Zo snel mogelijk data delen om bijvoorbeeld een behandelmethode te ontwikkelen of te verbeteren. Het blijft een utopie in de zorg. Dit terwijl specialisten tal van mogelijkheden zien en de techniek al klaarligt. Belangen van zorginstellingen, academici, zorgverzekeraars en farmaceuten lijken een vooruitgang in de weg te staan. Waarom? En welke oplossing biedt uitkomst? Paul Somberg, CEO van de research manager, schijnt licht op de zaak.

Welke rol speelt datamanagement in de zorg?

“Datamanagement in de zorg behelst onder meer het verzamelen en beheren van informatie voor wetenschappelijk onderzoek en registraties. Specialisten, onderzoekers en farmaceuten doen dagelijks onderzoek naar de verbetering van de zorg. Een belangrijke fase in onderzoek draait om het verzamelen van data over bijvoorbeeld de werking van een medicijn en de gesteldheid van een patiënt. Dit alles wordt intern geregistreerd en geanalyseerd, op allerlei omslachtige en onveilige manieren. Helaas worden data nog niet extern gedeeld.”

Hoe kan het delen van data bijdragen aan een betere zorg?

“In de Nederlandse zorg worden tal van wetenschappelijke onderzoeken verricht. Onderzoeken waar ontzettend veel nuttige data uit voortkomen. Data die patiënten verder helpen, zelfs beter kunnen maken. Deze data blijven echter vaak tussen vier muren steken. Wanneer we slimmer gebruikmaken van data, door deze te delen, kunnen we de gezondheidszorg samen naar een hoger niveau brengen. Een win-win situatie voor iedereen.”

Wat zijn obstakels voor het delen van data?

“Technisch gezien is het delen van data in de zorg al heel goed mogelijk. Politiek gezien blijft het echter problematisch , dit omdat data ontzettend veel geld waard zijn en de belangen ervan enorm groot. Neem een onderzoek in opdracht van de farmaceutische industrie; met die gegevens kan niet zomaar iedereen aan de haal gaan.

Een overkoepelende oplossing kan uitkomst bieden. Neem een databank waar het eigendomsrecht goed wordt vastgelegd en de gegevens geanonimiseerd worden beheerd. Dit zodat iedereen hier gebruik van kan en mag maken. Deze hebben wij reeds beschikbaar, maar dat is voor nu nog toekomstmuziek.”

Hoe ondersteunen jullie de zorg op het gebied van datamanagement?

“Wij helpen de gezondheidsbranche door te ontzorgen. Met name op het gebied van de administratieve lastendruk. Een specialist moet veel data verzamelen, rapporteren aan zorgverzekeraars en voldoen aan allerlei registratieverplichtingen. Met diverse tools helpen wij hem hier meer grip op te krijgen.

Deze tools faciliteren het verzamelen, beheren en analyseren van data. Daarnaast helpen we specialisten bij de administratie en aanvraag- en goedkeuringsprocessen. Dit maakt het werk efficiënter, makkelijker en veiliger.”

Hoe garanderen jullie veiligheid?

“Op twee manieren. In de eerste plaats met onze veilige en gebruiksvriendelijke infrastructuur. In de tweede plaats door een stukje bewustwording. We proberen als ISO 27001 gecertificeerde organisatie iedereen in de keten bewust te maken van het belang van een veilige omgang met data.

Tools beveiligen data erg goed, maar daar moet wel gebruik van gemaakt worden. Specialisten delen data, vaak even snel, nog op onbeveiligde wijze, zoals per mail, print of WhatsApp. Die knop moet om.”