Een van de manieren om de energierekening omlaag te krijgen, is het isoleren van onze woningen. Vloeren, daken en muren kunnen op verschillende manieren worden geïsoleerd, elk met een eigen kostenplaatje, terugverdientijd en isolatiewaarde. Het isoleren van begane grondvloeren is een van de grootste energiebesparingsbronnen. Reeds in 1980 heeft het Nederlandse bedrijf TONZON daarvoor een revolutionaire isolatiemethode ontwikkeld waarmee je met minder ruimteverlies meer isolatiewaarde bereikt. Ton Willemsen is CEO en startte destijds het bedrijf.

Hoe werkt de isolatie van TONZON?
“Wij hebben isolatiemateriaal opvouwbaar gemaakt, een thermosflesachtig systeem, dat scheelt ook in het transport. Vloeren verliezen hun warmte door uitstraling aan de onderkant. Wij reduceren die uitstraling trapsgewijs tot nul door het gebruik van thermoskussens, waarin de lucht wordt opgesloten. Deze methode isoleert veel beter dan de huidige nieuwbouwvloeren. Door onze ‘thermosfles
methode’ worden vloeren sneller warm, warmer en houden de warmte veel langer vast.” “Deze methode isoleert veel beter dan de huidige nieuwbouwvloeren. Door onze ‘thermosfl esmethode’ worden vloeren sneller warm, warmer en houden de warmte veel langer vast.”

Hoe duurzaam is uw werkwijze?
“Een laboratorium heeft monsters genomen van thermoskussens die al meer dan 30 jaar onder de vloer zitten. Daaruit bleek nog geen spoor van veroudering. Het materiaal behoudt dus heel lang een hoge isolatiewaarde. En geheel in lijn met onze visie voorziet onze productielocatie volledig in de eigen elektriciteitsbehoefte door zonnepanelen op het dak. Op het andere deel van het dak ligt mos. Mos vangt fijnstof uit de lucht en beperkt de opwarming van het klimaat. In de zomer genieten we schaamteloos van de airco’s in onze kantoren en laden we elektrische auto’s op met eigen zonnestroom. In voor- en naseizoen fungeren de airco’s als warmtepomp. Alleen in de winter hebben we nog enige gasverwarming nodig.”

Zijn we in Nederland goed bezig qua isoleren?
“Er is veel aandacht voor het klimaateffect van allerlei maatregelen en producten. We vinden het jammer dat er wel wordt gekeken naar de klimaatopbrengst van isoleermethoden maar nauwelijks naar de investering die daarvoor nodig is. Er zijn heel grote verschillen in klimaatimpact tussen de verschillende isolatiematerialen. In veel bestaande woningen wordt bijvoorbeeld nog gebruik gemaakt van PUR-schuim dat wordt gespoten met HFK, een schadelijk broeikasgas. Hierdoor duurt het zeker 16 jaar voordat de schade aan het milieu is gecompenseerd door de daling van de CO2-uitstoot die het resultaat is van deze isolatiemethode. Terwijl met onze methode de investering al na enkele winterweken is terugverdiend.”

Wat is het grootste probleem?
“De Nederlandse manier van bouwen is nogal conservatief, de gedachte is: we hebben het altijd zo gedaan dus het zal wel goed zijn. Het gevolg is dat de nieuwe woningen die nu worden gebouwd veel te duur en energie-onzuinig zijn. Dat komt door de vloerconstructie die wordt gebruikt, waardoor er een permanent warmtelek in de vloer ontstaat. Doordat de woningen als het ware boven een vochtig gat in de grond staan is het binnenmilieu vaak niet in orde, met alle gezondheidsrisico’s van dien. Al die apparaten zuigen lucht uit de kruipruimte, die lucht transporteert vocht en dat moet weer worden afgevoerd door te ventileren, waardoor die apparaten nog harder moeten afzuigen. Dat is echt het paard achter de wagen spannen.”

Meer informatie
www.tonzon.nl/