Hoewel een overdreven harde managementstijl voordelig kan werken, is dit maar van korte duur. Dat suggereert een nieuw onderzoek naar onsympathiek management. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van onder andere de Michigan State University (MSU). Hieruit bleek dat denigrerend gedrag tegenover het personeel na ongeveer een week zijn tol begon te eisen. Het onderzoek is gepubliceerd in de Academy of Management Journal.

Onderzoek naar managementstijlen

“De moraal van het verhaal is dat ondanks dat onsympathiek management op de korte termijn nuttig – en zelfs mentaal herstellend – kan zijn, het de manager op de lange termijn zal achtervolgen,” zegt onderzoeker Russell Johnson. Hij is universitair hoofddocent management op de MSU.

Voordelen van onsympathiek management

Verschillende onderzoeken hebben de negatieve effecten van overdreven harde managementstijlen aangetoond, maar alsnog zijn er managers die zich buitensporig gedragen tegenover hun personeel. Dit betekent volgens Johnson dat er voor hen toch enkele voordelen aan kleven.

Deze voordelen kwamen ook uit het onderzoek naar voren. Ze ontdekten dat managers die een overdreven harde managementstijl hanteerden zich mentaal beter voelden. Johnson stelt dat het onderdrukken van denigrerend gedrag voor sommigen veel moeite kost, en de managers die aan deze impuls toegeven besparen dus energie.

Onafhankelijk veldonderzoek

Om verschillende bedrijfsculturen onder de loep te nemen, deden Johnson en zijn team veldonderzoek bij organisaties in Amerika en China. Ze verstuurden een maand lang enquêtes rond en bestudeerden de werkrelatie tussen management en werknemers. Dit deden ze bij verschillende sectoren zoals productie, service en onderwijs.

Nadelen op de lange termijn

Uit het onderzoek bleek dat de voordelen van het “machtsmisbruik” niet lang standhielden, het duurde slechts een week of minder. Daarna ervaarden de managers een vermindering in vertrouwen, ondersteuning en productiviteit van hun personeel. En dit zijn toch wel essentiële factoren voor een goede werksfeer.

Werknemers zullen hun managers niet snel aanspreken op denigrerend gedrag, maar op den duur wel steeds negatiever reageren. Dit kan volgens de onderzoekers doorslaan van een contraproductieve werkhouding tot agressie en ontslag.

Vermijden van machtsmisbruik

Om mogelijk machtsmisbruik door managers te voorkomen, moeten ze voldoende pauze nemen, hun werkdruk verlagen en goed communiceren met het personeel. Communicatie met werknemers kan ervoor zorgen dat managers hun negatieve emoties op een productievere manier kunnen uiten. Zo ontstaat er wederzijds begrip en dat is de juiste voedingsbodem voor een gezonde werkrelatie, aldus het onderzoeksteam.