De klimaatimpact van vliegen is een hot topic. Terecht, want het is goed dat we ons allemaal bewuster worden hoeveel CO2 we uitstoten door te vliegen, stelt Marius Appelman, oprichter van reisorganisatie Riksja Travel. Helaas is er nog geen noemenswaardig duurzaam alternatief voor vliegen. “Natuurlijk zou het beter zijn voor het klimaat om helemaal niet te vliegen, maar niet meer reizen zie ik niet als een realistische – of zelfs verstandige – optie, want reizen heeft ook positieve economische en sociale gevolgen die net zo belangrijk zijn.”

Appelman ziet graag dat de discussie over de gehele impact van reizen breder wordt gevoerd. De focus ligt nu op de negatieve effecten, terwijl Riksja Travel juist grote stappen maakt om reizen te verduurzamen. “Op dat vlak zien wij onszelf dan ook als een van de voorlopers. Wij zijn ervan overtuigd dat reizen de wereld mooier kan maken, mits dat op een verantwoorde manier gebeurt.”

Van 100 procent CO2-compensatie naar klimaatwinst

De reisorganisatie doet er alles aan om de negatieve effecten van reizen te minimaliseren en de positieve effecten te maximaliseren. Van elke reis wordt de CO2-uitstoot middels duurzame energieprojecten gecompenseerd. “De kosten hiervoor zijn voor onze rekening, de reiziger betaalt niets.” Maar de duurzaamheidsvisie van Riksja gaat zelfs een stap verder. “We zijn wereldwijd samenwerkingen met onze partners op onze reisbestemmingen aangegaan om de keten in bredere context te verduurzamen. Zo zijn er lokale partners die verantwoordelijkheid nemen om dezelfde reizen óók te compenseren, waardoor de uitstoot van één reis tweemaal wordt gecompenseerd.”
“Tegelijk valt er winst te behalen in het verder verduurzamen van onze bestaande reisconcepten, waarmee we niet alleen onze reizen zo bijzonder mogelijk maken, maar ook de wereld mooi houden. Denk aan de keuze voor kleinschalige hotels, ecolodges en schoner vervoer.”

Reizen brengt verbinding

Dit refereert aan de door Appelman eerder genoemde sociale impact van reizen. Reizen zorgt voor verbinding. Door in contact te komen met en te leren over andere culturen ontstaat er meer onderling begrip. “Wij bieden individuele rondreizen aan waarmee je door bijzondere lokale ontmoetingen echt dichter bij de cultuur van een land komt. Dit zorgt ervoor dat de reizigers een sterke betrokkenheid voelen bij het land dat ze bezoeken.” Om die betrokkenheid te vergroten, biedt de reisorganisatie haar reizigers de mogelijkheid om projecten met maatschappelijke impact te steunen. Voorbeelden daarvan zijn de samenwerking met microfinancieringsorganisatie Wakibi, waarbij reizigers geld uitlenen aan kleine ondernemers wereldwijd, en de eigen stichting Soulventure die wereldwijd sociale projecten ondersteunt.

Verbinding staat ook centraal bij Riksja Travels interne bedrijfsvoering. Het geluk van werknemers wordt vooropgesteld. Appelman: “Medewerkers die bevlogen en betrokken zijn, hebben hart voor hun werk en de organisatie waarvoor ze werken. Door werknemers zelf te laten reizen en te laten voelen wat dat met ze doet, kunnen ze eenzelfde ervaring regelen voor onze reizigers.”

Vliegen in de toekomst

Er wordt steeds meer geïnvesteerd in duurzame innovaties als schonere vliegtuigen en biobrandstoffen. Dit proces kan volgens Appelman echter versneld worden. “Ik ben voorstander van de vliegtaks, mits de inkomsten ervan worden geïnvesteerd in verduurzaming. Het gaat nog wel even duren, maar met de juiste focus kan duurzaam vliegen versneld het nieuwe elektrische rijden worden. Voor nu draagt Riksja Travel in elk geval een steentje bij om reizen zo duurzaam mogelijk te maken.”

Meer informatie
www.riksjatravel.nl