Politiek

Serious gaming voor betere beslissingen

De sectoren water, energie, voedsel, land en klimaat zijn nauw verweven, een zogenoemde ‘nexus’. Veel wetenschappelijk onderzoek is echter afgebakend tot één overzichtelijke (deel)sector en onderzoek naar de gevolgen van beslissingen in de ene sector op andere sectoren wordt bemoeilijkt door de complexe praktijk. Het project SIM4NEXUS heeft de oplossing gevonden in ‘serious gaming’. In een spelomgeving worden de gevolgen van beslissingen in de ene sector voor de andere sectoren

Cybersecurity moet terug naar de eenvoud

Cybersecurity is een ruim begrip. Waar de term voorheen met name doelde op de veiligheid van een publiek toegankelijke website, is het inmiddels uitgegroeid tot een overkoepelend begrip op het gebied van veilige ICT. Aan bedrijven de taak om, naast het beschermen van de eigen belangen door middel van goede cybersecurity, te zorgen dat wordt voldaan aan alle wet- en regelgeving. Dat lijkt een hele opgave, maar wordt een stuk

Verzorgingsstaat bevordert sociaal contact

De verzorgingsstaat is goed voor sociaal contact. De gedachte dat dat afbrokkelt wanneer regeringen meer uitgeven aan sociale zekerheid, klopt niet, blijkt uit onderzoek van sociologen van de Radboud Universiteit dat in European Societies verschijnt. De sociologen analyseerden gegevens uit de European Social Survey (ESS) van ruim 250.000 individuen in meer dan 30 Europese landen over de periode van 2002 tot 2016. Sociaal contact Een vaak geopperde stelling in eerder

Warme drankenbekers: recyclen of vergisten?

Wat is de meest duurzame manier om warme drankenbekers van papier te verwerken? In een life cycle assessment (LCA) studie vergeleken Wageningen Food & Biobased Research en TNO twee actuele verwerkingsroutes in opdracht van RVO: na inzameling verwerken door een papierfabriek tot toiletpapier en tissues (recyclen), of na inzameling vergisten waarbij biogas ontstaat en de vergistingsresten composteren. Gerecyclede bekers hebben de beste milieuprestatie, maar vergisting en compostering van bekers leidt

Richting een aardgasvrije toekomst

Alle Nederlandse woningen moeten voor 2050 van het aardgas af zijn. Een enorme opgave, wel gezien als de belangrijkste maatschappelijke transitie de komende jaren. Om de uitstoot van broeikasgassen rigoureus te verminderen, zullen woningen met behulp van duurzame alternatieven voor met aardgas opgewekte warmte, aardgasvrij moeten worden. Hoe ziet dit er voor de burger uit en welke opties zijn er? Aardgasvrije toekomst Het zal linksom of rechtsom moeten gebeuren, stelt

Belang van spelen in de openbare ruimte

Buitenspelen heeft grote voordelen op sociaal, maatschappelijk en gezondheidsvlak. Toch wordt het belang van spelen in de openbare ruimte niet voldoende onderschreven, en moet ‘spelen’ concurreren met andere zaken in de openbare ruimte. Spelen in de openbare ruimte heeft legio voordelen, stelt Anne Koning, voorzitter van de branchevereniging Spelen en Bewegen. “Buiten en vooral samen spelen helpt kinderen om lekker in hun vel te zitten.” Tachtig procent van alle kinderen

‘Het ligt niet bij steen alleen’

Met de huidige vergrijzingsgolf en het overheidsbeleid om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, staat de woningmarkt voor een grote uitdaging. Wonen de 4,7 miljoen 65-plussers in 2040 allemaal in kangoeroewoningen of Knarrenhofjes? In 2040 is een op de vier Nederlanders 65 jaar of ouder, schat het CBS. Binnen deze groep is een derde ouder dan 80 jaar. Als gevolg van de vergrijzing neemt ook het aantal mensen

Privatisering van verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid

Om het verzekeren van het risico op arbeidsongeschiktheid betaalbaar te houden, zou de overheid zich alleen moeten mengen in dat deel van de verzekering dat zich bekommert om mensen die volledig en chronisch arbeidsongeschikt zijn. De reden: particuliere verzekeraars zijn beter in het beperken van keuze voor arbeidsongeschiktheid. Dat concludeert Casper de Jong op basis van onderzoek waarop hij woensdag 7 maart promoveert aan de UvA. Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid is een

Waterschapsheffingen stijgen dit jaar harder dan 2017

De waterschappen verwachten dat de heffingsopbrengsten in 2018 ruim 2,5 procent zullen stijgen naar ruim 2,8 miljard euro. In 2017 stegen de opbrengsten van de waterschapsheffingen met 1,8 procent. In de periode 2010–2017 namen de belastingopbrengsten van waterschappen ieder jaar nog minder hard toe dan het voorgaande jaar. Dit meldt CBS vandaag op basis van begrotingscijfers van de waterschappen. Waterschapsheffingen Waterschappen hebben twee hoofdtaken: het beheer en onderhoud van waterkeringen

Kortere WW-uitkering verhoogt kans op werk

Werklozen die korter recht hebben op een WW-uitkering vinden sneller werk. Dit betekent dat een verlaging van de maximale uitkeringsduur leidt tot kortere werkloosheid. Ook heeft een kortere uitkeringsduur nauwelijks effect op de kwaliteit van de gevonden banen. De totale inkomsten van WW’ers worden zelfs hoger als de maximale WW-periode afneemt. Dit blijkt uit onderzoek van Nynke de Groot waarop ze vrijdag 16 februari aan de Vrije Universiteit Amsterdam promoveert.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'