Digitalisering

‘Regeldruk is legitieme zorg voor kleinere ondernemer’

Ondernemen is vooruitzien, durven en doen. Het is risico’s nemen en nooit écht vakantie hebben. Hoewel die uitdagingen van alle tijden zijn, komt er voor de moderne ondernemer nog wat bij. Hij moet wegwijs zien te worden – en blijven – in verschillende wetswijzigingen en wetsvoorstellen die elkaar in rap tempo opvolgen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Het is een administratieve last die met name zwaar drukt op

Digitalisering als de glazen bol voor internal auditing

Het speelveld van de internal auditor verandert. Dat is de conclusie die Dennis van de Wiel (Director Business Analytics KPMG) en Alexander Lethen (RVP Benelux bij Celonis) trekken na hun ervaringen met de branche. Dat veranderende speelveld is uitermate interessant, maar behoeft wel de nodige skills. En juist daar kunnen KPMG en Celonis de nodige ondersteuning bieden. Wat is de huidige positie van een internal auditor in de organisatie? Van

Limburgse werkgevers: forse impact van digitalisering op werkzaamheden

Limburgse werkgevers blijven investeren in de ontwikkeling van hun eigen medewerkers. Meer dan ooit is er aandacht voor de impact van digitalisering op de werkzaamheden. De digitale vaardigheden van werknemers in de niet-commerciële sector blijven echter achter bij de commerciële sector. Dit blijkt uit de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2018, het jaarlijkse onderzoek onder Limburgse werkgevers naar sociale innovatie. Aan het onderzoek, dat is uitgevoerd door het lectoraat Employability van

“Technologie vooropstellen in onderwijs is onverstandig”

‘Opkomst en ondergang van de iPadschool’ luidde een recente kop in de NRC. Het Parool schreef eind vorig jaar al een artikel met de kop ‘Hoe de Steve Jobsschool uitliep op een fiasco’. Nu het faillissement voor Maurice de Honds Stichting ‘Onderwijs 4 Nieuwe Tijd’ (O4NT) is ingediend bij de Amsterdamse rechtbank, rijst de vraag: wat kan het Nederlandse onderwijs van het experiment met de iPadscholen leren? Onderwijswetenschapper van de

Onderwijs dat klaarstoomt voor de toekomst

In de snel veranderende samenleving kan en mag het onderwijs niet achterblijven. Onderwijs heeft immers de belangrijke taak de burgers van morgen klaar te stomen voor de toekomst. Daarom dient onderwijs mee te bewegen met de maatschappij en moet het voortdurend openstaan voor innovaties en vernieuwingen. De leraar heeft hier een essentieel aandeel in, en zal ook in de toekomst onmisbaar zijn. Meebewegen en veerkracht De maatschappij is momenteel onderhevig

De revolutie van gepersonaliseerd leren

Steeds meer scholen bewegen zich in de richting van gepersonaliseerd onderwijs. Een concept dat zich lastig laat definiëren. Kort gezegd gaat het over leerdoelen, afstemming op het individu en ruimte voor eigen regie en eigenaarschap. Leren en lesgeven waarbij leerlingen meer gemotiveerd en betrokken kunnen raken. Gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren is een ontwikkeling die veel verwachtingen wekt, aldus Martijn Meeter. Hij is hoogleraar Onderwijskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Online dienstverlening vermindert vertrouwen in banken

Persoonlijk contact tussen bankmedewerkers en hun klanten is van groot belang om het vertrouwen in banken te vergroten. Dit blijkt uit een opinieonderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit Tilburg (UvT). Veel mensen wantrouwen de motieven van bankmedewerkers. Opvallend genoeg wordt dit wantrouwen gedeeld door veel medewerkers in de financiële sector zelf. Het vermogen om de verleiding van financiële prikkels te weerstaan wordt veel lager ingeschat dan

Slechte integratie bij de overname van digitale bedrijven

Veel organisaties die digitale bedrijven overnemen om baanbrekende technologieën en jong talent binnen te halen, falen erin de bedrijfscultuur te integreren. Dat blijkt uit een wereldwijde analyse van onderzoeksbureau Accenture. Overname van digitale bedrijven “Grote bedrijven bevechten kansrijke start-ups door meerdere digitale bedrijven over te kopen, de technologische capaciteiten te verhogen en zo een concurrentievoordeel te behalen,” zegt J. Neely. Hij is algemeen directeur bij Accenture en regelt de fusies

Het traceren van ideologische groepen op social media

Op 6 februari is het Safer Internet Day, en is het een goed moment om stil te staan bij de manieren waarop je jezelf blootstelt aan de gevaren van internetgebruik. Zo is het bijvoorbeeld al jaren bekend dat je bij een sollicitatie afgerekend kan worden op berichten en foto’s die je op social media hebt gedeeld. Door middel van big data kan er zelfs nog meer gevoelige informatie over je

Grote impact digitalisering moet hoog op de agenda

De digitalisering van Nederland neemt steeds duidelijkere vormen aan. De digitale economie is een van de belangrijkste onderdelen van de totale economie geworden en het aantal digitale toepassingen blijft groeien: van belastingaangifte tot gemeentelijke administratie, van communicatie tot mediagebruik. Vrijwel alle inwoners van Nederland maken hier dagelijks op talloze manieren gebruik van; de infrastructuur die dit mogelijk maakt is dan ook van essentieel belang voor het functioneren van de digitale

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'