De standaard in Business Intelligence is momenteel het genereren van managementinformatie, en die koppelen aan de KPI’s van de organisatie om te zien of ze zijn behaald. Maar concurrentievoordeel ontstaat waar bedrijven leren voorspellen aan de hand van hun data. Masterdata op orde hebben, is essentieel voor datamanagement.

Zorgvuldig datamanagement bevordert de omzet

Bedrijven die hun datamanagement op orde hebben, scoren aantoonbaar beter op omzet, sales, winst en ROI, legt Albert Bogaard uit, bestuurslid van de Big Data Alliance, de organisatie die Nederland op de kaart wil zetten op het vlak van data-analyse en big dataexperts. Toch hebben veel bedrijven hun datamanagement niet op orde. Geen data of van slechte kwaliteit, geen data-analisten in dienst en een management dat er geen of weinig interesse in heeft. Het leidt ertoe dat veel bedrijven weliswaar met managementrapportages kunnen controleren of ze hun KPI’s hebben gehaald, zegt Bogaard, “maar van vooruit kijken en data inzetten om concurrentievoordeel te behalen, is geen sprake is en dat is wel nodig.”

Algoritme gericht toepassen op data

Het exploreren van data begint met doelen stellen op basis van de bedrijfsdoelstellingen, zegt hoogleraar Information Systems Remko Helms. Dus niet zomaar een algoritme loslaten op data zonder dat je goed weet welk doel je nastreeft. Zover zijn de meeste bedrijven nog niet, zegt ook Helms. Een organisatie die meer wil dan het achteraf checken van KPI’s en zich daadwerkelijk op ander vlak beweegt, begint aan een soort datasafari zegt hij. “Het exploreren van data op basis van doelstellingen die het liefst door een multidisciplinair team worden vastgesteld.” Een team, dat volgens hem, moet bestaan uit ICT’ers, datascientists en strategen die de doelstellingen van de organisatie op het netvlies hebben.

Heldere basisgegevens essentieel voor datamanagement

Essentieel in het werken met data is de kwaliteit ervan. Helms legt uit dat in iedere branche of bedrijf data of gegevens bestaan die oud zijn, omdat ze nou eenmaal lang bewaard moeten worden. Hierbij kan het gaan om hypotheekverstrekkers die werken met hypotheken van 10, 20 of zelfs 30 jaar oud, of om gegevens van machines die jarenlang meegaan. Op het moment dat ze gekoppeld worden aan andere gegevens ontstaan fouten als ze niet eenduidig zijn vastgelegd of niet actueel zijn. Dat geldt eerst en vooral voor de masterdata: de basisgegevens van de organisatie. Klanten, leveranciers, verkooppunten, processen: alle gegevens die de basisprocessen in de organisatie ondersteunen. Masterdatamanagement is essentieel, zegt Helms. “Niet alleen om te bepalen welke data je vastlegt, maar ook hoe je met die data omgaat.”

Goed leiderschap gunstig voor datamanagement

Neem adresgegevens, legt Helms uit. Er is geen bedrijf of organisatie waar men geen adresgegevens van klanten of samenwerkingspartners vastlegt. Alleen al daarin kan zoveel misgaan; zoals de postcode met of zonder spatie tussen cijfers en letters. Juist bij het koppelen van bestanden worden fouten zichtbaar, maar het maken van koppelingen is in de huidige digitalisering van de maatschappij onontkoombaar. Organisaties die hun datamanagement wel goed op orde hebben, hebben niet alleen hun datakwaliteit op orde, zegt Bogaard, ze hebben ook goede data-analisten in huis, met kennis van zaken in het domein waarmee ze werken. Maar het begint allemaal met leiderschap, zegt hij. “Het management van de organisatie moet belang hechten aan en sturen op data. Dan kun je met data slimme oplossingen bedenken voor de doelen die je stelt en zo concurrentievoordeel behalen.”