Milieu en klimaatverandering

Beleid wereldwijd nog niet klaar voor klimaatverandering

Onderzoekers van onder andere de Universiteit Utrecht concluderen dat wereldwijd het beleid nog onvoldoende is aangepast aan klimaatverandering. Hierdoor is er een reële kans dat we niet weerbaar genoeg zijn tegen klimaatrisico’s. Ze publiceerden hun resultaten in het open access tijdschrift Regional Environmental Change. Klimaatverandering Aanpassen aan een veranderend klimaat is noodzakelijk en onvermijdelijk. Dat betekent dat klimaatverandering moet worden gemainstreamd in bestaand beleid voor bijvoorbeeld stedelijke planning, transport en landbouw

Zowel huurder als verhuurder belangrijk bij verduurzaming

De huidige verplichting om een energielabel te hebben als eigenaar van een gebouw komt voort uit de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen. Deze richtlijn is geïmplementeerd via het Besluit energieprestatie gebouwen en het Bouwbesluit 2012. Op basis van deze regelingen maakt het vanuit juridisch oogpunt op dit moment geen verschil of het gebouw een A-label of een F-label heeft. Maar dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2023 wordt het niet langer

Betonindustrie gaat voor duurzaamheid

Beton is ondanks de hoge emissie van broeikasgas een onmisbaar product. Zonder beton immers geen gebouwen, geen tunnels en geen hogesnelheidslijn. Dankzij nieuwe technologieën kan vooral de CO2 die vrijkomt bij de productie ervan aanzienlijk worden teruggedrongen. Betonindustrie Met vijftien miljard ton, oftewel 1,4 kubieke meter per aardbewoner, is beton na drinkwater de meest gebuikte grondstof ter wereld. Deze omvangrijke productie zorgt voor 4 procent van de mondiale uitstoot van

Recycling essentieel voor circulaire economie

Door aanhoudende milieuproblemen en oprakende grondstoffen wordt het steeds urgenter om de economie structureel te veranderen. Toch komt die omslag maar niet goed van de grond. In de discussies hierover spelen begrippen als duurzaamheid, circulariteit en recycling een grote rol. Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, betoogt dat onze maatschappij niet meer zo goed functioneert. “We ondervinden steeds meer schade van onze manier van leven

Richting een economie die ecosystemen herstelt

Bij discussies over de toekomst van het klimaat ligt het zwaartepunt vaak bij technologische oplossingen. Ecologie en economie zijn uit elkaar gegroeid. Natuur en milieu worden uitgebuit, terwijl de vraag naar voedsel, water en brandstof toeneemt. Is het tij nog te keren? Degradatie van ecosystemen Ons ecosysteem degradeert in ijltempo. Daarom zou de mensheid het als de belangrijkste uitdaging van deze eeuw moeten zien om dat een halt toe te

Iedereen is aan zet bij verduurzaming

Hoewel het belang van verduurzamen tegenwoordig door steeds meer partijen wordt onderkend, wordt het nog vaak gezien als een verplichting. Dat moet anders, vindt Annemarie van Doorn, directeur van Dutch Green Building Council (DGBC). Naast het vinden van de juiste motivator per doelgroep, mag volgens haar ook meer de positieve kant van verduurzaming worden benadrukt. “Werken aan duurzaamheid is niet iets dat moet, maar ook iets dat heel leuk kan

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'