verstevigen, natuur en landbouw nog meer met elkaar verbinden en tegelijkertijd de economische positie van de boeren verbeteren. Landbouw als sector Dat

Beleid wereldwijd nog niet klaar voor klimaatverandering

Onderzoekers van onder andere de Universiteit Utrecht concluderen dat wereldwijd het beleid nog onvoldoende is aangepast aan klimaatverandering. Hierdoor is er een reële kans dat we niet weerbaar genoeg zijn tegen klimaatrisico’s. Ze publiceerden hun resultaten in het open access tijdschrift Regional Environmental Change. Klimaatverandering Aanpassen aan een veranderend klimaat is noodzakelijk en onvermijdelijk. Dat betekent dat klimaatverandering moet worden gemainstreamd in bestaand beleid voor bijvoorbeeld stedelijke planning, transport en landbouw

Zowel huurder als verhuurder belangrijk bij verduurzaming

De huidige verplichting om een energielabel te hebben als eigenaar van een gebouw komt voort uit de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen. Deze richtlijn is geïmplementeerd via het Besluit energieprestatie gebouwen en het Bouwbesluit 2012. Op basis van deze regelingen maakt het vanuit juridisch oogpunt op dit moment geen verschil of het gebouw een A-label of een F-label heeft. Maar dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2023 wordt het niet langer

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'