Limburgse werkgevers blijven investeren in de ontwikkeling van hun eigen medewerkers. Meer dan ooit is er aandacht voor de impact van digitalisering op de werkzaamheden. De digitale vaardigheden van werknemers in de niet-commerciële sector blijven echter achter bij de commerciële sector. Dit blijkt uit de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2018, het jaarlijkse onderzoek onder Limburgse werkgevers naar sociale innovatie.

Aan het onderzoek, dat is uitgevoerd door het lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van Universiteit Maastricht in samenwerking met de Limburgse Werkgevers Vereniging, nam een recordaantal van 201 Limburgse organisaties deel. De Monitor is op 29 mei overhandigd aan Marleen van Rijnsbergen, Gedeputeerde Werk en Welzijn.

Digitale vaardigheden

Limburgse werkgevers besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van hun personeel. Er wordt dit jaar voor het eerst in de monitor ingegaan op de digitalisering van werkzaamheden en de digitale vaardigheden van medewerkers. Tussen de verschillende sectoren in Limburg zijn er significante verschillen te zien in de investering in digitale vaardigheden. Zo zijn de digitale vaardigheden van medewerkers beter ontwikkeld in de industrie en commerciële dienstverlening dan in de niet-commerciële dienstverlening. Het grootste verschil tussen de sectoren is te zien bij de grotere organisaties.

Daarnaast is de werkgevers gevraagd naar de omvang van de taken die in nauwe samenhang met nieuwe technologie worden uitgevoerd. Ook hier blijkt dat de industrie en commerciële dienstverlening vooroplopen ten opzichte van de niet-commerciële dienstverlening. Vooral de grote organisaties in de commerciële dienstverlening scoren hierbij aanzienlijk hoger dan de grote organisaties in de niet-commerciële dienstverlening.

Duurzame inzetbaarheid

Uit de Sociale Innovatie Monitor blijkt ook dat de aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerker achterblijft bij de andere facetten van sociale innovaties. Dit komt vooral doordat werkgevers aangeven dat ze weinig mogelijkheden hebben om hun oudere medewerkers regelmatig van werkzaamheden te laten wisselen. Deze score is zelfs gedaald ten opzichte van vorig jaar. Om oudere medewerkers van werkzaamheden te laten wisselen, moeten er alternatieve werkzaamheden voorhanden zijn. Dit blijkt voor veel organisaties een struikelblok.

Onlangs kreeg gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (Werk & Welzijn) het eerste exemplaar van de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2018 uitgereikt. Zij wijst op het belang van het ontwikkelen van medewerkers: “Geen enkel bedrijf functioneert over vijf jaar nog hetzelfde als nu, want robotisering en digitalisering zorgen voor grote veranderingen. Dat vraagt dat werknemers zich blijven ontwikkelen. Met ‘Zo WERKT Limburg’ vergroten we de bewustwording bij werkgevers, werknemers en onderwijs dat een leven lang ontwikkelen cruciaal is voor het behouden van aansluiting op de arbeidsmarkt. Ook stimuleren we dat iedere werkgever investeert in strategisch personeelsbeleid.”

Praktische invulling van sociale innovatie

In de Sociale Innovatie Monitor 2018 is extra aandacht gegeven aan de praktische invulling van sociale innovatie en de betekenis die ondernemers en bestuurders hieraan geven. Hiertoe zijn interviews afgenomen met Limburgse ondernemers, managers en bestuurders. Onder meer met Geert Vergeldt, HR-Manager bij Vostermans Ventilations: “Innoveren is tegenwoordig een must waarbij strategisch vooruitdenken van essentieel belang is.”

Mark Wiermans, Managing Director Innovation Centre van Accenture geeft aan: “Om medewerkers te stimuleren aan de slag te gaan met innovatie moeten ze enerzijds het mandaat hebben om tot actie over te gaan en anderzijds moeten ze goede begeleiding krijgen.”

Afzonderlijke benchmarkrapporten

De resultaten van de organisaties die hebben deelgenomen aan de Monitor worden naar iedere organisatie afzonderlijk teruggekoppeld in een benchmarkrapport. Daarmee krijgen de organisaties inzicht in hun eigen sociale innovatievermogen ten opzichte van andere organisaties in hun sector en ten opzichte van het Limburgse gemiddelde. De benchmark laat het bedrijf zien op welke punten het sociale innovatievermogen van de eigen organisatie verbeterd kan worden. Het Lectoraat Employability en het ROA kunnen organisaties helpen deze verbetering te realiseren.

Bron: Maastricht University