Duurzame woonomgeving

Alles wat je wilt weten over een groene lening

Ben jij van plan om jouw woning te verduurzamen? Dan kan een groene lening afsluiten misschien wel iets voor jou zijn. Een woning energiezuinig verbouwen, door bijvoorbeeld het plaatsen van een zonnepaneleninstallatie of de vloeren isoleren, leveren naast een bijdrage aan moeder natuur ook interessante voordelen voor jezelf op. Maar zonnepanelen op het dak laten installeren of het isoleren van vloeren, muren en daken is allesbehalve een goedkope investering te

Op weg naar een energieneutrale gebouwde omgeving

In 2050 moet er een CO2-reductie behaald worden van 95 procent om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Om deze doelstelling te realiseren hebben overheidsorganisaties en het bedrijfsleven een overeenkomst opgesteld. In deze overeenkomst, bekend als het Klimaatakkoord, heeft Nederland zich ten doel gesteld om in 2030 een 49 procent CO2-reductie (ten opzichte van de CO2-productie in 1990) te realiseren. Vijf Klimaattafels dragen elk op een bepaald vlak

Woningisolatie kan slimmer, energiezuiniger, goedkoper

Een van de manieren om de energierekening omlaag te krijgen, is het isoleren van onze woningen. Vloeren, daken en muren kunnen op verschillende manieren worden geïsoleerd, elk met een eigen kostenplaatje, terugverdientijd en isolatiewaarde. Het isoleren van begane grondvloeren is een van de grootste energiebesparingsbronnen. Reeds in 1980 heeft het Nederlandse bedrijf TONZON daarvoor een revolutionaire isolatiemethode ontwikkeld waarmee je met minder ruimteverlies meer isolatiewaarde bereikt. Ton Willemsen is CEO

Alle zeilen bijzetten voor duurzamere energie

Dat het energieverbruik moet verduurzamen is onderhand voor iedereen wel duidelijk. De aarde warmt op, met alle gevolgen van dien. Om deze aardopwarming een halt toe te roepen, moet de CO2-uitstoot fors dalen. Dit vereist een forse daling in energieverbruik en een transitie naar duurzame energie. En in plaats van te debatteren over het hoe moeten alle duurzamere energieopties worden ingezet. De tijd dringt Wat betreft het verduurzamen van de

Kunstmatige visteelt kan landgebruik verminderen

Naar schatting zullen er in 2050 een kleine 10 miljard mensen eiwitten nodig hebben, en de capaciteit van de wereldwijde landbouw is nog lang niet toereikend. Om aan die eiwitbehoeften te voldoen moet de (pluim)veeteeltproductie namelijk groeien met gemiddeld 52 procent. Een flinke groei dus, die als de huidige koers gevolgd wordt enorme schade met zich meebrengt voor de omgeving. Veeteelt wordt door de CO2-uitstoot en het landgebruik immers gezien

Warmte uit water: een duurzaam alternatief voor aardgas

Nederland moet overschakelen op verwarming zonder aardgas. Een kansrijk alternatief houdt zich schuil onder de Nederlandse wateroppervlakte. Uit een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat warmte uit oppervlakte- en afvalwater na geothermie de belangrijkste duurzame warmtebron voor Nederland is. De waterschappen hebben inmiddels aangetoond dat warmte uit het oppervlaktewater of het riool in veel gevallen ook technisch en economisch haalbaar is. Met vaak ook gunstige neveneffecten op

Duurzame afvalverwerking ligt in handen van keten

Volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) produceerde Nederland in 2014 59 miljoen ton afval. Daarvan werd 81 procent hergebruikt, waarmee Nederland hoog op de lijst staat van landen die het meest recyclen binnen Europa. Hoewel dat mooi klinkt, zijn de cijfers geen reden om tevreden achterover te leunen. Om het overheidsstreven van ‘Nederland circulair in 2050’ te kunnen halen, zal het percentage hergebruik richting de

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'