Het speelveld van de internal auditor verandert. Dat is de conclusie die Dennis van de Wiel (Director Business Analytics KPMG) en Alexander Lethen (RVP Benelux bij Celonis) trekken na hun ervaringen met de branche. Dat veranderende speelveld is uitermate interessant, maar behoeft wel de nodige skills. En juist daar kunnen KPMG en Celonis de nodige ondersteuning bieden.

Wat is de huidige positie van een internal auditor in de organisatie?
Van de Wiel: “Een internal auditor heeft onder meer de taak om risico’s in de organisatie te identificeren en te adresseren. De mogelijkheden om vanuit die functie zelfstandige waarnemingen te doen, zijn tegenwoordig veel groter dan voorheen. Digitalisering vormt een aanvulling op het arsenaal van mogelijkheden dat de internal auditor heeft om een goed beeld te krijgen van de organisatie. We helpen de internal auditor om meer te halen uit de beschikbare technologie. Dat gaat van meer traditionele consulting, waarbij we helpen bij het neerzetten van de strategie, visie en plan van aanpak, tot het beschikbaar hebben van tools als software en verschillende methodes die een internal audit-afdeling kan gebruiken om direct de waarnemingen te gaan doen.”
Lethen: “Juist de analytische skills van de internal auditor in combinatie met digitale capaciteiten kunnen ervoor zorgen dat veel meer delen van de organisatie ontsloten kunnen worden. De rol van internal auditing was altijd voornamelijk gericht op compliance, nu gaat internal audit en de skillset die daarbij komt kijken ook in andere procesdomeinen intreden, zoals logistiek, inkoop, customer en sales.”

Welke verschuivingen in het vak van de internal auditor kun je identificeren, kijkende naar digitalisering?
Van de Wiel: “Een aantal. Veel internal audit-afdelingen zijn al geruime tijd bezig met data-analyse. In het verleden was dit vooral bedoeld om de effectiviteit van controls vast te stellen, maar dat verschuift nu naar het identificeren van restrisico’s die in alle facetten van de organisatie zitten. Het testen van de activiteiten van controls gaat steeds meer naar de tweede lijn, of zelfs de eerste lijn: de interne controlafdeling of de business zelf. Een andere verschuiving is de mate waarin gesteund wordt op en gebruik wordt gemaakt van informatie. Waar data-analyse voorheen diende als extra, wordt het nu veel meer een onderdeel van het totaal, bijvoorbeeld met internal audit-planning. Dat kan het werk wezenlijk veranderen.”

Lethen: “Digitalisering wordt steeds meer een integraal onderdeel van de totale organisatie, het zit tot in de haarvaten van elk bedrijf. Dat heeft als gevolg dat digitalisering steeds meer bij de business zelf wordt neergelegd om bijvoorbeeld een applicatie in te richten. Bedrijven gaan zich organiseren rondom processen. Die processen worden meer en meer gedigitaliseerd. Dat betekent ook dat skillsets steeds dichter bij elkaar komen: IT moet steeds meer van de business begrijpen en vice versa en de auditor moet steeds meer van dat alles begrijpen.”

Dennis van de Wiel | KPMG

Dennis van de Wiel

Wat betekent uw organisatie daarin?
Van de Wiel: “Internal auditing is ons dagelijks werk en core business. Ik durf wel te zeggen dat we daar een stapje in voorlopen: we laten zien wat een internal audit-afdeling kan bereiken als ze optimaal gebruikmaakt van de technologie. We spelen daarop in door onze ervaring te laten spreken: we weten wat wel en wat niet werkt. Daarnaast zoeken we zelf ook steeds meer de samenwerking op met technologiepartijen, zoals Celonis, die software kunnen ontwikkelen om de waarde van een internal audit-afdeling te ontsluiten. Wij voegen daar onze kennis en ervaring aan toe, zodat een internal audit-afdeling die waarde ook daadwerkelijk en op een kortere termijn kan realiseren.”

Kunt u een voorbeeld geven?
Van de Wiel: “Proces Mining heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Deze methodiek is bij uitstek geschikt voor internal auditing, omdat het in staat is om inzicht te geven in processen, maar het is niet gebonden aan een bepaalde technologie of proces in de organisatie. Je kunt het op elk proces toepassen, waarmee het bij uitstek geschikt is voor internal auditing. Het is systeemonafhankelijke technologie, waarmee je dus 100 procent van de processen kunt visualiseren. Je ziet het totaalplaatje, waardoor je veel beter afwegingen kunt maken en afwijkingen kunt dooranalyseren.”

Lethen: “Klassiek gezien is auditing achteruit kijken. Met de opkomst van machine learning kun je als auditor steeds meer vooruitkijken. Omdat er steeds meer geautomatiseerd wordt en steeds meer evidence is voor hoe bepaalde processen verlopen zijn, kun je processen uiteraard terugkijkend beoordelen, bijvoorbeeld op compliancy. Maar we kunnen ook steeds beter gaan voorspellen welke dingen mis zullen gaan. De internal auditor kan gaan correleren en dat vereist een iets andere mindset. De time frame verschuift: de internal auditor gaat steeds meer real time trendanalyses doen, dus ‘hoe houd ik het heden op de rails’ en door het combineren van Proces Mining en kunstmatige intelligentie, kan de auditor ook de toekomst gaan voorspellen. Een auditor zal zich daar ook in moeten gaan bekwamen, om de juiste modellen te kunnen ontwikkelen.”

Lukt dat altijd even goed?
Lethen: “Daar ligt zeker een uitdaging voor veel organisaties. Hoe kun je informatie uit het verleden gebruiken om de toekomst te voorspellen? Dat vraagt om investeringen in Proces Mining en Machine Learning en opleidingen voor deze skillsets. Maar zo kan het vak van auditor wel veel belangrijker worden. Wat Celonis doet: we nemen de informatie van alle geautomatiseerde processen en laten 100 procent transparant zien hoe die binnen de organisatie zijn verlopen. Doordat we het verleden 100 procent in kaart kunnen brengen, kunnen we naar de toekomst toe een groot aantal dingen doen. Bijvoorbeeld: welke structurele oorzaken liggen ten grondslag aan procesvariaties? Met kunstmatige intelligentie kun je daar hypotheses over opstellen om het heden te verbeteren. Bovendien kunnen we laten zien wat het verschil is tussen de huidige en beoogde toekomstige situatie. Belangrijk is hoe mensen met die nieuwe ideeën gaan werken. We hebben een academy opgezet om hen op dit gebied te bekwamen.”

Gebruiken organisaties en bedrijven dit al voldoende?
Lethen: “In veel gevallen benut een organisatie de kansen die digitalisering biedt niet op optimale wijze. Toegegeven, het klinkt te mooi om waar te zijn om de toekomst te voorspellen. Maar juist door internal auditors goed uit te rusten met deze mogelijkheden, kunnen zij daadwerkelijk een aanjager in de organisatie worden. Belangrijk is het besef dat digitalisering integraal is en dat bedrijven en organisaties beseffen wat technologie hen kan bieden. En dan is er heel veel mogelijk.”

Meer informatie
www.kpmg.nl
www.celonis.com