Om als organisatie vooruit te kunnen, is het van belang dat de werkgever en werknemers constant evalueren wat bij hen goed gaat en wat beter kan. Hierbij is voor assessments en feedback een grote rol weggelegd. Deze kunnen de verschillende thema’s binnen HR-beleid, zoals talentmanagement, leiderschap en duurzame inzetbaarheid, bevorderen.

Door leren nieuw gedrag ontwikkelen

Om te kunnen groeien en ontwikkelen als persoon zijn metacognitie; de kennis en vaardigheden die nodig zijn om eigen leergedrag te controleren en aan te sturen, en learning agility; het vermogen om op basis van ervaringen nieuw gedrag te ontwikkelen, essentieel, vertelt Frans Prins, universitair hoofddocent Educatie aan de Universiteit Utrecht. Men moet niet alleen weten waar de ontwikkelruimte zit, wat door middel van assessments en feedback achterhaald kan worden, men moet ook weten hoe deze ruimte benut kan worden, waarbij kennis van het eigen leerproces en het kunnen ontwikkelen van nieuw gedrag belangrijk zijn.

Metingen noodzakelijk bij talentmanagement

Wanneer men kijkt naar groei, zijn werknemers die zich willen en kunnen ontwikkelen onontbeerlijk, geeft Prins aan, waarbij werknemers met een hoge mate van learning agility steeds belangrijker worden in de veranderende economie. Om te beoordelen of een werknemer deze kwaliteiten in huis heeft, kan de werkgever gebruikmaken van een assessment. Hierbij is het wel essentieel dat men meerdere keren het talent meet, legt Prins uit. “Bij elke meting is sprake van ruis. Hoe meer metingen je doet, hoe betrouwbaarder het wordt.”

Daarnaast dient tijdens de assessments ook de groei die de werknemer heeft doorgemaakt tussen de metingen door gemeten te worden. Want, zo redeneert hij, als je wilt weten wat iemand in huis heeft, dan moet je dit systematisch beoordelen, zodat je op het talent en de ontwikkeling in kunt spelen.

Assessments bevorderen eigen ontwikkeling leiderschap

Assessments kunnen het leiderschap van een organisatie niet alleen helpen beoordelen welk talent zij in huis hebben, ze kunnen hem/haar ook helpen met hun eigen ontwikkeling als leider. Prins geeft aan dat de term levenslang leren hierbij belangrijk is. Elke werknemer, dus ook de leider, moet volgens hem continu bezig zijn met de eigen ontwikkeling en het behalen van de gestelde doelen, met als einddoel het laten groeien van de organisatie. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van 360 graden-feedback van de werknemers. Maar omdat werknemers zich soms laten leiden door een momentopname, en niet altijd eerlijk durven zijn, is feedback van buitenaf ook belangrijk.

Feedback stimuleert duurzame inzetbaarheid

Assessments en feedback kunnen ook de duurzame inzetbaarheid van werknemers stimuleren. Door het stellen van nieuwe doelen en ontwikkelpunten kunnen werknemers meer gemotiveerd raken om bij te dragen aan de groei van de organisatie. Prins vertelt dat dit komt doordat deze werknemers merken dat de leidinggevende in hun groei wil investeren, waardoor zij zich meer verbonden voelen met de organisatie.

Daarnaast kan door middel van assessments gesignaleerd worden of werknemers niet meer op hun plek zitten, wat hun duurzaamheid in gevaar kan brengen. Hierdoor kunnen werkgever en werknemer op zoek gaan naar de juiste plek, zodat de werknemer duurzaam inzetbaar blijft. Kijkend naar alle thema’s, concludeert Prins dat “het vragen van feedback een belangrijke voorwaarde is voor groei.” Werknemers die het lef hebben deze feedback te vragen, kunnen de groei van henzelf en de organisatie bevorderen.