Een groeiend aantal bedrijven is bezig met het verduurzamen van hun supply chain en komen daarbij voor veel uitdagingen te staan. De belangrijkste uitdaging is het afstemmen van de supply chain op de economische, ecologische en sociale eisen. Maar wat betekent dit voor bedrijven? En waarom is dit moeilijk voor elkaar te krijgen?

United Nations Global Impact

Ongeveer 10.000 bedrijven onderschrijven nu de United Nations Global Impact. Dat is een initiatief van de Verenigde Naties waarbij bedrijven aangeven hun verantwoordelijkheid te erkennen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en klimaatverandering en het bestrijden van corruptie.

Impact van de supply chain

Bedrijven lijken nu steeds meer te realiseren dat ze op deze gebieden de grootste impact kunnen maken door hun supply chain aan te passen. Het kledingmerk PUMA ontdekte al in 2010 dat 94 procent van hun totale klimaatimpact toe te schrijven was aan hun supply chain. En vorig jaar hebben supermarktketen Walmart, chocoladefabrikant Mars en technologiebedrijf Hewlett Packard Enterprise aangrijpende veranderingen in hun leveranciersketen aangekondigd.

Zaken om te overwegen

De groeiende initiatieven en investeringen in het verduurzamen van supply chains zijn natuurlijk hoopgevend, maar geen op zichzelf staande oplossing. Bedrijven moeten prioriteiten stellen, rekening houden met verschillende lokale omstandigheden en de inspanningen van een groot aantal partners op elkaar afstemmen. Maar eerst moeten ze weten wat duurzaamheid nou eigenlijk betekent voor hun supply chain. Alleen dan kunnen ze weten of ze duurzaam genoeg werken.

Factoren in de supply chain

De supply chain staat voor het hele logistieke proces waarin bedrijven hun producten en diensten doorspelen naar de klant. Om aan de richtlijnen van de United Nations Global Impact te voldoen moeten bedrijven economische, milieugerelateerde en sociale resultaten behalen. Maar doordat er drie factoren meespelen in de duurzaamheid, is het lastig om één allesomvattende strategie te kiezen. Daarvoor moeten er bepaalde boven- en ondergrenzen aan deze doelstellingen toegekend worden en deze grenzen vormen dus het stramien voor een duurzame supply chain.

De 5 uitdagingen

Duurzaamheid gaat dus in essentie over het vinden van de gulden middenweg tussen de boven- en ondergrenzen van economisch gewin, klimaatimpact en mensenrechten. Een van de bovengrenzen is bijvoorbeeld een maximaal acceptabele uitstoot van broeikasgassen, en een voorbeeld van een ondergrens is het minimumloon. Maar voor welke 5 uitdagingen komen bedrijven dan te staan?

1. Het grote plaatje zien

De grootste uitdaging bij het verduurzamen van de supply chain is het bepalen hoe verschillende elementen in de supply chain elkaar beïnvloeden, en wat de wisselwerking is met de buitenwereld. Om dit vast te stellen moet het hele proces continu in de gaten gehouden worden en dit vereist concrete metingen. De resultaten hiervan moeten vervolgens vertaald worden naar de supply chain.

2. Voldoen aan verschillende voorwaarden

Supply chains zijn vaak onderhevig aan meerdere politiek-juridische limieten, die ook nog eens internationaal kunnen verschillen. Klimaatverandering heeft wereldwijde gevolgen, maar in sommige gebieden mag je bijvoorbeeld meer water verbruiken dan andere. Grote bedrijven moeten dus op de hoogte zijn van alle relevante wetten en regels.

3. Duidelijke grenzen stellen

Alleen op basis van deze wet- en regelgeving en concrete metingen kunnen de boven- en ondergrenzen opgesteld worden. Dit zijn dus de criteria waaraan alle samenwerkende ketenpartners moeten voldoen, en om dit te waarborgen moet de supply chain niet te groot zijn. Dit minimaliseert de risico’s en maakt het makkelijker om de zwakkere schakels in de keten te identificeren.

4. Samenwerken met ketenpartners

Bij het samenwerken met ketenpartners is het belangrijk om dezelfde “taal” te spreken op het gebied van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Maar ook door dezelfde manieren te hanteren waarop data verzameld en geanalyseerd wordt. Dit vereist natuurlijk een sterke operationele en technologische samenwerking.

5. Prioriteiten stellen

Geen enkele supply chain kan aan alle economische, ecologische en sociale eisen voldoen. Bedrijven moeten dus de belangrijkste gevolgen op het gebied van duurzaamheid in overweging nemen bij het maken van duurzaamheidskeuzes. Hiervoor moeten ze weten welke wetten en regels het zwaarst gelden en hun beleid hierop aanpassen.