Onderzoekers van de National Research University in Rusland hebben de rol onderzocht die bedrijfsuniversiteiten spelen in het ontwikkelen van menselijk kapitaal en het verbeteren van werkprestaties. De bevindingen uit dit onderzoek zijn gepubliceerd in de Journal of Intellectual Capital.

Concurrentievoordeel door bedrijfsuniversiteiten

De hypothese dat bedrijfsuniversiteiten een concurrentievoordeel opleveren voor het bedrijfsleven werd getoetst aan de hand van Russische en Europese data. Ongeveer 2500 bedrijven uit Rusland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk deden mee aan het onderzoek.

Hierbij werd de Russische markt als voorbeeld genomen van een ontwikkelende economie, terwijl de Europese markt als een gevestigde economie werd gezien. Ze stelden vast dat slechts 2,4 procent van de Russische ondernemingen een bedrijfsuniversiteit heeft, vergeleken met 28 procent bij Europese bedrijven.

Belangrijkste bevinding

De belangrijkste bevinding uit het onderzoek is dat de beurswaarde van een bedrijf niet correleert met een hogere waarschijnlijkheid dat het een universiteit zal stichten. Dit geldt in het geval van zowel Rusland als Europa, en kan liggen aan de lage verwachtingen van investeerders ten aanzien van het rendement op deze investeringen.

“Bedrijfsuniversiteiten creëren risico’s voor bedrijven, en succesvolle ondernemingen kiezen vaak voor minder risicovolle manieren om te investeren in menselijk kapitaal,” zegt onderzoeker Petr Parshakov.

Geografische factoren

Een opvallend verschil tussen Rusland en Europa is de rol die geografische factoren spelen. In zowel Rusland en Europa liggen de meeste bedrijfsuniversiteiten in hoofdsteden, met Duitsland als uitzondering.

Maar in Rusland verlaagt de nabijheid van vooraanstaande universiteiten de kans dat ondernemingen bedrijfsuniversiteiten stichten met 2 procent. En in Europa ligt die kans juist hoger, wat aangeeft dat Europese ondernemingen eerder bereid zijn om in bedrijfsuniversiteiten te investeren.

Gemeenschappelijke trend

Een gemeenschappelijke trend die uit het onderzoek kwam, was dat de positieve kortetermijneffecten van investeringen in bedrijfsuniversiteiten op de lange termijn niet altijd houdbaar zijn. Wanneer alle andere variabelen namelijk gelijk zijn, is de beurswaarde van een onderneming met een bedrijfsuniversiteit gemiddeld 271 miljoen lager dan bij een bedrijf zonder.

Tegelijkertijd is er in gevestigde economieën (bijvoorbeeld in Europa) wel een positief verband gevonden tussen conventionele en bedrijfsuniversiteiten op de lange termijn. Dit is voornamelijk het geval op het gebied van samenwerkingen tussen de universiteiten.

Conclusie

De bevindingen van het onderzoek zijn nuttig voor ondernemingen die overwegen om een bedrijfsuniversiteit te stichten. De risico’s kunnen aanzienlijk worden beperkt door grondig te analyseren of het investeren in een bedrijfsuniversiteit genoeg menselijk kapitaal oplevert om de kosten te dekken.

Russische bedrijven worden door de onderzoekers aangeraden om zich te concentreren op kleinschalige investeringen in menselijk kapitaal. Dit kan bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan de opleidingen van bestaande universiteiten.

De onderzoekers willen het onderzoek voortzetten door zich te richten op niet-financiële prestatie-indicatoren, zoals welke rol investeringen in bedrijfsuniversiteiten spelen voor de merkimpact en het behoud van werknemers.