De aanvoer van goederen in containers was in de eerste drie kwartalen van 2017 gemiddeld 13 procent hoger dan in dezelfde periode in 2016. Transshipmentvervoer, het doorvoeren van de geloste containers naar andere zeehavens buiten Nederland, nam met bijna 30 procent toe. Deze goederenstroom zorgde hiermee voor bijna twee derde van de groei van het totale containervervoer in de eerste drie kwartalen van 2017. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De totale goederenoverslag in Nederlandse zeehavens nam in de eerste drie kwartalen van 2017 met ruim 2 procent toe. De aanvoer en afvoer van containers was goed voor een vijfde deel van het totaal overgeslagen gewicht in de Nederlandse zeehavens.

Steeds groter deel containeroverslag is transshipment

In de eerste drie kwartalen van 2017 werd in totaal ruim 46 miljoen ton aan goederen in containers aangevoerd in de Nederlandse zeehavens; 5,4 miljoen ton meer dan in dezelfde periode van 2016. Ruim twee derde van deze groei van de containeroverslag, bijna 4 miljoen ton, werd gerealiseerd in transshipment, de overslag van containers naar andere zeeschepen die verder varen naar andere buitenlandse zeehavens. Het aandeel van dit transshipment in de totale aanvoer van containers nam hierdoor toe tot 37 procent.

Deze vorm van doorvoer is zeer concurrentiegevoelig. De uitwisselbaarheid van containerhavens voor transshipment is groot, omdat de bestemming van deze containers niet gebonden is aan het achterland van een zeehaven. De containeroverslag in Nederland vindt voor meer dan 99 procent plaats in het havengebied Rotterdam. Transshipment vormt een derde deel van de totale containeroverslag in de haven en geeft het belang aan van de doorvoerfunctie van de Rotterdamse haven. Rotterdam is een aantrekkelijke haven voor deze vorm van doorvoer, vanwege de goede toegankelijkheid voor grote containerschepen, beschikbare terminalcapaciteit en de combinatie die rederijen hier kunnen maken met achterlandstromen van containers. Voor deze vorm van overslag is havengeld verschuldigd voor zowel het lossen als het laden van de containers.

Wat zit er in de transshipment containers?

De belangrijkste lading bij de transshipment containers vormen goederen uit de productgroep hout en textiel. Een op de vijf transshipmentcontainers bevat dit soort goederen, in tonnage is het aandeel zelfs 30 procent. In de Rotterdamse haven worden containers met hout uit Finland, Rusland en Zweden overgeslagen met bestemming China. Ook containers met voedingsmiddelen, met name vlees en (bevroren) vis, worden vaak via Rotterdam over zee doorgevoerd. In 2016 werd een op de vijf transshipmentcontainers met voedingsmiddelen verscheept naar Rusland.

Oud papier in transshipmentcontainers naar China

Bij het verschepen van afvalproducten in containers komt naar verhouding veel transshipment voor. Van alle containers geladen met afvalproducten is 43 procent transshipment. Het grootste deel van deze containers bevat (gebruikt) papier en karton. Vanuit het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Noorwegen, Canada en Portugal worden deze goederen naar China en in mindere mate naar India en Sri Lanka verscheept. Containers vol oud papier gaan van Europa naar China. China heeft per 1 januari 2018 een importverbod voor verschillende afvalsoorten ingesteld.

Bron: CBS