Gebiedsontwikkeling

Onderzoek naar de oorzaken van schade in Groningen

De TU Delft heeft het onderzoek naar de oorzaken van bouwkundige schade in de provincie Groningen afgerond en gepubliceerd. De onderzoekers hebben 69 panden onderzocht waarvoor complexe schade was gemeld. Deze panden bevatten in totaal ruim 2400 schades. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de oorzaken die ten grondslag liggen aan gebouwschade in de provincie. De onderzoekers concluderen dat het toewijzen van schade aan concrete oorzaken

Wederom bovengemiddelde economische groei Eindhoven

De economie van de gemeente Eindhoven groeide in 2017 met 4,6 procent. Daarmee was de groei, net als in 2016, de sterkste van de vijf grootste steden in Nederland. De Nederlandse economie groeide gemiddeld met 2,9 procent in 2017. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek voor het CBS Urban Data Center Eindhoven. Economische groei Eindhoven De economische groei had Eindhoven vooral te danken aan de groeiende industrie in

Algoritme voorspelt verticale groei van steden

Spaanse onderzoekers van de Universiteit van A Coruña hebben een algoritme ontwikkeld dat kan voorspellen hoe de skyline van een stad er de komende jaren uit zou kunnen zien. De resultaten van het jarenlange onderzoek naar de ontwikkeling van een stedelijk gebied zijn gepubliceerd in de Journal of Urban Planning and Development. Biologische systemen De wetenschappers realiseerden zich dat de groei van steden patronen volgt die lijken op die van

Versneld naar een klimaatbestendige inrichting

Steeds vaker krijgen delen van Nederland te maken met hoosbuien waarbij in een korte periode net zoveel regen valt als normaal gesproken in een maand. Eind april stonden er straten onder water in Limburg en Noord-Brabant. Nog geen twee weken later liepen kelders en restaurants onder in delen van het noorden en oosten van het land. Een veranderend klimaat vraagt om een aangepaste inrichting van bebouwd gebied. Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

‘Belang landschapsarchitecten onderschat’

Het inrichten van de openbare ruimte vraagt expertise uit elke denkbare vakgroep. Samenspraak en cohesie zijn daarom van groot belang, maar helaas wordt de ontwerpfase nogal eens onderschat. Dat stelt Lodewijk Baljon, directeur van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten. “Het gaat om het integrale plaatje.” Wat is een goed ingerichte openbare ruimte? “Een ruimte die goed bruikbaar, maakbaar, en goed te beheren is. Dat komt tot stand door een zorgvuldig ontwerp dat

Ruimte voor de toekomst in de gebiedsinrichting van nu

Traditioneel gezien wordt de eindgebruiker weinig betrokken bij de inrichting van zijn of haar leefomgeving. Wie grondeigenaarschap heeft, heeft daarmee ook het ontwikkelrecht – uiteraard binnen de perken van een bestemmingsplan of -visie. Doorgaans zijn het projectontwikkelaars of woningcorporaties die kansrijke grond opkopen en deze grotendeels naar eigen inzicht inrichten. Gezien de grote voorinvestering die deze partijen doen en het risico dat zij daarbij lopen, kan men ze dat niet

Het Nederlands karakter met architectuur bepalen

Het land staat de komende jaren voor een paar fikse uitdagingen. De trek naar de stad zorgt voor grotere concentraties mensen binnen de steden, de klimaatverandering en de Parijsakkoorden vragen om een energietransitie, en de infrastructuur loopt tegen het einde van de technische levensduur aan. Als gevolg hiervan moet meer dan eens goed gekeken worden hoe het Nederlandse landschap vormgegeven moet worden, waarbij een integrale aanpak essentieel is. Nederlandse architectuur

8 duizend woningen door transformaties van gebouwen

Door transformaties van bestaande gebouwen zoals kantoren, fabriekspanden of winkels zijn in 2016 ruim 8 duizend nieuwe woningen ontstaan. Dat is ruim 9 procent van alle woningen die in 2016 aan de woningvoorraad werden toegevoegd. In Eindhoven werden de meeste transformaties uitgevoerd, gevolgd door Amsterdam en Den Haag. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eindhoven koploper De vijf gemeenten

Middelgrote gemeenten: steden van formaat

Middelgrote gemeenten vormen een bijzondere groep in het netwerk van Nederlandse steden. Ondanks enkele gemeenschappelijke kenmerken zijn ze allemaal uniek. “Dé middelgrote stad bestaat niet, ze zijn allemaal verschillend”, zegt Jeroen Niemans van kennisorganisatie RUIMTEVOLK dan ook. Juist die unieke positie moeten middelgrote gemeenten uitbouwen, willen ze een rol van betekenis spelen. Net zoals de vier grote steden allemaal een duidelijke functie hebben – zo is Rotterdam havenstad en Den

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'