Goed teamwerk begint met een kop koffie. Dat is de suggestie uit een nieuwe studie naar de effecten van cafeïne op de werkvloer.

Koffie in de morgen…

De onderzoekers ontdekten dat mensen een positievere beoordeling over teamwerk geven wanneer ze van tevoren een kop koffie met elkaar hebben gedronken. Ook toonde een tweede experiment aan dat mensen beter met elkaar communiceren onder invloed van cafeïne. Volgens onderzoeker Amit Singh, marketingpromovendus aan de Ohio State University, zorgt het er namelijk voor dat mensen alerter zijn. “We ontdekten dat verhoogde alertheid tot positieve resultaten in de samenwerking leidt.”

Teamimpact van cafeïne

Singh voerde het onderzoek uit in samenwerking met Vasu Unnava en Rao Unnava, die nu beiden verbonden zijn aan de University of California. Hoewel er vaker onderzoek is gedaan naar de effecten van koffie, richtte deze studie zich voor het eerst op de teamimpact. Hierbij werden 72 koffiedrinkende studenten gevraagd om niet te drinken voor het experiment. De helft van hen moest deelnemen aan een soort koffieproeverij waarbij ze werden onderverdeeld in groepen van vijf.

Na het beoordelen van de koffie kregen ze 30 minuten de tijd om de cafeïne te laten inwerken, en de andere groep mocht de koffie pas aan het einde drinken. Elke groep kreeg vervolgens een controversieel onderwerp te bespreken (de Occupybeweging) en na een kwartier moesten ze zichzelf en de groep beoordelen. De resultaten lieten zien dat de mensen die koffie hadden gedronken aan het begin van het experiment, zichzelf en hun team een hogere score gaven.

Rol van alertheid

Het tweede experiment was vergelijkbaar, behalve dat alle deelnemers aan het begin al koffie mochten drinken. De helft van hen kreeg echter koffie zonder cafeïne, en deze groep beoordeelde hun teamprestaties lager dan de koffiedrinkende deelnemers. Volgens de onderzoekers had dit alles te maken met alertheid. De koffiedrinkers gaven namelijk aan dat ze zich alerter voelden dan de groep die decafé had gedronken.

De hoofdbevinding van het onderzoek is dus dat mensen die alerter zijn – of ze nou koffie hebben gedronken of niet – zichzelf en hun team een hogere beoordeling geven. Dit suggereert dat ook andere activiteiten die de alertheid verhogen (zoals lichaamsbeweging) tot vergelijkbare resultaten kunnen leiden. “We vermoeden dat mensen die alerter zijn de bijdragen van zichzelf en anderen eerder opmerken, waardoor ze een positievere houding tegenover elkaar krijgen”, stelt Singh.

Betere communicatie

Maar cafeïne doet meer dan alleen het verbeteren van de sfeer. Tijdens het analyseren van de groepsdiscussie, kwamen de onderzoekers er namelijk achter dat de groep die koffie met cafeïne gedronken had beter met elkaar communiceerde. Daarnaast bleven ze ook beter bij het onderwerp en wilden ze vaker samenwerken: iets wat bij het bespreken van controversiële onderwerpen niet erg gebruikelijk is. “Koffie zorgde er dus niet voor dat de groepsdiscussies onaangenaam werden.”

Het onderzoeksrapport is gepubliceerd in de Journal of Psychopharmacology.