De gedachte achter gezondheidsprogramma’s voor bedrijven is zorgen voor omstandigheden waaronder werknemers zolang mogelijk kunnen functioneren. Voor het bedrijf levert dit als bonus kostenbesparing op door verminderde absentie en de kosten van ziekteverzekering. Maar uit een studie van de University of California en Washington University blijkt dat ze ook de productiviteit verhogen.

Gezondheidsprogramma’s en productiviteit

De onderzoekers bestudeerden drie jaar lang medische en productiviteitsdata van de werknemers van een industriële wasserij. Van de vijf fabrieken die ze onderzochten diende één als controlegroep. Deze personeelsleden kregen dus geen gezondheidsprogramma’s aangeboden.

Van de experimentele groep deed zo’n 85 procent mee met de gezondheidsprogramma’s. Ze ondergingen medische tests, er werd bloed afgenomen en de bloeddruk werd gemeten. Daarnaast moesten ze meerdere keren een gezondheidsenquête invullen. Op basis van deze informatie kregen ze vervolgens trainingen en gezondheidsadviezen van een geregistreerde verpleegster. En uit een analyse van ingehuurde artsen bleek dat ongeveer twee derde van de werknemers een medische indicatie kreeg tijdens de screening.

Een extra werkdag per maand

Na het koppelen van de data ontdekten de onderzoekers dat deelname aan gezondheidsprogramma’s de productiviteit met gemiddeld 5 procent verhoogt. Dat is ongeveer het equivalent van een extra werkdag per maand.

Ongezonde werknemers wiens gezondheid verbeterden tijdens het gezondheidsprogramma vertoonden een verhoogde productiviteit van gemiddeld 11 procent. Bij gezonde werknemers in dezelfde situatie was dat een verhoging van gemiddeld 10 procent. Gezonde werknemers wiens gezondheid niet verbeterden, gingen gemiddeld 6 procent harder werken en er was geen verschil te merken bij ongezonde werknemers in dezelfde situatie.

De factoren van productiviteitsverbetering

De onderzoekers waren niet in staat om alle mechanismen achter de productiviteitsverbetering te identificeren. Maar Timothy Gubler, een universitair docent aan de UCR School of Business, kon wel twee factoren onderscheiden.

De eerste was een verhoogde motivatie van het personeel door werktevredenheid en dankbaarheid voor de gezondheidsprogramma’s. En de tweede was een verbetering in capabiliteit door een sterkere mentale en fysieke gezondheid. Een aanwijzing hiervoor is dat de personeelsleden die het meest betrokken waren bij het programma, door meer te bewegen en een gezonder dieet aan te nemen, ook het meest productief waren.

Belangstelling voor gezondheid

“Door belangstelling te tonen voor de gezondheid van werknemers, kunnen organisaties de loyaliteit en betrokkenheid van hun personeel verhogen,” stelt Gubler. “Wanneer een werknemer door middel van het programma ontdekt een gezondheidsprobleem te hebben, zal deze de werkgever dankbaar zijn. Dit kan voor een verhoogde productiviteit zorgen.”

Hij voegt tot slot toe dat de gezondheidseffecten van de programma’s ook kunnen meewerken aan de verhoogde productiviteit: “De positieve impact op het welzijn, de gemoedstoestand en het energieniveau van de werknemers kan de capabiliteit én productiviteit verhogen.”

Win-winsituatie

“Ons onderzoek suggereert dat gezondheidsprogramma’s kunnen helpen bij het verhogen van werktevredenheid. Dit komt omdat het de werknemers in de gelegenheid stelt een gezondere levensstijl aan te nemen. Het resultaat is gezonder en gelukkiger personeel dat minder kosten maakt door absentie, maar ook productiever werkt.”

De resultaten zijn in het onderzoeksrapport Doing Well by Making Well: The Impact of Corporate Wellness Programs on Employee Productivity gepubliceerd.