Digitalisering

Online dienstverlening vermindert vertrouwen in banken

Persoonlijk contact tussen bankmedewerkers en hun klanten is van groot belang om het vertrouwen in banken te vergroten. Dit blijkt uit een opinieonderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit Tilburg (UvT). Veel mensen wantrouwen de motieven van bankmedewerkers. Opvallend genoeg wordt dit wantrouwen gedeeld door veel medewerkers in de financiële sector zelf. Het vermogen om de verleiding van financiële prikkels te weerstaan wordt veel lager ingeschat dan

Slechte integratie bij de overname van digitale bedrijven

Veel organisaties die digitale bedrijven overnemen om baanbrekende technologieën en jong talent binnen te halen, falen erin de bedrijfscultuur te integreren. Dat blijkt uit een wereldwijde analyse van onderzoeksbureau Accenture. Overname van digitale bedrijven “Grote bedrijven bevechten kansrijke start-ups door meerdere digitale bedrijven over te kopen, de technologische capaciteiten te verhogen en zo een concurrentievoordeel te behalen,” zegt J. Neely. Hij is algemeen directeur bij Accenture en regelt de fusies

Het traceren van ideologische groepen op social media

Op 6 februari is het Safer Internet Day, en is het een goed moment om stil te staan bij de manieren waarop je jezelf blootstelt aan de gevaren van internetgebruik. Zo is het bijvoorbeeld al jaren bekend dat je bij een sollicitatie afgerekend kan worden op berichten en foto’s die je op social media hebt gedeeld. Door middel van big data kan er zelfs nog meer gevoelige informatie over je

Grote impact digitalisering moet hoog op de agenda

De digitalisering van Nederland neemt steeds duidelijkere vormen aan. De digitale economie is een van de belangrijkste onderdelen van de totale economie geworden en het aantal digitale toepassingen blijft groeien: van belastingaangifte tot gemeentelijke administratie, van communicatie tot mediagebruik. Vrijwel alle inwoners van Nederland maken hier dagelijks op talloze manieren gebruik van; de infrastructuur die dit mogelijk maakt is dan ook van essentieel belang voor het functioneren van de digitale

Zelfsturende drones door het imiteren van verkeer

De meeste hedendaagse commerciële drones gebruiken GPS om te navigeren, maar deze technologie werkt niet altijd even goed. Wanneer drones laag vliegen zijn er namelijk meer obstakels, en auto’s, fietsers en voetgangers worden niet opgemerkt door GPS-technologie. Om dit op te lossen worden sommige drones uitgerust met sensoren, maar kunnen ze daarmee wel snel genoeg reageren op onverwachtse gebeurtenissen? Drones in het dagelijks leven Onderzoekers van de University of Zurich

Het verschil tussen cybercriminaliteit en ‘gewone’ criminaliteit

De anonieme digitale context waarin cybercriminaliteit plaatsvindt veroorzaakt mogelijk verschillen tussen cybercriminelen en traditionele criminelen. Zo blijkt, onder andere, de intrinsieke motivatie belangrijker te zijn voor cybercriminelen. Dit blijkt uit het promotie- onderzoek van Marleen Weulen Kranenbarg, die traditionele criminelen met cybercriminelen vergeleek. Cybercriminaliteit vs. traditionele criminaliteit Weulen Kranenbarg onderzocht de verschillen tussen traditionele criminaliteit en cybercriminaliteit op vier punten; namelijk daderschap gedurende de levensloop, persoonlijke en situationele risicofactoren voor

Digitale spraakassistenten maken enorme opmars

Consumenten die thuis gebruikmaken van digitale spraakassistenten zoals Google Home of Amazon Echo, spenderen minder tijd op hun smartphone. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Accenture onder 21 duizend consumenten. Digitale spraakassistenten Digitale spraakassistenten zijn stemgestuurde apparaten die verschillende taken uit kunnen voeren, zoals het regelen van de temperatuur en het afspelen van muziek. Uit een online enquête van Accenture bleek dat mensen met zulke apparaten de smartphone vaker

Op weg naar een veiliger verkeer

Na decennia van dalingen is het aantal verkeersdoden in Nederland de afgelopen twee jaar weer toegenomen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verloren in 2016 629 mensen hun leven in het verkeer – acht meer dan het jaar ervoor, en 59 meer dan in 2014. Toename van dodelijke verkeersslachtoffers Verschillende factoren spelen een rol in de recente toename van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. De maatregelen die

Hoe is het in 2030 met de werkgelegenheid gesteld?

De ontwikkelingen op het gebied van automatisering en Artificial Intelligence roepen veel angst op voor de toekomstige werkgelegenheid, en deze angst is niet ongegrond. Maar hoewel er banen gaan verdwijnen, zal er ook nieuw werk ontstaan. Onderzoeksbureau McKinsey heeft op basis van observeerbare trends een schatting gemaakt van de werkgelegenheid in 2030. Stijgende inkomens en consumptie in opkomende economieën McKinsey heeft eerder geschat dat de wereldwijde consumptie kan groeien tot

De invloed van automatisering op de arbeidsmarkt

In een periode waarin we de ontwikkelingen op het gebied van automatisering en Artificial Intelligence (AI) bijna niet kunnen bijbenen, hebben wetenschappers van McKinsey bestudeerd hoe automatisering de arbeidsmarkt gaat veranderen. Toekomst van de arbeidsmarkt Onze technologiegedreven wereld zit vol met uitdagingen. Zelfrijdende auto’s, dataverzameling in de agrarische sector en algoritmes die ingezet worden in de klantenservice, allemaal veelbelovende nieuwe vormen van automatisering. Maar hoewel deze technologieën de productiviteit verhogen

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'