Op de werkvloer speelt gezondheid een belangrijke rol. De mate van veiligheid en hygiëne is bepalend voor hoe werknemers zich voelen en de kwaliteit van het werk dat zij leveren. Wanneer er sprake is van een werknemer die met verzuim gaat of langdurig ziek is, moet er een professional aan te pas komen die de situatie beoordeelt en vervolgens ondersteuning biedt in het re-integratieproces. Dit is binnen ondernemingen de taak van bedrijfsartsen

Taken van bedrijfsartsen

Bedrijfsartsen zijn expert op het gebied van gezondheid binnen bedrijven. Zij zijn voornamelijk bezig met het voorkomen van uitvallen van werknemers en het analyseren en oplossen wanneer dit wel voorkomt. Door middel van advies en voorlichting proberen zij verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Zij geven advies aan werkgevers over manieren waarop zij de veiligheid en hygiëne binnen hun bedrijf kunnen verbeteren, terwijl het advies aan werknemers betrekking heeft op de manieren waarop zij zichzelf veilig en gezond kunnen houden. 

Ook kan dit advies gaan over de manier waarop de werkplek is ingedeeld, bijvoorbeeld door de ruimte tussen bureau’s te vergroten, meer zitplekken in de kantine te creëren of door de werkplek uit te breiden wanneer er onvoldoende ruimte is voor alle medewerkers.  

De werkwijze van bedrijfsartsen

Medewerkers dragen, in de meeste gevallen, zelf de meeste verantwoordelijkheid voor hun eigen welzijn en gezondheid. De werkgever moet ze de ruimte om te ontwikkelen en verbeteren echter wel bieden. Als dit niet het geval is en de werknemer verzuimt, is het de taak van de bedrijfsarts om deze situatie op te lossen. Tijdens een gesprek met de werknemer, wordt de oorzaak van het verzuim achterhaald en wordt er bepaald welke werkzaamheden de werkgever (tijdelijk) niet meer kan uitvoeren. Ook wordt er vastgesteld wat er nog wél mogelijk is. Deze bevindingen worden vastgelegd in een Probleemanalyse. 

Op basis van uitkomsten van de Probleemanalyse, kan er bepaald worden welke stappen er ondernomen moeten worden. 

In gesprek met de werknemer voor de beste oplossing

Door in gesprek te gaan met de werknemer, leren bedrijfsartsen wat de reden achter het verzuim is. Samen met de werknemer wordt er gezocht naar de beste oplossing tijdens de verzuimperiode. Vaak komt hierbij een re-integratietraject kijken. Als het verzuim van de werknemer het gevolg is van een vervelende sfeer of een nare gebeurtenis op de werkvloer, is het verstandig om te kiezen voor re-integratie binnen een andere onderneming. 

Is het verzuim echter persoonlijk van aard? Dan kan er gekeken worden naar manieren waarop de werknemer deze situatie kan verbeteren. Wanneer de werknemer zover is, kan er gekeken worden naar re-integratie in zijn of haar oorspronkelijke functie. Wellicht kunnen er aanpassingen gedaan worden binnen het bedrijf waardoor de kans op gezondheidsklachten en verzuim verminderd worden en werknemers op een veilige, leuke en gezonde manier aan het werk kunnen.