Politiek

Grensoverschrijdend denken in mobiliteitsbeleid

Waar de openbare ruimte steeds drukker en mobiliteit steeds complexer wordt, schuiven verantwoordelijkheden voor vraagstukken en oplossingen voorbij gemeente- en provinciegrenzen. Een gezamenlijke aanpak waarbij bevoegdheden naadloos in elkaar overlopen is noodzakelijk om een hoogwaardige infrastructuur te creëren. Welke (decentrale) overheid daarvoor aan de eindstreep verantwoording aflegt, is voor de gebruiker niet belangrijk, stelt Ed Rentenaar, Voorzitter van Vereniging Openbaar vervoer Centrumgemeenten. Grensoverschrijdend mobiliteitsbeleid Mobiliteit in de breedst mogelijke zin

‘We moeten anders naar spoorgebruik kijken’

In de Randstad worden mensen dagelijks geconfronteerd met kilometerslange files, een gebrek aan parkeerplaatsen en overvolle treinen, bussen en metro’s. De huidige urbanisatiegolf zal dit mobiliteitsprobleem alleen nog maar groter maken, voorspelt hoogleraar Railbouwkunde Rolf Dollevoet. “De vraag is hoe we deze grote stroom aan mensen van A naar B kunnen transporteren op een voor hen prettige manier, die tegelijkertijd financieel aantrekkelijk en haalbaar is.” “Pas als de overheid hierin

Hoger opgeleiden meest betrokken bij politiek

Iemand met een hoog opleidingsniveau heeft in de regel meer interesse in de politiek, stemt vaker en doet vaker mee aan politieke acties dan een laag opgeleide. Vrouwen zeggen minder geïnteresseerd in politiek te zijn dan mannen, doen ook minder aan politieke acties, maar stemmen ongeveer evenveel. Dat blijkt uit het achtergrondartikel “Politieke betrokkenheid in Nederland”, dat het CBS vandaag publiceert. Interesse in politiek De politieke interesse van Nederlanders is

NVRD roept op tot gezamenlijke innovatie kunststofketen

Uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) blijkt nogmaals dat innovatie in de hele keten onontbeerlijk is om te komen tot een circulaire kunststofketen. Zo zitten er nog goed recyclebare en waardevolle stromen in de mixfractie en in het residu dat vernietigd wordt na sortering. En laat het onderzoek zien dat 28% van de verpakkingen die op de markt worden gebracht sowieso niet recyclebaar is. Voor 16% niet ideaal

Files voorkomen door betere informatievoorziening

De drukte in het verkeer neemt toe, en zal alsmaar verder toenemen. Jasper de Vries, adviseur Smart Mobility, Verkeer & Omgeving bij XTNT, vertelt dat als weggebruikers echt op een slimme manier naar hun eigen situatie en reis gaan kijken, het tij gekeerd kan worden. “Er is steeds persoonlijkere en actuelere reisinformatie beschikbaar. Als de overheid op een slimmere manier gaat samenwerken met de marktpartijen die over deze informatie beschikken,

Een slim land geeft fietsers voordelen

Wie weleens door de ogen van een buitenlander kijkt naar de manier waarop in Nederland gefietst wordt, beseft hoe uniek het Nederlandse fietsgebruik in de wereld is. Toch neemt de meerderheid van de Nederlanders voor korte ritten in het woon-werkverkeer nog te vaak de auto. Niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld hebben we te maken met stijgende zorgkosten door een zieker en zwaarder wordende bevolking, slechte luchtkwaliteit en

Omgevingswet helpt bij brede mobiliteitsvisie

Gemeenten staan voor een uitdaging op het gebied van mobiliteit. Met name in stedelijke gebieden blijft de hoeveelheid mensen en verkeer toenemen. Om dit ook in de toekomst in goede banen te blijven leiden, zouden gemeenten het mobiliteitsvraagstuk – meer nog dan nu – moeten opnemen in een bredere visie voor de leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet is daartoe bij uitstek geschikt, zeggen Peter Kroeze (directeur) en Melvine Ruigrok (verkeerskundig adviseur)

Elektriciteit: schoon maar kwetsbaar

De energievoorziening van Nederland zal over dertig jaar voor veruit het grootste deel uit hernieuwbare bronnen komen. Naar verwachting zullen zon, wind, regen, getijden en aardwarmte dan de plaats van kolen en gas hebben ingenomen. De energie die de hernieuwbare bronnen opwekken zal de eindgebruiker vrijwel geheel in de vorm van elektriciteit bereiken. De afhankelijkheid van elektriciteit zal daarom de komende tijd steeds groter worden. Het voordeel is dat dit

Consumptie is het knelpunt voor duurzame ontwikkeling

Het bestrijden van armoede, het verhogen van welzijn, het bevorderen van gendergelijkheid en het verbeteren van het klimaat. Dit is slechts een greep uit de doelen die de Verenigde Naties heeft opgesteld voor 2030. En hoewel er bij veel van deze United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) vooruitgang wordt geboekt, is er één groot knelpunt: consumptie. Dat concluderen onderzoekers van het Potsdam Institute for Climate Impact Research na een uitgebreide

Iedereen is aan zet bij verduurzaming

Hoewel het belang van verduurzamen tegenwoordig door steeds meer partijen wordt onderkend, wordt het nog vaak gezien als een verplichting. Dat moet anders, vindt Annemarie van Doorn, directeur van Dutch Green Building Council (DGBC). Naast het vinden van de juiste motivator per doelgroep, mag volgens haar ook meer de positieve kant van verduurzaming worden benadrukt. “Werken aan duurzaamheid is niet iets dat moet, maar ook iets dat heel leuk kan

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'